T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
  • /
  • Duyurular
  • /
  • ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI (Prof.Doç.-Dr.Öğr.) 03.12.2021

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI (Prof.Doç.-Dr.Öğr.) 03.12.2021

        Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünden;

Üniversitemiz Birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Mardin Artuklu Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Esasları Yönergesi (Yönerge İçin Tıklayınız) hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

         Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen diğer şartları taşımaları gerekmektedir.

1- Profesör kadrosuna başvuracakların, başvurdukları bölümü belirtir forma (Form İçin Tıklayınız) özgeçmiş, doçentlik belgesinin tasdikli suretini veya karekodlu e-Devlet çıktısı, nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı suretini, 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosyayı teslim edeceklerdir. Ayrıca bilimsel dosyaya PDF formatında 6 (altı) adet CD/DVD/USB eklenecektir. Kamu hizmetinde bulunanlar, daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi hizmet belgelerini, müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir. Profesör kadrosuna atanacaklar, daimî statüde görev yapacaklardır.

2- Doçent kadrosuna başvuracakların, başvurdukları bölümü belirtir forma (Form İçin Tıklayınız) özgeçmiş, doçentlik belgesinin tasdikli suretini veya karekodlu e-Devlet çıktısı, nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı suretini, 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosyayı teslim edeceklerdir. Ayrıca bilimsel dosyaya PDF formatında 4 (dört) adet CD/DVD/USB eklenecektir. Kamu hizmetinde bulunanlar, daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir. Doçent kadrosuna atanacaklar, daimî statüde görev yapacaklardır.

3- Doktor öğretim üyesi kadrosuna başvuracakların, başvurdukları bölümü belirtir forma (Form İçin Tıklayınız) özgeçmiş, doktora diplomasının tasdikli suretini veya karekodlu e-Devlet çıktısı, nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı suretini 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosyayı teslim edeceklerdir. Ayrıca bilimsel dosyaya PDF formatında 4 (dört) adet CD/DVD/USB eklenecektir. Kamu hizmetinde bulunanlar, daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

4- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulu tarafından denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

         

Diğer Açıklamalar ve Önemli Hususlar;

- İdare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal etme ve güncelleme hakkına sahiptir.

- Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde sadece bir kadroya başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.

- Adayların Üniversitemiz Akademik Yükseltme ve Atama Esaslarının 3. maddesinin d fıkrası uyarınca, Rektörlüğümüzce oluşturulan Akademik Değerlendirme Komisyonu tarafından öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adayların aranan koşullara taşıyıp taşımadığı ile ilgili ön inceleme yapılacak olup bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

- Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak veya yapılması halinde iptal edilecektir.

- Adayların Üniversitemiz Akademik Yükseltme ve Atanma Esaslarına göre oluşturulan puanlama tablosunu doldurularak (Puanlama Tablosu için Tıklayınız) müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

 

Başvuru Süresi ve Yeri:

Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür. Profesör ve doçent başvuruları Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğüne (Personel Daire Başkanlığı), doktor öğretim üyesi başvuruları ilgili Fakülteye şahsen veya posta ile yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belge ile yapılan başvurular ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

 

 

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ İLAN LİSTESİ

 

S. No

Birimi

Bölümü

ABD

Unvanı

Der.

Adet

Aranan Şartlar

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Prof.

1

1

İlgili alanda doçentlik unvanı almış olmak.

2

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Prof.

1

1

Çocuk Endokrinoloji yan dal uzmanı olmak.

3

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Prof.

1

1

İlgili alanda doçentlik unvanı almış olmak.

4

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doç.

1

1

Çocuk Nörolojisi yan dal uzmanı olmak.

5

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Doç.

1

1

Elektrofizyolojik işlemler ile ilgili tecrübesi olmak ve atriyal fibrilasyon ablasyonu için sertifikaya sahip olmak.

6

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anestezi ve Reanimasyon

Doç.

1

1

Vasküler port katater yerleştirme ve pediatrik hastalarda sedoanlejezi üzerine deneyim ve çalışmalara sahip olmak.

7

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Çocuk Cerrahisi

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Tıpta uzmanlık eğitimini Çocuk Cerrahisi alanında tamamlamış olmak.

8

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyokimya

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Tıp Fakültesi mezunu olup ilgili alanda doktora yapmış olmak.

9

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Fizyoloji

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Fizyoloji (Tıp) alanında tezli yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.

10

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Tıpta uzmanlık eğitimini Göğüs Hastalıkları alanında tamamlamış olmak.

11

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ebelik

Ebelik

Dr. Öğr. Üyesi

(Öncelikli Alan)

1

1

Doktorasını Ebelik alanında yapmış olmak.

12

Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

Deneysel Psikoloji

Dr. Öğr. Üyesi

(Öncelikli Alan)

1

1

Tıpta uzmanlığını Ruh Sağlığı ve Hastalıkları alanında almış olmak, Covid-19’da depresyon ve anksiyete ile ilgili çalışmaları olmak.

13

Edebiyat Fakültesi

Felsefe

İslam Felsefesi

Doç.

1

1

Felsefe alanında doçentlik unvanı almış olmak ve Siyaset Felsefesi alanında çalışmaları olmak.