T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
  • /
  • Duyurular
  • /
  • 24.09.2021 Tarihli (Arş.Gör-Öğr.Gör) Sınav Sonuçları

24.09.2021 Tarihli (Arş.Gör-Öğr.Gör) Sınav Sonuçları

...

Üniversitemize bağlı birimlerinde görev yapmak üzere 24.09.2021 tarihinde ilana edilen öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi sınavları yapılmış olup, sınav sonucunda asil olarak kazanan adayların isimleri aşağıdaki listelerde belirtilmiştir.

Asil olarak kazanan adayların açıktan veya naklen atanmak istediklerini belirtir bir dilekçe ile aşağıda istenilen evrakları 15 (onbeş) gün içerisinde ilgili birimlere vermeleri gerekmektedir.


(Naklen atanmak isteyenler sadece dilekçe vereceklerdir.)

Örnek Dilekçe İçin Tıklayınız...

 

İSTENİLEN EVRAKLAR
1-Nüfus cüzdan/T.C. Kimlik Kartı fotokopisi
2-İkametgah ilmühaberi
3-Diploma veya mezuniyet belgesinin noter onaylı sureti veya e devlet çıktısı (karekodlu)
4- 3 Adet Fotoğraf (son altı ayda çekilmiş)
5-Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi (tecil veya terhis belgesi)
6-Adli Sicil Kaydı (Sabıka Kaydı Belgesi)
7-Tam Teşekküllü Sağlık Kurulu Raporu (heyet raporu)

 

 

Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü Turizm Rehberliği Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi sınav sonucu için tıklayınız.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Şehircilik Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi sınav sonucu için tıklayınız.

Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Türk İslam Sanatı Tarihi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi sınav sonucu için tıklayınız.

İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Tasavvuf Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi sınav sonucu için tıklayınız.

Devlet Konservatuarı Müzikoloji  Bölümü Müzikoloji Anasanat Dalı Araştırma Görevlisi sınav sonucu  için tıklayınız.

Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi sınav sonucu için tıklayınız.

Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Yönetim ve Organizasyon Bölümü  Spor Yönetimi Programı  Öğretim Görevlisi  sınav sonucu için tıklayınız.

Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Yönetim ve Organizasyon Bölümü  Spor Yönetimi Programı  Öğretim Görevlisi  sınav sonucu için tıklayınız.

Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Mimari Restorasyon Programı  Öğretim Görevlisi  sınav sonucu için tıklayınız.

Savur Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Finans Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Bankacılık ve Sigortacılık Programı Öğretim Görevlisi  sınav sonucu için tıklayınız.

Rektörlük (Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevlendirilmek üzere) 3. Derece Öğretim Görevlisi sınav sonucu için tıklayınız.

Rektörlük (Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevlendirilmek üzere) 4. Derece Öğretim Görevlisi sınav sonucu  için tıklayınız.

Rektörlük (Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünde görevlendirilmek üzere) Öğretim Görevlisi sınav sonucu için tıklayınız.

Rektörlük (Proje Koordinasyon Ofisinde görevlendirilmek üzere)  Öğretim Görevlisi sınav sonucu için tıklayınız.