T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
  • /
  • Duyurular
  • /
  • Öğretim Elemanı İlan Çalışması (Arş.Gör-Öğr.Gör.)

Öğretim Elemanı İlan Çalışması (Arş.Gör-Öğr.Gör.)

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünden;

Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alınacaktır.

 

Genel ve Özel Şartlar

-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

-ALES' ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

-Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

-Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

-Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

-Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

-İdare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal etme ve güncelleme hakkına sahiptir.

 

Muafiyet

-Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

-Meslek Yüksekokullarının, ilgili Yönetmeliğin 6’ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

 

 

 

Başvuruda İstenen Belgeler

-Başvuru dilekçesi (Üniversitemizin http://www.artuklu.edu.tr/personel-daire-baskanligi/formlar adresinden temin edilebilir)

-Özgeçmiş

-ALES Belgesi (Sonuç Belgesi Kontrol Kodu olan internet çıktısı)

-Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi (Meslek Yüksekokullarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz)

-Diploma Belgesi (Başvuruda belgenin onaylı sureti veya karekodlu E-devlet çıktısı)

-Lisans Mezuniyet Transkripti (Başvuruda belgenin onaylı sureti veya karekodlu E-devlet çıktısı )

-Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı fotokopisi

-Askerlik Durum Belgesi (Güncel E-devletten alınmış karekodlu)

-1 (bir) adet vesikalık fotoğraf

-İlan özel şartına bağlı olarak Yüksek Lisans veya Doktora yaptığına ilişkin öğrenci belgesi (E-devletten alınan karekodlu öğrenci belgeleri değerlendirme aşamasında kabul edilir, E-devlet harici öğrenci belgelerinin mutlaka aslı veya ıslak imzalı/mühürlü onaylı olmalıdır.)

-İlan özel şartına bağlı olarak tecrübe belgesi (Çalışılan işyerinden alınan, çalışılan alanı ve tarihleri gösterir belgeye Sosyal Güvenlik Kurumlarından veya E-devletten alınacak karekodlu belgenin eklenmesi gerekmektedir.)

-İlan özel şartına bağlı olarak ders vermenin belgelendirilmesi gerekmektedir.

 

AÇIKLAMALAR: Adaylar yukarıda istenen belgeler ile ilgili birime şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir. Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların, çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı veya karekodlu E-devlet çıktısı "Hizmet Belgesini" dosyalarına eklemeleri zorunludur. Yurtdışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Adaylar birden çok programa başvuramazlar. Birden fazlasına müracaat eden adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır. Eksik ve imzasız-onaysız belgelerle yapılacak başvurular ile süresi içinde yapılmayanlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

                                                                                 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ-ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

 

S.

No

Unvanı

Birim/Bölüm/Program

Der.

Ad.

ALES

Y.

Dil

Başvuru Yeri

İlan Özel Şart

1

Arş. Gör.

Turizm Fakültesi Dekanlığı- Turizm Rehberliği Bölümü- Turizm Rehberliği Anabilim Dalı

 

7

 

1

 

70

 

70

 

 

 

 

Turizm Fakültesi Dekanlığı

 

 

 

 

 

 

Turizm Rehberliği Anabilim dalında doktora yapıyor olmak.

2

Arş. Gör.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanlığı- Mimarlık Bölümü- Şehircilik Anabilim Dalı

 

5

 

1

 

70

 

50

 

 

 

 

Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanlığı

 

 

 

Mimarlık Bölümü lisans  mezunu olmak, Kentsel tasarım alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

3

Arş. Gör.

Edebiyat Fakültesi Dekanlığı-

Sanat Tarihi Bölümü-Türk İslam Sanatı Tarihi Anabilim Dalı

4

1

70

50

Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

Türk İslam Sanatı Tarihi Anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

 

4

 

Arş. Gör.

İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı- Temel İslam Bilimleri Bölümü- Tasavvuf Anabilim Dalı

7

1

70

50

İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı

Lisansını İlahiyat ve Dengi Fakültelerde tamamlamış olmak, Tasavvuf alanında doktora yapıyor olmak.

5

Arş. Gör.

Devlet Konservatuarı-Müzikoloji Bölümü-Müzikoloji

6

1

70

50

Devlet Konservatuarı

Müzikoloji alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

Sıra

No

Unvanı

Birim/Bölümü/ ABD/

Der.

Ad.

 ALES

Y. Dil

Başvuru Yeri

İlan Özel Şart

1

Öğr. Gör.

