T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
  • /
  • Duyurular
  • /
  • Öğretim Üyesi Alım İlanı (Doç.- Dr. Öğr. Üyesi-12.04.2019)

Öğretim Üyesi Alım İlanı (Doç.- Dr. Öğr. Üyesi-12.04.2019)

...

 

 

 

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer şartları taşımaları gerekmektedir.

 

1- Doçent kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, (1) bir adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir. Kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir. (Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

 

2- Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları bölümünü belirtir dilekçelerine özgeçmiş, doktora diplomasının tasdikli sureti, nüfus cüzdanı sureti, 1 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı teslim edeceklerdir. Kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

 

3- Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulu tarafından denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekir.

 

Başvuru Yeri :

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Doçent başvuruları Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğüne (Personel Daire Başkanlığı), Doktor Öğretim Üyesi başvuruları ise ilgili Fakülte veya Yüksekokullara şahsen veya posta ile yapılacaktır. (Süresi  içinde  yapılmayan Başvurular, eksik belgeli dosyalar ile yapılan başvurular ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)

  Başvuru Formu Örneği İçin Tıklayınız...

 

 

Birimi

Bölümü

Program/ABD

Unvanı

Der.

Adet

Açıklama

Turizm Fakültesi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Gastronomi ve Mutfak

Sanatları

Doçent

1

1

 Doçentlik Belgesini Turizm alanında almış olmak.

Edebiyat Fakültesi

Tarih

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Doktor Öğretim Üyesi

2

1

 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi alanında Doktorasını yapmış olup,  1950 - 1960 yılları arasında ‘‘Kadın Gazetesi’’ üzerine çalışmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler

Doktor Öğretim Üyesi

2

1

 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında Doktorasını yapmış  olup, Uluslararası İlişkiler Teorileri, Ortadoğu Siyaseti, Enerji Jeopolitiği  ve Körfez Güvenliği hakkında çalışmaları olmak.

 

 

Resmi Gazete 12.04.2019 - 30743

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

12.04.2019 tarihinde resmi gazetede yayınlanan ve aşağıda birimi bölümü belirtilen Dr. Öğretim Üyesi kadrosu 17.04.2019 tarihli ve  30748 sayılı resmi gazetedeki ilan ile iptal edilmiştir. 

 

 

Birimi

Bölümü

Program/ABD

Unvanı

Der.

Adet

Açıklama

Edebiyat Fakültesi

 

Tarih

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Doktor Öğretim Üyesi

 

2

 

1

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi alanında Doktorasını yapmış olup, 1950 - 1960 yılları arasında ‘‘Kadın Gazetesi’’ üzerine çalışmış olmak.