T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
  • /
  • Duyurular
  • /
  • Öğretim Üyesi İlan Çalışması (Doçent-Dr.Öğr.Üyesi)

Öğretim Üyesi İlan Çalışması (Doçent-Dr.Öğr.Üyesi)

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünden;

 

Üniversitemiz Birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Mardin Artuklu Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Esasları Yönergesi (Yönerge İçin Tıklayınız) hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

         Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen diğer şartları taşımaları gerekmektedir.

1- Doçent kadrosuna başvuracakların, başvurdukları bölümü belirtir forma (Form İçin Tıklayınız) özgeçmiş, doçentlik belgesinin tasdikli suretini, nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı suretini, 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı teslim edeceklerdir (ayrıca bilimsel dosyaya PDF formatında CD/DVD/USB eklenecektir). Kamu hizmetinde bulunanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir. Doçent kadrosuna atanacaklar daimî statüde görev yapacaklardır.

2- Doktor öğretim üyesi kadrosuna başvuracakların, başvurdukları bölümü belirtir forma (Form İçin Tıklayınız) özgeçmiş, doktora diplomasının tasdikli suretini, nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı suretini 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı teslim edeceklerdir (ayrıca bilimsel dosyaya PDF formatında CD/DVD/USB eklenecektir). Kamu hizmetinde bulunanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

3- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulu tarafından denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

           İdare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal etme ve güncelleme hakkına sahiptir.

Diğer Açıklamalar ve Önemli Hususlar;

- Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde sadece bir kadroya başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.

- Üniversitemiz Akademik Yükseltme ve Atama Esaslarının 3. maddesinin d fıkrası uyarınca Rektörlüğümüzce oluşturulan Akademik Değerlendirme Komisyonu tarafından öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adayların aranan koşullara uyup uymadığı ile ilgili ön inceleme yapılacak olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

- Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak veya yapılması halinde iptal edilecektir.

- Üniversitemiz Akademik Yükseltme ve Atanma Esaslarına göre oluşturulan puanlama tablosunu doldurularak (Puanlama Tablosu için Tıklayınız) müracaat dosyalarına eklemesi gerekmektedir.

 

Başvuru Süresi ve Yeri:

Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür. Doçent başvuruları Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğüne (Personel Daire Başkanlığı), doktor öğretim üyesi başvuruları ilgili Fakülte veya Yüksekokullara şahsen veya posta ile yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belge ile yapılan başvurular ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

                                MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ İLAN LİSTESİ

 

Sıra No

Birimi

Bölümü

Program/ABD

Unvanı

Derece

Adet

Açıklama

1

Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

Din ve Maneviyat Psikoloji

Doçent

2

1

Psikolojik Danışma ve Psikoterapi ile ilgili çalışmaları olmak.

2

Turizm Fakültesi

Turizm İşletmeciliği

Turizm İşletmeciliği

Doçent

3

1

Doçentliğini Turizm Bilim alanında almış olmak. Mesleki Yeterlilik ve Menü Yönetimi konularında çalışmalar yapmış olmak.

3

Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

Gelişim Psikoloji

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Doktorasını Psikoloji veya Eğitimde Psikolojik Hizmetler alanında tamamlamış olup SSCI indeksli Psikoloji dergilerinde yayın yapmış olmak.

4

Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

Deneysel Psikoloji

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Psikoloji bölümü lisans mezunu olup
doktorasını Psikoloji alanında yapmış
olmak veya Tıpta Uzmanlığını Psikiyatri
alanında yapmış olmak.

5

İslami İlimler Fakültesi

İslam Tarihi ve Sanatları

İslam Tarihi

Dr. Öğr. Üyesi

5

1

Doktorasını İslam Tarihi veya Tarih alanından yapmış olmak. İslam Dünyasında Salgın Hastalıklar ile ilgili çalışma yapmış olmak.

6

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Halk Sağlığı Hemşireliği

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Fakültemiz Arapça Hemşirelik Programında ders vermek üzere; Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen niteliklere sahip, Doktorasını Hemşirelik Alanında veya Veterinerlik Biyokimyası alanında yapmış olmak.

7

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ebelik

Ebelik

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Doktorasını Ebelik alanında yapmış olmak.

8

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ebelik

Ebelik

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Doktorasını Ebelik alanında yapmış olmak.

9

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Odyoloji

Odyoloji

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

Doktorasını Odyoloji alanında veya Tıpta Uzmanlığını Kulak Burun Boğaz alanında almış olmak.

10

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çocuk Gelişimi

Çocuk Gelişimi

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

Doktorasını Çocuk Gelişimi ve Eğitimi veya Çocuk Sağlığı ve Eğitimi alanında yapmış olmak.

11

 

Devlet Konservatuarı

Müzikoloji

Müzikoloji

Dr. Öğr. Üyesi

4

1

Doktorasını Müzikoloji alanında yapmış olmak.

 

12

Devlet Konservatuarı

Müzikoloji

Müzikoloji

Dr. Öğr. Üyesi

4

1

Doktorasını Müzikoloji alanında yapmış olmak.

 

13

Midyat Meslek Yüksekokulu

Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri

Çocuk Gelişimi

Dr. Öğr. Üyesi

2

1

Okul Öncesi Çevre Eğitimi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.