(Ders Verecek)

Turizm Fakültesi Dekanlığı- Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü- Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim Dalı

2

2

70

70

Turizm
 Fakültesi Dekanlığı

Turizm Fakülteleri veya Yüksekokullarının Gastronomi ve Mutfak Sanatları veya diğer lisans programlarından (Gastronomi, Turizm, Otel İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği, Turizm Rehberliği, Konaklama İşletmeciliği, Seyahat İşletmeciliği, Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği vb.) mezun olmak ve yukarda belirtilen bölümlerin ilgili anabilim dallarında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

2

Öğr. Gör.

(Ders Verecek)

Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü-Yönetim ve Organizasyon Bölümü-  Spor Yönetimi

2

1

70

Muaf

Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

Hareket ve Antrenman Bilimleri alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla Yükseköğretim Kurumlarında ders vermiş olup, Kıdemli Antrenör Belgesine sahip olmak.

3

Öğr. Gör.

(Ders Verecek)

Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü-Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü- Mimarı Restorasyon Programı

2

1

70

Muaf

Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

Peyzaj Mimarlığı Bölümü lisans mezunu olmak, Peyzaj Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında en az 5 (beş) yıl tecrübe sahibi olmak.

4

Öğr. Gör.

(Ders Verecek)

Savur Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü-Finans Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü-  Bankacılık ve Sigortacılık Programı

3

1

70

Muaf

Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

Bankacılık ve Sigortacılık veya İktisat lisans mezunu olup ilgili alanda tezli yüksek lisans yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla Yükseköğretim Kurumlarında ders vermiş olmak.

5

Öğr. Gör.

(Ders Verecek)

Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü-Yönetim ve Organizasyon Bölümü-  Spor Yönetimi

2

1

70

Muaf

Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği lisans mezunu olmak. Hareket ve Antrenman Bilimleri alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla Yükseköğretim Kurumlarında ders vermiş olmak.

6

Öğr.Gör.

(Uygulamalı Birim)

Rektörlük

(Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevlendirilmek üzere)

3

1

70

50

Personel Daire Başkanlığı

Gıda Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, Gıda Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak, Belgelendirmek kaydıyla Gıda Kimyası ve Analizleri konusunda tecrübeli olmak.

 

7

Öğr.Gör.

(Uygulamalı Birim)

Rektörlük

(Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevlendirilmek üzere)

4

1

70

50

Personel Daire Başkanlığı

Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik alanlarından herhangi birinden lisans mezunu olup, ilgili alanların herhangi birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak, Belgelendirmek kaydıyla Mikrobiyolojik analizler konusunda tecrübeli olmak.

 

 

8

Öğr.Gör.

(Uygulamalı Birim)

Rektörlük

(Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görevlendirilmek üzere)

6

1

70

50

Personel Daire Başkanlığı

Bilgisayar Mühendisliği lisans mezunu olmak. İlgili alanda tezli yüksek lisans yapmış olup, belgelendirmek kaydıyla Network yönetimi konusunda deneyimli olmak.

 

9

Öğr.Gör.

(Uygulamalı Birim)

Rektörlük

(Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünde görevlendirilmek üzere)

3

1

70

50

Personel Daire Başkanlığı

Sinema ve Televizyon Bölümü lisans mezunu olup ilgili alanda tezli yüksek lisans yapmış olmak.

 

10

Öğr.Gör.

(Uygulamalı Birim)

Rektörlük

(Proje Koordinasyon Ofisinde görevlendirilmek üzere)

3

1

70

85

Personel Daire Başkanlığı

Uluslararası İlişkiler lisans mezunu olup ilgili alanda doktora yapıyor olmak. Merkezi bir Yabancı Dil (İngilizce) sınavından en az 85 veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puana denk bir puan almış olmak.

                     

 

 

MÜRACAAT YERİ: Adayların ilgili birimlere; ŞAHSEN veya POSTA yoluyla başvurmaları gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir.)

 

BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

İLK BAŞVURU TARİHİ

24.09.2021

SON BAŞVURU TARİHİ

08.10.2021

ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARININ İLAN TARİHİ

12.10.2021

GİRİŞ SINAVI TARİHİ

15.10.2021

GİRİŞ SINAVI SONUÇLARININ AÇIKLANACAĞI TARİH

18.10.2021

 

Sonuçların ilan edileceği internet adresi: http://www.artuklu.edu.tr