T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ
Dr. Öğr. Üyesi Nergis Esad KADDRU
Birim: TARİH BÖLÜMÜ,
Email: d.narjes99@gmail.com
Telefon:
Dahili:

ÖZGEÇMİŞ

 

 • Dr. Nergis Esad Kaddru - Halep Üniversitesi Öğretim Kurulu Üyesi / Tarih Bölümü, Uzmanlık Alanı: Arap İslam Medeniyeti.
 • Halep Üniversitesi Edebiyat Fakültesi / Tarih Bölümü pekiyi dereceyle 2003 Miladi Lisans diplomasına sahip.
 • Şam Üniversitesi / İslam Tarihi 2005 Miladi Pre-Master diplomasına sahip.
 • 2005 Miladi yılında Halep Üniversitesinde asistan olarak görevlendirildi.
 • 2006 Miladi yılında İslam Tarihi alanında doktora derecesini almak üzere Mısır Arap Cumhuriyeti'ne gönderildi.
 • 2007 Miladi yılında Ayn Şems Üniversitesinden Pre-Master diploması aldı.
 • 2009 Miladi yılında mükemmel dereceyle Master diploması aldı; tezin adı: Hülagü'nün Ölümünden Ebu Said Bhadır Han Yönetiminin Sonuna Kadar İlhanlı Moğollarda Dini İnançlar 663-735 Hicri / 1265-1335 Miladi.
 • 2012 Miladi yılında mükemmel dereceyle ve Birincilik Onuru derecesiyle Ayn Şems Üniversitesinden Doktora derecesi aldı; tezin adı: Hicri Yedinci ve Sekizinci / Miladi On Üçüncü ve On Dördüncü Yüzyıllarda Moğol Döneminde Kadın ve Kültürel Rolü.
 • Moğolların tarihiyle ilgili birçok araştırmam vardır; bunlardan ikisi Arap Dili ve Edebiyatı ve İslami Araştırmalar Bilim Evi Gazetesinde yayınlandı. Birinci araştırma yazısı: Serkuyti Biki ve Moğolistan'daki Rolü, Temmuz 2011, sayı 38.
 • İkinci araştırma yazısı: Moğollarda Dini İnançlar, Kasım 2011, sayı 39.
 • Bir başka araştırma yazısı: Burkat Khan El Kafcan, Halep Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı Araştırmaları.
 • Halep Üniversitesi Tarih ve Arkeoloji bölümlerinde en az üç yıllık eğitmenlik deneyimine sahibim.
 • Mısır Arap Cumhuriyeti'nden Beşeri Kalkınma Alanında diplomalarım vardır.
 • icdl bilgisayar becerilerine sahibim.