T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
  • /
  • Duyurular
  • /
  • Sözleşmeli Personel Alımı (Mühendis-Çözümleyici-Programcı-Telkari Ustası)

Sözleşmeli Personel Alımı (Mühendis-Çözümleyici-Programcı-Telkari Ustası)

...

Üniversitemize 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi gereğince Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın “Sınav Şartı” başlıklı ek 2 inci maddesinin (b) fıkrasına göre 1 adet Mühendis (inşaat), 1 adet Mühendis (Makine), ek 2 inci maddesinin (c) fıkrasına göre 1 adet Programcı, 1 adet Çözümleyici ile mesleki uygulamalı sınav sonucuna göre 1 adet Telkari Ustası sözleşmeli personel pozisyonunda istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Personel alınacaktır.

 

BAŞVURU - SINAV TARİHLERİ VE YERİ

-Başvuru Başlama Tarihi          : 05.12.2016

-Son Başvuru Tarihi                 : 19.12.2016 (Mesai bitimi)

-Mühendis (İnşaat, Makine) KPSS Puan sıralaması

-Programcı, Çözümleyici: Tarih: 27.12.2016 Saat: 14:00 Sınav Yeri: Personel Daire Başkanlığı Artuklu / MARDİN

-Telkari Ustası: Tarih: 28.12.2016 Saat: 14:00  Sınav Yeri: Midyat MYO Müdürlüğü Midyat / MARDİN

 

A- GENEL ŞARTLAR

a)657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde belirtilen nitelikleri taşımak.

b) I-Mühendis: Fakültelerin İnşaat Mühendisliği bölümünden mezunu olmak.

    II-Mühendis: Fakültelerin Makine Mühendisliği bölümünden mezunu olmak.

    III-Programcı: Fakülte, Yükseköğretim kurumlarının bilgisayar programcılığı ile ilgili bölümlerinden en az önlisans düzeyinde mezun olmak veya en az önlisans mezunu olmak koşuluyla bilgisayar programcılığı alanına ilişkin ders aldığını belgelendirmek veya bu alanda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika sahibi olmak ve en az D düzeyinde KPDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak.

   IV-Çözümleyici: Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak ve istihdam edileceği Bilgi İşlem Birimlerindeki programlama dili ile diğer programlama dillerinden en az iki tanesini bildiğini belgelemek ve en az D düzeyinde KPDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak.

    V-Telkari Ustası: En az ilköğretim mezunu olmak ve yapılacak olan mesleki uygulama sınavında başarılı olmak. Altın-gümüş işlemeciliği konusunda en az 5 yıllık tecrübe sahibi olduğunu belgelemek.

c)Erkek adaylar için askerliğini yapmış, muaf veya en az 1 yıl tecilli olması.

d)Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmaması.

e)Yapılacak inceleme ve soruşturma sonunda Çözümleyici-Sistem Programcısı olmalarına engel bir durumu bulunmaması gerekmektedir.

 

B-ÖZEL ŞARTLAR

a)Mühendis (İnşaat) :

1-En az iki (2) yıl alanı ile ilgili tecrübeli olmak. (Çalışma karşılığında yatırılan prim cetveli)

2-Betonarme yapıların bilgisayar ortamında projelendirilmesi ve çizimi tecrübesi olup, bunu belgelemek,

b)Programcı :

1-PHP ve MySQL konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak ve bunu belgelemek.

c)Çözümleyici :

1- C# programlama dili ve diğer programlama dillerinden de en az iki (2) tanesini bildiğini belgelemek, Asp.net teknolojisi, MS SQL Server, Net Framework, Web Teknolojileri (HTML, HTML5, CSS, Jquvery) ile yazılım alanında en az iki (2) yıl tecrübe sahibi olmak ve bunu belgelemek.

