T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
  • /
  • Duyurular
  • /
  • Öğretim Elemanı (Arş.Gör) Alımı (24.11.2016)

Öğretim Elemanı (Arş.Gör) Alımı (24.11.2016)

Üniversitemiz Sağlık Yüksekokulu ....
 

  İlan No

  1012461

  İlana Çıkılan Yer

  Sağlık Yüksekokulu - Beslenme ve Diyetetik Bölümü

  ALES Puanı

  70

  YDS / Dengi 

  50

  Kadro Unvanı

  Araştırma Görevlisi

  Duyuru Başlama Tarihi

  24.11.2016

  Kadro Sayısı

  2

  Son Başvuru Tarihi

  08.12.2016

  Kadro Derecesi

  7

  Ön Değerlendirme Tarihi

  12.12.2016

  Sonuç Açıklama Web Sayfası

  www.artuklu.edu.tr

  Sınav Tarihi

  15.12.2016

  Başvuru Tipi

  Şahsen - Posta

  Sonuç Açıklama Tarihi

  19.12.2016

  Başvuru Yeri

  Mardin Artuklu Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

  İlan Özel Şart

  Beslenme ve Diyetetik Lisans mezunu olmak.

 

 

İSTENİLEN BELGELER                           :

-Dilekçe (Örnek Dilekçe İçin Tıklayınız)
-Özgeçmiş
-Lisans belgesi (onaylı)
-Lisans transkripti (onaylı)

-Yüksek lisans şartı olanlar için Yüksek lisans belgesi (onaylı)

-ALES belgesi

-Yabancı Dil Belgesi

-1 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)

 


GENEL ŞARTLAR                   :

1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak

2-Ögretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES'ten en az 70.0 puan almış olmak

3-Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS)) en az 50.0 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,

4-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir

5-Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir

 


AÇIKLAMA                             :

1-Adaylar aynı üniversiteden şartları uyan kadrolardan sadece birine başvurabileceklerdir.

2-Bu kadrolara atamalar “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” Ek Madde 1 hükmü uyarınca yapılacaktır.

3-Adayların bu kadrolara atamaları 2547 sayılı Kanunun 33/a maddesi uyarınca yapılacaktır.

4-İlanlara başvuracak adayların, araştırma görevlisi kadrolarına atanmaları halinde, lisansüstü eğitimlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen üniversitelerde ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen alanlarda yapmaları gerekmektedir. Söz konusu kadrolara atanan araştırma görevlilerinin atanmadan önce lisansüstü eğitimleri aynı ana bilim dalı/bölümde olsa dahi bu kapsamda değerlendirilmeyecektir.

  


ÜNVAN ŞARTLAR                  :

1-Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için en az lisans mezunu olmak ve ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.

2-Atama yapılacak programın Lisans/Önlisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda ALES'ten en az 70 puan almış olmak.

  


MUAFİYET                              :

1) Doktora veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanların, tıpta veya diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini tamamlayanların, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlilerinin ve yükseköğretim kurumlarında öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanların bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav şartı aranmaz.

2) Meslek yüksekokullarının, yabancı dil okutmanı, çevirici ve yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.