T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ
Doç. Dr. Mohammed Alfares
Birim: SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ,
Email: suliman.79@hotmail.com
Telefon: 05392095448
Dahili:

Lisans: Sosyoloji, Tıshreen Üniversitesi 2001

Yüksek Lisans: Sosyoloji, Dımaşk Üniversitesi 2007

Doktora: Genel Sosyoloji, Dımaşk Üniversitesi 2011

ALBAAS ÜNİVERSİTASİ YARDIMCİ DOÇENT 

2017-2018 Güz

Mecmu'at Durûs Felsefiyye-I ( Felsefe giriş-I)

Mecmu'at Durûs Felsefiyye-I (psikoloji giriş-I)

Din Sosyolojisi

Eğitim Psikolojisi

Mecmu'at Durûs Felsefiyye-III (psikoloji giriş-III)

 

2017-2018 Bahar

Mecmu'at Durûs Felsefiyye-III (Felsefe giriş-II)

Mecmu'at Durûs Felsefiyye-II (psikoloji giriş-II)

Mecmu'at Durûs Felsefiyye-IV (siyasi psikolojisi)

Din Psikolojisi

 

2018-2019 Güz

Mecmu'at Durûs Felsefiyye-I ( Felsefe giriş-I)

Mecmu'at Durûs Felsefiyye-I (psikoloji giriş-I)

Din Sosyolojisi

Eğitim Psikolojisi

Mecmu'at Durûs Felsefiyye-III (psikoloji giriş-III)

İslam Ahlak Esasları Ve Felsefesi

Rehberlik

 

2018-2019 Bahar

Mecmu'at Durûs Felsefiyye-III ( Felsefe giriş-II)

Mecmu'at Durûs Felsefiyye-II (psıkoloji giriş-II)

Mecmu'at Durûs Felsefiyye-IV (sıyasi psikolohisi)

Turk siyaset tarihi-II

Din Psikolojisi

 

2019-2020 GÜZ

Mecmu'at Durûs Felsefiyye-I ( Felsefe giriş-I)

Mecmu'at Durûs Felsefiyye-I (psikoloji giriş-I)

Mecmu'at Durûs Felsefiyye-III (psikoloji giriş-III)

Mantık-I

EAP Akademik Amaçlar için inglizce ,ingliz Read üniversitesi nezaretinde ,2017-2018

Alfares, M, (2011) Çalışan Kadınların Çoklu Rolleri Ve Uyum Sağlama Yetenekleri. Şam Üniversitesi Dergisi, Sayı 2360.

Alfares, M. (2016) Çevrenin Ergenin Kişiliği Üzerindeki Etkisi, Halep Üniversitesi Dergisi, 75, Ss, 319-335.

Alfares, M. (2011) Konuşma Bozukluğunun Öğrencilerin Akademik Düzeyleri Üzerindeki Etkisi. Şam Üniversitesi Dergisi, Sayı 2461.

Alfares, M. (2019) Suriye Devriminin Gerçekliğinden Grubun Ve Tiran Psikolojisi. Mükarabat Dergisi, 05, SS, 64-74, Mayıs 2019.

Alfares, M. (2019) İslam Ümmetinin Birliğini Kaldırmada Milliyetçiliğin Rolü. Mükarabat Dergisi, 06, Ss. Ekim 2019.

Alfares,M.(2019) toplumsal değişimin insani yardım kavramı üzerindaki etkisi.Ulislararasi insani yardım dergisi .

lisans bitirme tezi