 

C) YABANCI DİL ŞARTI

İngilizce dil bilgisinin belgelenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az “D” düzeyinde puan almış olunması şart olup, yurt içi veya yurt dışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar ile yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde yüksek lisans veya doktora yapanlar, İngilizce dilinde TOEFL sınavında en az 173 -veya İELTS sınavında 6 puan alanların İngilizce dil düzeyleri “D” olarak kabul edilmektedir. Yabancı dil sınav sonuçları “5” yıl süre ile geçerlidir.

 

D) KPSS PUANININ TÜRÜ VE GEÇERLİLİK YILI

ÖSYM tarafından 2016 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) KPSSP3 (B) puan türünden 60 (altmış) ve üzerinde puan almış olan adaylar başvuruda bulunabilecektir. Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlar arasından yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlamak üzere Sözleşmeli Çözümleyici-Sistem Programcısı pozisyonunun 10 (on) katı aday giriş sınavına alınacaktır. (Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.)

 

E-BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER

a)Başvuru Formu için tıklayınız

b)Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi

c)Nüfus Cüzdanının fotokopisi

d)Sağlık durumuna ilişkin yazılı beyanı

e)Kamu Personel Seçme Sınavı Sonuç Belgesi (KPSSP3 (B) türünde)

f)Özel Şartlar bölümünde istenilen unvanlara göre belgeler-sertifikalar

g)Kısa Özgeçmiş                       

h)Yabancı Dil Belgesi (Çözümleyici Programcı kadroları için)

 

Başvurular şahsen veya posta yolu ile https://www.artuklu.edu.tr/ adresindeki Başvuru Formu doldurularak istenen ilgili belgeler ile birlikte hazırlanarak ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Artuklu/MARDİN adresine yapılacaktır.

Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra gelen başvurular ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

 

F- YERLEŞTİRME ve ADAYLARIN ATAMA İŞLEMİ

a)Aranılan şartları taşıyan aday KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun on katına kadar aday arasından Üniversitemiz tarafından yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav başarısı sırasına göre yerleştirme işlemi yapılacak olup, 15 gün içerisinde hazırlaması gereken evrakları MAÜ Personel Daire Başkanlığına teslim edecek ve sözleşmesini imzalayacaktır.

b)Belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmayan, ya da sözleşmeyi imzaladığı halde göreve başlamayan adaylar nedeniyle boş kalan kadroya yedek aday listesinden sırayla yerleştirme işlemi yapılacaktır.

c)Yazılı ve/veya sözlü sınavı tarihi Müracaatların bitim tarihinden sonra https://www.artuklu.edu.tr/  adresinde ilan edilecektir.

 

G- ATAMA ESNASINDA İSTENECEK BELGELER

a)Diploma veya mezuniyet belgesinin noter tasdikli örneği

b)KPSS sonuç belgesi

c)Erkekler için; Askerlik belgesi (Terhis, Tecil veya muaf olduğunu gösterir belge)

d)657 Sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini yapmasına engel olabilecek doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal veya sosyal yetenekleri bakımından özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranının % 40 ve üzerinde özürlü olmadığına dair yazılı beyanı.

 

H- DİĞER HUSUSLAR

İlgililerin, ilanın gazetede yayımlandığı tarihinden itibaren 15 gün içinde https://www.artuklu.edu.tr/ internet adresinden başvuru formunu doldurarak şahsen ve posta ile yapılan müracaatları kabul edilecektir. Hatalı, eksik veya yanlış beyanda bulunan ve bulunmuş olduğu beyanı belgeleyemeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Yazılı ve/veya sözlü sınavından sonra https://www.artuklu.edu.tr/ adresinde asıl ve yedek adayların isimleri ilan edilecektir. İlan tarihinden itibaren 15 gün içinde yerleştirilen adayların, evraklarının kontrolü ve sözleşme işlemlerinin başlatılabilmesi için ilgili belgeleri hazırlayarak Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

 

            Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacağı, atamaları yapılmış ise atamalarının iptal edileceği, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedelin yasal faizi ile birlikte tazmin edileceği hususları sözleşmeli personel alım ilanlarında kamu kurum ve kuruluşları tarafından belirtilir