T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
  • /
  • Duyurular
  • /
  • ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI (DOÇ. DR.) 07.05.2021

ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI (DOÇ. DR.) 07.05.2021

..

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Mardin Artuklu Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Esasları Yönergesi  (Yönerge İçin Tıklayınız) hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

      Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen diğer şartları taşımaları gerekmektedir.

 

1- Doçent kadrosuna başvuracak adayların; Başvurdukları bölümünü belirtir forma (Form İçin Tıklayınız) özgeçmiş, doçentlik belgesinin suretini, nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı suretini, 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet dosyayı teslim edeceklerdir. (Ayrıca bilimsel dosyada PDF formatında CD/DVD/USB eklenecektir.) Kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir. (Daha önce çalışıp ayrılsalar dahi)

        (Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar daimî statüde görev yapacaktır.)

 

2- Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulu tarafından denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

      Üniversitemiz Birimlerinin internet sayfalarından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.     

      İdare gerekli gördüğü takdirde "İlanın" her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.

     

 

         Başvuru Yeri:

         Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Doçent başvuruları Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğüne (Personel Daire Başkanlığı) şahsen veya posta ile yapılacaktır. (Süresi içinde yapılmayan                           başvurular, eksik belgeli dosyalar ile yapılan başvurular ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)

 

     

S. No

Birimi

Bölümü

Program/ABD

Unvanı

Der.

Adet

Açıklama

1

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Arap Dili ve Belagatı

Doçent

1

1

Doçentliğini Temel İslam Bilimleri alanında almış olup Arap Dili Grameri ve Endülüs Arap şiiri konularında çalışmalar yapmış olmak.

 

2

İslami İlimler Fakültesi

İslam Tarihi ve Sanatları

Türk-İslam Edebiyatı ve İslam Sanatları Tarihi

Doçent

2

1

Doçentliği İslam Tarihi ve Sanatları alanında almış olmak, Kudüs üzerine çalışmaları olmak.

3

Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Eski Türk Edebiyatı

Doçent

2

1

Klasik Türk Edebiyatı ve Fars Edebiyatı arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmış olmak

4

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sosyal Hizmet

Sosyal Hizmet

Doçent

3

1

Doçentliğini Sosyal Hizmet alanında almış olmak ve göç alanında çalışmaları olmak.

5

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Beslenme ve Diyetetik

Doçent

2

1

Mantar Kültürü ve Mantar Bazlı Nano malzemeler ile ilgili çalışmaları olmak.

6

Güzel Sanatlar Fakültesi

Resim

Resim

Doçent

1

1

Doçentliğini Plastik Sanatlar alanında almış olmak.

7

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Spor Yöneticiliği

Spor Yöneticiliği

Doçent

1

1

Doçentliğini Spor Bilimleri alanında almış olmak, Geleneksel Sporlarla ilgili çalışmalar yapmış olmak.

8

Turizm Fakültesi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Doçent

1

1

Doçentliğini (Veterinerlik Gıda Hijyeni ve Teknolojisi alanında) almış olmak. Gastronomi alanında çalışmaları olmak.

9

Edebiyat Fakültesi

Arkeoloji

Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi

Doçent

3

1

Doçentliğini Arkeoloji alanında almış olmak. Anadolu ve Mezopotamya Kültürleri bağlamında çalışmalar yapmış olmak.