T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Ortak Zorunlu ve Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü
  • /
  • Duyurular
  • /
  • Önemli Duyuru : 2021-2022 Güz Yarıyılı Ortak Seçmeli Derslerinin Listesi

Önemli Duyuru : 2021-2022 Güz Yarıyılı Ortak Seçmeli Derslerinin Listesi

Dikkat !

 Ortak Seçmeli Dersler, öğrencilerin ilgi ve yetkinliklerine uygun nitelik ve çeşitlilikte, kişisel değişime ve gelişime değer katan her türlü güncel ve popüler konuların yer aldığı derslerdir. 
Üniversitemizde eğitime devam eden tüm öğrenciler, III. yarıyıldan itibaren her yarıyılda, Ortak Seçmeli Dersler havuzundan 1 (bir) ders seçebileceklerdir. Böylece kendilerini farklı alanlarda da geliştirme, bilgi ve becerilerini arttırma imkânı bulabileceklerdir. Ders seçiminde aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:
1. Öğrenciler kendi müfredatlarında zaten mevcut olan (ismi veya içeriği aynı olan) dersleri seçmemelidirler.
2. Tüm ortak seçmeli dersler, aynı gün ve saatte yapılacaktır (Çarşamba, 13.00-15.00). Öğrenci seçtiği dersin verildiği birimin ilan ettiği dersliğe giderek derse katılacaktır. Pandemi nedeniyle derslerin yüz yüze yapılmaması kararı alındığı durumlarda dersler tüm diğer gibi uzaktan eğitim ile yapılacaktır.
3. Bir dersin açılabilmesi için en az 10 (on) öğrenci tarafından seçilmesi gerekmektedir. Öğrenciler otomasyon ortamında ders içeriklerini inceleyerek ortak seçmeli derslerden birine kayıtlarını yaparlar. Kayıtlar öğrenci danışmanlarınca kontrol edilip onaylanır. Ders ekleme-çıkarma döneminde danışman onayı ile değişiklik yapılabilir.
4. Ortak seçmeli derslerin değerlendirilmesi diğer dersler gibi MAÜ Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır. Değerlendirme sonucunda verilen notlar dönem not ortalaması ve genel not ortalaması hesaplamalarına katılır. Ancak öğrenciler, başarısız oldukları ortak seçmeli dersleri tekrar almak veya yerine başka bir ortak seçmeli ders almak zorunda değildir. Başarısız oldukları takdirde oluşan eksik ders yükünü kendi bölümüne ait müfredat derslerinden de tamamlayabilirler. Alınan bir ortak seçmeli ders, öğrencinin kendi programında alması gereken zorunlu derslerin yerine geçemez. Bu konudaki kontrol ve sorumluluk öğrenciye aittir

