T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
  • /
  • Duyurular
  • /
  • Araştırma Görevlisi İlanı (11.04.2019)

Araştırma Görevlisi İlanı (11.04.2019)

...

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI

Üniversitemize, 2547 sayılı Kanun ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre Araştırma Görevlisi alınacaktır.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:

-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartlan taşımak,

-ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

-Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

-Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilanın ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

MUAFİYET:

-Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

-Başvuru dilekçesi (Başvuru Dilekçesi Örneği İçin Tıklayınız...)

-Özgeçmiş

-ALES Belgesi (Sonuç Belgesi Kontrol Kodu olan internet çıktısı )

-Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi (Meslek Yüksekokullarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz)

-Diploma Belgesi (Başvuruda belgenin bir kamu kurumundan onaylı sureti veya karekodlu e-devlet çıktısı)

-Lisans Mezuniyet Transkripti (Başvuruda belgenin bir kamu kurumundan onaylı sureti)

-Nüfus Cüzdan fotokopisi

-1 (bir) adet vesikalık fotoğraf

-İlan özel şartına bağlı olarak Yüksek Lisans veya Doktora yaptığına ilişkin öğrenci belgesi (e-devletten alınan karekodlu öğrenci belgeleri değerlendirme aşamasında kabul edilir, e-devlet harici öğrenci belgelerinin mutlaka aslı veya ıslak imzalı/mühürlü onaylı olmalıdır.)

AÇIKLAMALAR: Adaylar yukarıda istenen belgeler ile ilgili birime şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir.) (Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların, çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı "Hizmet Belgesini" dosyalarına eklemeleri zorunludur.) Yurtdışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Adaylar birden çok programa başvuramazlar.Birden fazlasına müracaat eden adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır. Eksik ve imzasız - onaysız belgelerle yapılacak başvurular ile süresi içinde yapılmayanlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

 

Sıra No

Unvanı

Birim/Bölümü/ ABD/

Der.

Adet

ALES

Y. Dil

Başvuru Yeri

İlan Özel Şart

1

Arş.Gör

İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı-İslam Tarihi ve Sanatları/Türk-İslam Edebiyatı ve İslam Sanatları ABD.

6

1

70

50

İslami İlimler Fakültesi

İlahiyat Fakültesi veya İslami İlimler Fakültesi Lisans mezunu olup, Türk-İslam Edebiyatı ve İslam Sanatları veya Türk Din Musikisi alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

2

Arş.Gör

İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı-Temel İslam Bilimleri/Kelam ve İslam Mezhepleri ABD.

5

1

70

50

İslami İlimler Fakültesi

İlahiyat Fakültesi veya İslami İlimler Fakültesi Lisans mezunu olup, Temel İslam  Bilimleri veya Kelam ve İslam Mezhepleri alanında tezli yükseklisans yapıyor olmak.

3

Arş.Gör

İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı-Felsefe ve Din Bilimler/İslam Felsefesi ABD.

5

1

70

50

İslami İlimler Fakültesi

İlahiyat Fakültesi veya İslami İlimler Fakültesi Lisans mezunu olup, Felsefe ve Din Bilimleri veya İslam Felsefesi alanında tezli yükseklisans yapıyor olmak

4

Arş.Gör.

Turizm Fakültesi-Gastronomi ve Mutfak Sanatları/ Gastronomi ve Mutfak Sanatları ABD.

7

1

70

50

Turizm Fakültesi

Gastronomi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları,Turizm İşletmeciliği veya Seyahat İşletmeciliği lisans mezunu olup, Gastronomi, Turizm veya İşletme alanında tezli yükseklisans yapıyor olmak.

5

Arş.Gör

Turizm Fakültesi-Turizm Rehberliği/Turizm Rehberliği ABD.

4

1

70

50

Turizm Fakültesi

Turizm Rehberliği veya Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Lisans mezunu olup, Turizm Rehberliği veya Turizm İşletmeciliği alanında tezli yükseklisans yapıyor olmak.

6

Arş.Gör

Edebiyat Fakültesi-Süryani Dili ve Edebiyatı/Süryani Dili ve Edebiyatı ABD.

4

1

70

50

Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

Süryani Dili ve Edebiyatı, Süryani Dili ve Kültürü veya Tarih alanında tezli yükseklisans veya Doktora yapıyor olmak.(*)

7

Arş.Gör

Yabancı Diller Yüksekokulu-Mütercim Tercümanlık/Mütercim Tercümanlık (Arapça) ABD.

4

1

70

50

Yabancı Diller Yüksekokulu

Mütercim Tercümanlık (Arapça) veya Arap Dili ve Edebiyatı Lisans mezunu olup, Arap Dili ve Edebiyatı, Mütercim Tercümanlık (Arapça) veya Arap Dili ve Belagatı alanlarının birinden tezli yükseklisans yapıyor olmak.

 

   (*) Edebiyat Fakültesi Dekanlığı Süryani Dili ve Edebiyatı Bölümüne alınacak olan 4. derece Araştırma Görevlisi kadrosunun ilan özel şartı 17.04.2019 tarihli ve 30748 sayılı Resmi Gazetede ilan edilen şekilde düzeltilmiştir.  

    MÜRACAAT YERİ: Adayların ilgili birimlere; ŞAHSEN veya POSTA yoluyla başvurmaları gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir.)

    BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

İLK BAŞVURU TARİHİ

11.04.2019

SON BAŞVURU TARİHİ

25.04.2019

ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARININ İLAN TARİHİ

29.04.2019

GİRİŞ SINAVI TARİHİ

02.05.2019

GİRİŞ SINAVI SONUÇLARININ AÇIKLANACAĞI TARİH

06.05.2019

   Sonuçların ilan edileceği internet adresi: https://www.artuklu.edu.tr

 

  Resmi Gazete: 11 Nisan 2019 - 30742