T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ SÜRYANİ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
  • /
  • HABERLER
  • /
  • Süryaniyat Araştırmaları Çalıştayı II

Süryaniyat Araştırmaları Çalıştayı II

Süryaniyat Araştırmaları Çalıştayı II - 24 Mayıs 2016 , Saat 09.00, Rektörlük Binası Vali Koçaklar Salonu

 

 

“SÜRYANİYAT ARAŞTIRMALARI ÇALIŞTAYI II” PROGRAMI

(24 Mayıs 2016 Salı / Saat 09.00)

 

 

Açılış Konuşmaları        Prof. Dr. Ahmet AĞIRAKÇA

                                        Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü

                                        Mor Filoksenus Saliba ÖZMEN (Yurt dışına gittiği için katılamamıştır)

                                        Süryani Ortodoks Kilisesi Diyarbakır-Mardin Metropoliti

 

A.Birinci Oturum          Süryani Dili, Grameri, Teolojisi ve Felsefesi (10.00 – 12.00)

 

Oturum Başkanı             Yrd. Doç. Dr. Kutlu AKALIN MAÜ Süryani Dili ve Edebiyatı Bölümü

Katılımcılar                    Doç. Dr. Mehmet Sait TOPRAK MAÜ Süryani Dili ve Edebiyatı Bölümü

                      Süryanice Linguistik ve Gramer Çalışmaları Üzerine Bir Değerlendirme

                      Doç. Dr. Nesim DORU MAÜ Felsefe Bölümü

                                    Süryani Düşüncesinde Metafiziğin Dönüşümü

                                    Yrd. Doç. Dr. Zafer DUYGU MAÜ Süryani Dili ve Edebiyatı Bölümü

 Süryani Kilisesi’nde Mezhepleşme/Parçalanma Hareketlerinin Politik Arka Planı: Kiliseler Arası Rekabet Çerçevesinde Değerlendirme

                                    Soru – Cevap Kısmı                         

 

Yemek Arası             12.00 – 13.00

 

B. İkinci Oturum        Süryani Tarihi ve Tarih Çalışmaları (13.00 – 15.00)

 

Oturum Başkanı       Doç. Dr. Mehmet Sait TOPRAK MAÜ Süryani Dili ve Edebiyatı Bölümü

Katılımcılar             Yrd. Doç. Dr. Kutlu AKALIN MAÜ Süryani Dili ve Edebiyatı Bölümü

V. ve VI. Yüzyıllarda Süryani Ortodoks Kilisesi’nin Doğuşu ve İmparator Anastasios

                                  Doç. Dr. Ramazan ARAS MAÜ Antropoloji Bölümü

                                   Tarih, Hafıza ve Aidiyet/Kimlik Bağlamında Süryani Sözlü Tarihi ve Kültürü

                                  Arş. Gör. Ramazan TURGUT Yüzüncü Yıl Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm

                                   Avrupa’daki Süryani Kiliselerinin Tarihi: Hollanda Kilisesi Örneği

                                  Soru – Cevap Kısmı

 

C. Üçüncü Oturum    Süryaniler’de Mimarî, Kilise, İbadet ve Litürji (15.00 – 17.30)

                                  

Oturum Başkanı    Doç. Dr. Nesim DORU MAÜ Felsefe Bölümü

Katılımcılar            Yrd. Doç. Dr. Zekâi ERDAL MAÜ Sanat Tarihi Bölümü

                                 Siirt’teki Keldanî Dinî Mimarisi

                                 Mehmet ŞİMŞEK Araştırmacı-Yazar / MAÜ Yüksek Lisans Öğrencisi

                                 ‘Ölüm Defteri’ Bağlamında Siirt Keldanî Kilisesi’nde 19. Yüzyıl Kayıtları

                                  Gabriel AKYÜZ Horiepiskopos / Mardin Kırklar Kilisesi Ruhanisi

                                    Süryani Edebiyatı: Hıristiyanlık Sonrası Dönem Açısından Değerlendirme

                                    Hana ERGÜN MAÜ Yüksek Lisans Öğrencisi

                                   Süryaniler’de Manastır Yaşamı

                                  Soru – Cevap Kısmı

 

D. Değerlendirme    Doç. Dr. Mehmet Sait TOPRAK MAÜ Süryani Dili ve Edebiyatı Bölümü

                                   Doç. Dr. Nesim DORU MAÜ Felsefe Bölümü

                                   Yrd. Doç. Dr. Kutlu AKALIN MAÜ Süryani Dili ve Edebiyatı Bölümü

                                   Yrd. Doç. Dr. Zafer DUYGU MAÜ Süryani Dili ve Edebiyatı Bölümü

 

E. Katılım Belgelerinin Takdim Edilmesi

           

 

Çalıştay Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Ahmet AĞIRAKÇA MAÜ Rektörü

Doç. Dr. Mehmet Sait TOPRAK MAÜ Süryani Dili ve Edebiyatı Bölümü

Doç. Dr. Nesim DORU MAÜ Felsefe Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Kutlu AKALIN MAÜ Süryani Dili ve Edebiyatı Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Zafer DUYGU MAÜ Süryani Dili ve Edebiyatı Bölümü