T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
  • /
  • Duyurular
  • /
  • Öğretim Üyesi İlanı 2021

Öğretim Üyesi İlanı 2021

...

                 Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünden;

 

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Mardin Artuklu Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Esasları Yönergesi (Yönerge İçin Tıklayınız) hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

          Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen diğer şartları taşımaları gerekmektedir.

1- Profesör kadrosuna başvuracakların, başvurdukları bölümü belirtir forma (Form İçin Tıklayınız) özgeçmiş, doçentlik belgesinin tasdikli suretini, nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı suretini, 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı teslim edeceklerdir (ayrıca bilimsel dosyaya PDF formatında CD/DVD/USB eklenecektir). Kamu hizmetinde bulunanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) hizmet belgelerini, müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir. Profesör kadrosuna atanacaklar daimî statüde görev yapacaklardır.

2- Doçent kadrosuna başvuracakların, başvurdukları bölümü belirtir forma (Form İçin Tıklayınız) özgeçmiş, doçentlik belgesinin tasdikli suretini, nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı suretini, 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı teslim edeceklerdir (ayrıca bilimsel dosyaya PDF formatında CD/DVD/USB eklenecektir). Kamu hizmetinde bulunanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir. Doçent kadrosuna atanacaklar daimî statüde görev yapacaklardır.

3- Doktor öğretim üyesi kadrosuna başvuracakların, başvurdukları bölümü belirtir forma (Form İçin Tıklayınız) özgeçmiş, doktora diplomasının tasdikli suretini, nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı suretini 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı teslim edeceklerdir (ayrıca bilimsel dosyaya PDF formatında CD/DVD/USB eklenecektir). Kamu hizmetinde bulunanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

4- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulu tarafından denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

            İdare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal etme ve güncelleme hakkına sahiptir.

Diğer Açıklamalar ve Önemli Hususlar;

- Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde sadece bir kadroya başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.

                - Üniversitemiz Akademik Yükseltme ve Atama Esaslarının 3. maddesinin d fıkrası uyarınca Rektörlüğümüzce oluşturulan Akademik Değerlendirme Komisyonu tarafından öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adayların aranan koşullara uyup uymadığı ile ilgili ön inceleme yapılacak olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

     - Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak veya yapılması halinde iptal edilecektir.

 

Başvuru Süresi ve Yeri:

Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür. Profesör ve doçent başvuruları Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğüne (Personel Daire Başkanlığı), doktor öğretim üyesi başvuruları ilgili Fakülte veya Yüksekokullara şahsen veya posta ile yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belge ile yapılan başvurular ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

 

 

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ İLAN LİSTESİ

 

S. No

Birimi

Bölümü

Program/ABD

Unvanı

Der.

Adet

Açıklama

1

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Spor Yöneticiliği

Spor Yöneticiliği

Profesör

1

1

Doçentliğini Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bilim alanında almış olup Girişimcilik ve doping ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

2

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

İslam Hukuku

Doçent

2

1

Doçentliğini Temel İslam Bilimleri alanında almış olup fıkıh siyaset ilişkisi ile ilgili çalışma yapmış olmak.

3

Edebiyat Fakültesi

Sanat Tarihi

Türk İslam Sanatı

Doçent

1

1

Doçentliğini Sanat Tarihi alanında almış olup Türk İslam dönemi mimari eserleri ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

4

Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi

Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı

Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı

Doçent

1

1

Doçentliğini Tasarım/El Sanatları, (Madeni Eşya ve Takı Tasarım) alanında almış olmak.

5

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Antrenörlük Eğitimi

Antrenörlük Eğitimi

Doçent

1

1

Doçentliğini Spor Bilimleri alanında almış olup yüzücülerde antrenman ve kronik hastalarda egzersiz tedavisi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

6

İslami İlimler Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

İslam Felsefesi

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

Doktorasını Felsefe alanında yapmış olup İran İslam Felsefesi’nin metafizik sorunları ile ilgili çalışmaları olmak.

7

İslami İlimler Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

Din Bilimleri

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Doktorasını Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi alanında yapmış olup eğitim felsefesi ve çağdaş Müslüman düşünürlerin eğitim anlayışları ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

8

Edebiyat Fakültesi

Felsefe

Sistematik Felsefe ve Mantık

Dr. Öğr. Üyesi

4

1

Doktorasını Felsefe alanında yapmış olup Bilim Felsefesi ile Bilim Tarihi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

9

Edebiyat Fakültesi

Süryani Dili ve Edebiyatı

Süryani Dili ve Edebiyatı

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

Süryani Tarihi ve Süryani Kronikleri ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

10

Edebiyat Fakültesi

Tarih

Eskiçağ

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Doktorasını Eskiçağ Tarihi alanında yapmış olup eski Mezopotamyada din, inanç ve mitoloji konuları ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

11

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sosyal Hizmet

Sosyal Hizmet

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

Doktorasını Hemşirelik alanında yapmış olup sağlık algısı ve iletişim konularıyla ilgili çalışmaları olmak.

12

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Odyoloji

Odyoloji

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

Doktorasını Hemşirelik alanında yapmış olup iç hastalıkları hemşireliği ile ilgili çalışmaları olmak.

13

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Odyoloji

Odyoloji

 

 

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

Uzmanlığını Nöroloji alanında almış olup Sağlık Bakanlığı onaylı ozon uygulaması sertifikasına sahip olmak ve Epilepsi hastalarında PON1 aktivitesi ve MDA düzeyleri üzerine çalışmaları bulunmak.

14

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çocuk Gelişimi

Çocuk Gelişimi

 

 

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

Doktorasını Çocuk Gelişimi ve Eğitimi veya Çocuk Sağlığı ve Eğitimi alanında yapmış olmak.

15

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çocuk Gelişimi

Çocuk Gelişimi

 

 

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Doktorasını Eğitim Bilimleri alanında yapmış olup okul öncesi eğitimi ve okul temelli denetim alanlarıyla ilgili çalışmalar yapmış olmak.

16

Turizm Fakültesi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Dr. Öğr. Üyesi

5

1

Doktorasını Gastronomi ve Mutfak Sanatları veya Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalında yapmış olup alan ile ilgili Web of Science’ta yayınları olmak.

17

Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi

 

Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı

Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı

Dr. Öğr. Üyesi

4

1

Sanatta yeterliliğini Resim Anasanat alanında tamamlamış olup sanat ve bellek ilişkisi ile ilgili çalışması olmak.

18

Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi

 

Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı

Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı

Dr. Öğr. Üyesi

5

1

Sanatta yeterliliğini Heykel Anasanat alanında tamamlamış olup sanatta oyunsallık ile ilgili çalışması olmak.

 

19

Edebiyat Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Doktorasını Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi alanında yapmış olup hizmetkâr okul liderliği ile ilgili çalışması olmak.

20

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Spor Yöneticiliği

Spor Yöneticiliği

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

Doktorasını Beden Eğitimi ve Spor alanında yapmış olup Tecar terapi ile ilgili çalışması olmak.