T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
  • /
  • Duyurular
  • /
  • ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI (Arş.Gör.-Öğr.Gör. 30.10.2020)

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI (Arş.Gör.-Öğr.Gör. 30.10.2020)

.....

 

Genel kadro ve Usulü hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

 

Genel ve Özel Şartlar

 

-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

 

-ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

 

-Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

 

- Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

 

-Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

 

-Yabancı Dil üzerine eğitim veren meslek yüksekokulları hariç, diğer meslek yüksekokullarının, öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

 

-Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

 

Muafiyet

 

-Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

 

-Meslek Yüksekokullarının, ilgili Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

 

Başvuruda İstenen Belgeler

 

-Başvuru dilekçesi (Üniversitemizin http://www.artuklu.edu.tr/personel-daire-baskanligi/formlar adresinden temin edilebilir)

 

-Özgeçmiş

 

-ALES Belgesi (Sonuç Belgesi Kontrol Kodu olan internet çıktısı )

 

-Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi (Meslek Yüksekokullarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz)

 

-Diploma Belgesi (Başvuruda belgenin bir kamu kurumundan onaylı sureti veya karekodlu e-devlet çıktısı)

 

-Lisans Mezuniyet Transkripti (Başvuruda belgenin bir kamu kurumundan onaylı sureti)

 

-Nüfus Cüzdan fotokopisi

 

-Askerlik Durum Belgesi (Güncel-E Devletten alınmış karekodlu)

 

-1 (bir) adet vesikalık fotoğraf

 

-İlan özel şartına bağlı olarak Yüksek Lisans veya Doktora yaptığına ilişkin öğrenci belgesi (e-devletten alınan karekodlu öğrenci belgeleri

değerlendirme aşamasında kabul edilir, e-devlet harici öğrenci belgelerinin mutlaka aslı veya ıslak imzalı/mühürlü onaylı olmalıdır.)

 

-İlan özel şartına bağlı olarak tecrübe belgesi (Çalışılan işyerinden alınan, çalışılan alanı ve tarihleri gösterir belgeye Sosyal Güvenlik

Kurumlarından veya E Devletten alınacak karekodlu belgenin de eklenmesi gerekmektedir.)

 

-          İlan özel şartına bağlı olarak ders vermenin belgelendirilmesi gerekmektedir.

 

AÇIKLAMALAR: Adaylar yukarıda istenen belgeler ile ilgili birime şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir. Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların, çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı "Hizmet Belgesini" dosyalarına eklemeleri zorunludur. Yurtdışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Adaylar birden çok programa başvuramazlar. Birden fazlasına müracaat eden adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır. Eksik ve imzasız-onaysız belgelerle yapılacak başvurular ile süresi içinde yapılmayanlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

 

S.

No

Unvanı

Birim/Bölüm/Program

Der.

Ad.

ALES

Y.

Dil

Başvuru Yeri

İlan Özel Şart

 

1

Arş. Gör.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı-Sağlık Yönetimi Bölümü- Sağlık Yönetimi ABD

6

1

 

70

 

50

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı

Sağlık Yönetimi veya Hemşirelik alanında doktora yapıyor olmak

 

2

Arş. Gör.

İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı-Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü-Din Bilimleri Anabilim dalı

7

1

70

50

İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı

Din Psikolojisi alanında yüksek lisans yapıyor olmak

 

3

Arş. Gör.

Edebiyat Fakültesi Dekanlığı-Psikoloji Bölümü-Gelişim Psikolojisi Anabilim Dalı

5

1

70

50

Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

Psikoloji bölümü lisans mezunu olup, gelişim psikolojisi, genel psikoloji veya deneysel psikoloji alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak

 

4

 

Arş. Gör.

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı-Sinema ve Televizyon Bölümü-Sinema ve Televizyon Anabilim Dalı

7

 

1

 

70

 

50

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı

Sinema alanında doktora yapıyor olmak

 

 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

 

Sıra

No

Unvanı

Birim/Bölümü/ ABD/

Der.

Adet

ALES

Y. Dil

Başvuru Yeri

İlan Özel Şart

 

 

1

Öğr.Gör.

(Ders Verecek)

 

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı-Mimarlık Bölümü-Restorasyon ABD

 

5

 

 

1

 

 

70

 

 

50

 

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı

Mimarlık Bölümü lisans mezunu olup, Mimarlık Anabilim alında tezli yüksek lisans yapmış olmak ve Yükseköğretim Kurumlarında ders vermiş olmak

 

 

2

Öğr.Gör.

(Ders Verecek)

Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü-Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü-Mimari Restorasyon Programı

 

6

 

1

 

70

 

Muaf

Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

Mimarlık Bölümü lisans mezunu olup, Mimarlık Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak ve alanında 5 (beş) yıl tecrübe sahibi olmak

 

 

3

 

Öğr.Gör.

(Ders Verecek)

Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü-Yönetim ve Organizasyon Bölümü-İşletme Yönetimi Programı

 

6

 

1

 

      70

Muaf

Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

Hukuk Fakültesi lisans mezunu olup, Özel Hukuk alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak ve Yükseköğretim Kurumlarında ders vermiş olmak

4

Öğr.Gör.

(Ders Verecek)

Nusaybin Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü-Dış Ticaret Bölümü-Dış Ticaret Programı

 

6

 

1

 

70

Muaf

Nusaybin Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

Uluslararası İlişkiler Bölümü lisans mezunu olup, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak

 

 

5

Öğr.Gör.

(Uygulamalı Birim)

Rektörlük

(Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğünde Görevlendirilmek üzere)

5

1

 

70

 

80

Personel Daire Başkanlığı

İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim- Tercümanlık veya Uluslararası İlişkiler bölümlerinin birinden lisans mezunu olup, bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak

6

Öğr.Gör.

(Ders Verecek)

Midyat Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü-Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü-Aşçılık Programı

4

1

Muaf

Muaf

Midyat Meslek Yüksekokulu

Gastronomi ve Mutfak Sanatları veya Konaklama İşletmeciliği lisans programlarının birinden mezun olup, Yüksek Öğretim Kurumlarında, Mutfak/Aşçılık ile ilgili ders vermiş olmak

7

Öğr.Gör.

(Ders Verecek)

Midyat Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü-Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü-Aşçılık Programı

5

1

Muaf

Muaf

Midyat Meslek Yüksekokulu

Gastronomi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları veya Yiyecek İçecek İşletmeciliği lisans mezunu olup, profesyonel aşçılık ve gıda güvenliği alanlarında eğitim almış olmak ve alanında en az beş (5) yıl deneyime sahip olmak

 

MÜRACAAT YERİ: Adayların ilgili birimlere; ŞAHSEN veya POSTA yoluyla başvurmaları gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir.)

 

BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

 

İLK BAŞVURU TARİHİ

30.10.2020

SON BAŞVURU TARİHİ

13.11.2020

ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARININ İLAN TARİHİ

16.11.2020

GİRİŞ SINAVI TARİHİ

20.11.2020

GİRİŞ SINAVI SONUÇLARININ AÇIKLANACAĞI TARİH

23.11.2020

 

Sonuçların ilan edileceği internet adresi: http://www.artuklu.edu.tr


30 Ekim 2020 tarihli ve 31289 sayılı Resmi Gazete