T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
  • /
  • Duyurular
  • /
  • ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI (Prof./Doç./Dr. Öğr. Üyesi-30.12.2019)

ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI (Prof./Doç./Dr. Öğr. Üyesi-30.12.2019)

....

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Mardin Artuklu Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Esasları Yönergesi (Yönerge İçin Tıklayınız) hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer şartları taşımaları gerekmektedi

1- Profesör Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Başvurdukları bölümünü belirtir forma (Form İçin Tıklayınız) özgeçmiş, doçentlik belgesini, nüfus cüzdanı sureti, 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (Altı) adet dosyayı teslim edeceklerdir. (Ayrıca bilimsel dosyada PDF formatında CD/DVD/USB eklenecektir.) Kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir. (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi)

 (Profesör kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

2- Doçent kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları bölümünü belirtir forma (Form İçin Tıklayınız) özgeçmiş, doktora diplomasının tasdikli sureti, nüfus cüzdanı sureti, 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet dosyayı teslim edeceklerdir. (Ayrıca bilimsel dosyada PDF formatında CD/DVD/USB eklenecektir.) Kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir. (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi)

 (Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

3- Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları bölümünü belirtir forma (Form İçin Tıklayınız) özgeçmiş, doktora diplomasının tasdikli sureti, nüfus cüzdanı sureti, 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet dosyayı teslim edeceklerdir. (Ayrıca bilimsel dosyada PDF formatında CD/DVD/USB eklenecektir.) Kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir. (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi)

4- Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulu tarafından denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekir.

Üniversitemiz Birimlerinin internet sayfalarından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

İdare gerekli gördüğü takdirde "İlanın" her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.

Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.

 

Başvuru Yeri :

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Profesör ve Doçent başvuruları Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğüne (Personel Daire Başkanlığı), Doktor Öğretim Üyesi başvuruları ilgili Fakülte veya Yüksekokullara şahsen veya posta ile yapılacaktır. (Süresi içinde yapılmayan Başvurular, eksik belgeli dosyalar ile yapılan başvurular ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)

 

Birimi

Bölümü

Program/ABD

Unvanı

Der.

Adet

Açıklama

Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

Arap Dili ve Edebiyatı

Arap Dili ve Edebiyatı

Profesör

1

1

Arap Dili ve Belagatı alanında Doçent unvanı almış olmak.

Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

Süryani Dili ve Edebiyatı

Süryani Dili ve Edebiyatı

Profesör

1

1

Süryani dili üzerine çalışmaları olmak

Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

Arap Dili ve Edebiyatı

Arap Dili ve Edebiyatı

Doçent

1

1

Dünya Dilleri ve Edebiyatları alanında Doçent unvanı almış olup, İbn Arapşah eserleri üzerine çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

Arap Dili ve Edebiyatı

Arap Dili ve Edebiyatı

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

Nakaid şairlerinin şiirleri üzerine çalışmış olmak.

Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretim

Doçent

1

1

Eğitim Bilimleri (Eğitim Programları ve Öğretim) alanında Doçentlik unvanı almış olup, değerler eğitimi ile akademik başarı alanında çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

Eğitim Bilimleri

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Doçent

3

1

Eğitim Bilimleri Alanında Doçent Unvanı almış olup, eğitsel tanılama ile ölçme konularında çalışmalar yapmış olmak.

Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

Sanat Tarihi

Türk İslam Sanat Tarihi

Doçent

3

1

Sanat Tarihi alanında doçent unvanı almış olup, Diyarbakır ve Mardin ticaret mimarisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

Sosyoloji

Kurumlar Sosyolojisi

Doçent

3

1

Sosyoloji alanında Doçentlik unvanı almış olup, Dijital Sosyoloji ve Sosyal Teori alanında çalışmış olmak.

Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

Sosyoloji

Uygulamalı Sosyoloji

Doçent

1

1

Kent Sosyolojisi ve Kültür Sosyolojisi alanında Doçent unvanı almış olup, kentleşme ve modernleşme alanında çalışmalar yapmış olmak.

Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

Tarih

Ortaçağ

Doçent

1

1

Ortaçağ Tarihi alanında Doçent unvanı almış olup, Haçlı Seferleri, İmadüddin Zengi ve Selahaddin Eyyubi üzerine çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

Tarih

Ortaçağ

Doçent

2

1

Ortaçağ Tarihi alanda Doçent unvanı almış olup, Bizans İmparatorluğu döneminde Nusaybin ve Dara ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

Kürt Dili ve Edebiyatı

Kürt Dili ve Edebiyatı

Doktor Öğretim Üyesi

5

1

Kürt Dili ve Kültürü alanında doktora yapmış olup, Zazaca’nın fonetiği ve fonolojisi üzerini çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

Psikoloji

Sosyal Psikoloji

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Adli Tıp Enstitüsü Sosyal Bilimler Anabilim Dalı’nda Doktora yapmış olup, yaşlı istismarı üzerine çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

Psikoloji

Gelişim Psikolojisi

Doktor Öğretim Üyesi

5

1

Psikoloji alanında doktora yapmış olup, intihar ve suç konuları üzerine çalışmış olmak, SSCI dergilerinde yayınları bulunuyor olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı

Görüntü Sanatları

Fotoğraf ve Video

Doçent

2

1

Radyo, Televizyon ve Sinema alanında doktora yapmış olup, modern sanat ve estetik hakkında çalışmış olmak. Kimlik problemine dair çalışmaları bulunmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisat Tarihi

Doçent

3

1

İktisat Tarihi alanında doçent unvanı almış olup, erken geçim ekonomisi ve erken devlet üzerine çalışmalar yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Siyaset Bilimi

Doçent

3

1

Avrupa Birliği alanında Doçent unvanı almış olup, Avrupa Birliğinin komşuluk, dış politikaları, azınlık hakları üzerine çalışmalar yapmış olmak.

İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı

Temel İslam Bilimleri

Arap Dili ve Belagatı

Doçent

2

1

Arap dili grameri üzerine çalışmış olmak.

Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

Elektronik ve Otomasyon

Elektronik Teknolojisi

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Elektrik Elektronik Mühendisliği alanında doktora yapmış olup, Piezo Elektrik alanında çalışmış olmak.

Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

Elektronik ve Otomasyon

Elektronik Teknolojisi

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Matematik alnında doktora yapmış olup, topolojik rough gruplar alanında çalışmalar yapmış olmak.

Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

Mimarlık ve Şehir Planlama

Mimarı Restorasyon

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Mimari Restorasyon, Mimarlık Tarihi veya Tarih alanında doktora yapmış olup, SSCİ dergilerinde yayını olmak.

Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

Bilgisayar Teknolojileri

Bilgisayar Programcılığı

Doktor Öğretim Üyesi

2

1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında doktora yapmış olup, sinyal işleme ve derin öğrenme konularında çalışmış olmak.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanlığı

Mimarlık

Şehircilik

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Mimarlık alanında doktora yapmış olup, parametrik kentsel tasarım, akıllı şehirler, dijital miras, sanal gerçeklik üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanlığı

Mimarlık

Yapı Bilgisi

Doktor Öğretim Üyesi

4

1

Mimarlık alanında doktora yapmış olup, konut kuramı üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanlığı

Mimarlık

Mimarlık Tarihi

Doktor Öğretim Üyesi

5

1

Mimarlık alanında doktora yapmış olup, biyosiyaset, konut kültürü, kavram tarihi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Hemşirelik

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Tıp Fakültelerinin Halk Sağlığı programında doktora yapmış olup, toplumsal cinsiyet alanında çalışmaları olmak.

Türkiye’de Yaşayan Diller Enstitüsü Müdürlüğü

Kürt Dili ve Kültürü

Kürt Dili ve Kültürü

Doçent

3

1

Kürt Dili ve Edebiyatı alanında Doçent unvanı almış olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Doçent

1

1

Biyoloji alanında Doçent unvanı almış olup, Mardin ve Çevresinde yetişen tıbbi bitkilerin geleneksel kullanımları, invitro ve invivo biyolojik aktiviteleri ve floristik biyoçeşitliliği ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

Sağlık ve Bakım Hizmetleri

Yaşlı Bakımı

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Sosyal Hizmetler alanında Doktora yapmış olup, yaşlılık üzerine çalışmaları olmak.

Ömerli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

Büro Hizmetleri ve Sekreterlik

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Doktor Öğretim Üyesi

5

1

Maliye Teorisi alanında doktora yapmış olup, vergi algısı üzerine çalışmış olmak.

Kızıltepe Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

Bitkisel ve Hayvansal Üretim

Sulama Teknolojisi

Doktor Öğretim Üyesi

5

1

Tarla Bitkileri alanında doktora yapmış olup, biplot analizi, mikrobiyal ve serin iklim tahıllarında sulama konusunda çalışmalar yapmış olmak.

 

30.12.2019 tarihli ve 30994 sayılı Resmi Gazete