ORTAK SEÇMELİ DERSLER HAVUZU GÜZ DERSLERİ
SIRANO Ders İçeriği Fakülte Ders Kodu Ders Adı Dönem Tipi  Saati Öğretim Üyesi
1 Tıklayınız ORTAK SEÇMELİ DERSLER HAVUZU SARP201 SEÇMELİ(ARAPÇA-I) Güz 2 Dr. Öğretim Üyesi MÜRÜVVET TÜRKEN ÇAKIR
2 Tıklayınız ORTAK SEÇMELİ DERSLER HAVUZU SARP301 SEÇMELİ(ARAPÇA-III) Güz 2 Doç.Dr. AHMET ABDÜLHADİOĞLU
3 Tıklayınız ORTAK SEÇMELİ DERSLER HAVUZU SARP401 SEÇMELİ(ARAPÇA-V) Güz 2 Dr. Öğretim Üyesi ASLAM JANKIR
4 Tıklayınız ORTAK SEÇMELİ DERSLER HAVUZU SKRD201 SEÇMELİ(KÜRTÇE-I) Güz 2 Arş.Gör.Dr. KENAN SUBAŞI
5 Tıklayınız ORTAK SEÇMELİ DERSLER HAVUZU SKRD301 SEÇMELİ(KÜRTÇE-III) Güz 2 Arş.Gör.Dr. MEHMET YONAT
6 Tıklayınız ORTAK SEÇMELİ DERSLER HAVUZU SKRD401 SEÇMELİ(KÜRTÇE-V) Güz 2 Arş.Gör.Dr. MEHMET ŞİRİN FİLİZ
7 Tıklayınız ORTAK SEÇMELİ DERSLER HAVUZU ÜOSD01 SEÇMELİ(İSLAM'DA İBADET ESASLARI) Güz 2 Doç.Dr. ABDURRAHMAN ENSARİ
8 Tıklayınız ORTAK SEÇMELİ DERSLER HAVUZU ÜOSD05 SEÇMELİ(DİN ARKEOLOJİSİ) Güz 2 Dr. Öğretim Üyesi BİLAL TOPRAK
9 Tıklayınız ORTAK SEÇMELİ DERSLER HAVUZU ÜOSD07 SEÇMELİ(İSLAM HUKUK TARİHİ) Güz 2 Doç.Dr. TAHA NAS
10 Tıklayınız ORTAK SEÇMELİ DERSLER HAVUZU ÜOSD09 SEÇMELİ(ANAHATLARIYLA İSLAM HUKUKU) Güz 2 Dr. Öğretim Üyesi MEHMET ATA DENİZ
11 Tıklayınız ORTAK SEÇMELİ DERSLER HAVUZU ÜOSD11 SEÇMELİ(GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KUDÜS VE MESCİD-İ AKSA-I) Güz 2 Doç.Dr. MAŞALLAH TURAN
12 Tıklayınız ORTAK SEÇMELİ DERSLER HAVUZU ÜOSD15 SEÇMELİ(KALİGRAFİ) Güz 2 Öğr.Gör ERCAN GÜNDÜZ
13 Tıklayınız ORTAK SEÇMELİ DERSLER HAVUZU ÜOSD19 SEÇMELİ(YAŞLI BESLENMESİ) Güz 2 Doç.Dr. SEMRA KAÇAR
14 Tıklayınız ORTAK SEÇMELİ DERSLER HAVUZU ÜOSD31 SEÇMELİ(MEŞGULİYET VE AKTİVİTE EĞİTİMİ) Güz 2 Öğr.Gör MİNE AYANOĞLU
15 Tıklayınız ORTAK SEÇMELİ DERSLER HAVUZU ÜOSD33 SEÇMELİ(ENERJİ EKONOMİSİ) Güz 2 Dr. Öğretim Üyesi ÖMER FAZIL EMEK
16 Tıklayınız ORTAK SEÇMELİ DERSLER HAVUZU ÜOSD35 SEÇMELİ(SANAT TARİHİ-I) Güz 2 Doç.Dr. EVİNDAR YEŞİLBAŞ
17 Tıklayınız ORTAK SEÇMELİ DERSLER HAVUZU ÜOSD45 SEÇMELİ(BEDEN SOSYOLOJİSİ) Güz 2 Prof.Dr. ZÜLKÜF KARA
18 Tıklayınız ORTAK SEÇMELİ DERSLER HAVUZU ÜOSD48 SEÇMELİ(GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARI) Güz 2 Dr. Öğretim Üyesi SERAP TOPRAK DÖŞLÜ
19 Tıklayınız ORTAK SEÇMELİ DERSLER HAVUZU ÜOSD50 SEÇMELİ(BOKS) Güz 2 Dr. Öğr. Üyesi MİNE AKKUŞ UÇAR
20 Tıklayınız ORTAK SEÇMELİ DERSLER HAVUZU ÜOSD18 SEÇMELİ(BADMİNTON) Güz 2 Dr. Öğretim Üyesi BEYHAN ÖZGÜR
21 Tıklayınız ORTAK SEÇMELİ DERSLER HAVUZU ÜOSD59 SEÇMELİ(GENÇLERDE ÜREME SAĞLIĞI) Güz 2 Dr. Öğr. Üyesi BERİL NİSA YAŞAR
22 Tıklayınız ORTAK SEÇMELİ DERSLER HAVUZU ÜOSD63 SEÇMELİ (ETİK VE İNSAN HAKLARI) Güz 2 Prof. Dr. ÖMER BOZKURT
23 Tıklayınız ORTAK SEÇMELİ DERSLER HAVUZU ÜOSD54 SEÇMELİ (SALGIN HASTALIKLAR VE BAĞIŞIKLIK BİLİMİ) Güz 2 Dr. Öğr. Üyesi NECMETTİN AKTEPE 
24 Tıklayınız ORTAK SEÇMELİ DERSLER HAVUZU ÜOSD61 SEÇMELİ(AİLE İÇİ ŞİDDET) Güz 2 Dr. Öğr. Üyesi Sema ÇİFÇİ