T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Ortak Zorunlu ve Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü
  • /
  • Duyurular
  • /
  • Önemli Duyuru : 2020-2021 Bahar Yarıyılı Ortak Seçmeli Derslerinin Listesi

Önemli Duyuru : 2020-2021 Bahar Yarıyılı Ortak Seçmeli Derslerinin Listesi

Dikkat !

 Ortak Seçmeli Dersler, öğrencilerin ilgi ve yetkinliklerine uygun nitelik ve çeşitlilikte, kişisel değişime ve gelişime değer katan her türlü güncel ve popüler konuların yer aldığı derslerdir. 
Üniversitemizde eğitime devam eden tüm öğrenciler, III. yarıyıldan itibaren her yarıyılda, Ortak Seçmeli Dersler havuzundan 1 (bir) ders seçebileceklerdir. Böylece kendilerini farklı alanlarda da geliştirme, bilgi ve becerilerini arttırma imkânı bulabileceklerdir. Ders seçiminde aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:
1. Öğrenciler kendi müfredatlarında zaten mevcut olan (ismi veya içeriği aynı olan) dersleri seçmemelidirler.
2. Tüm ortak seçmeli dersler, aynı gün ve saatte yapılacaktır (Çarşamba, 13.00-15.00). Öğrenci seçtiği dersin verildiği birimin ilan ettiği dersliğe giderek derse katılacaktır. Pandemi nedeniyle derslerin yüz yüze yapılmaması kararı alındığı durumlarda dersler tüm diğer gibi uzaktan eğitim ile yapılacaktır.
3. Bir dersin açılabilmesi için en az 10 (on) öğrenci tarafından seçilmesi gerekmektedir. Öğrenciler otomasyon ortamında ders içeriklerini inceleyerek ortak seçmeli derslerden birine kayıtlarını yaparlar. Kayıtlar öğrenci danışmanlarınca kontrol edilip onaylanır. Ders ekleme-çıkarma döneminde danışman onayı ile değişiklik yapılabilir.
4. Ortak seçmeli derslerin değerlendirilmesi diğer dersler gibi MAÜ Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır. Değerlendirme sonucunda verilen notlar dönem not ortalaması ve genel not ortalaması hesaplamalarına katılır. Ancak öğrenciler, başarısız oldukları ortak seçmeli dersleri tekrar almak veya yerine başka bir ortak seçmeli ders almak zorunda değildir. Başarısız oldukları takdirde oluşan eksik ders yükünü kendi bölümüne ait müfredat derslerinden de tamamlayabilirler. Alınan bir ortak seçmeli ders, öğrencinin kendi programında alması gereken zorunlu derslerin yerine geçemez. Bu konudaki kontrol ve sorumluluk öğrenciye aittir


ORTAK SEÇMELİ DERSLER HAVUZU BAHAR DERSLERİ

SIRANO Ders İçeriği Ders Kodu MDRS_Ders_Adı Dönem Dersi Veren Öğretim Elemanı
1 Tıklayınız... ÜOSD02 SEÇMELİ(HZ. PEYGAMBER'İN ÖRNEK HAYATI VE AHLAKI) Bahar Doç.Dr. ABDURRAHMAN ENSARİ
2 Tıklayınız... ÜOSD08 SEÇMELİ(İLK YARDIM) Bahar Dr. Öğretim Üyesi SEMA ÇİFÇİ
3 Tıklayınız... ÜOSD12 SEÇMELİ(GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KUDÜS VE MESCİD-İ AKSA-II) Bahar Doç.Dr. MAŞALLAH TURAN
4 Tıklayınız... ÜOSD16 SEÇMELİ(TURİZM EKONOMİSİ) Bahar Doç.Dr. LOKMAN TOPRAK
5 Tıklayınız... ÜOSD18 SEÇMELİ(BADMİNTON) Bahar Dr. Öğretim Üyesi BEYHAN ÖZGÜR
6 Tıklayınız... ÜOSD20 SEÇMELİ(TEMEL AFET BİLİNCİ) Bahar Dr. Öğretim Üyesi AHMET DÖNDER
7 Tıklayınız... ÜOSD24 SEÇMELİ(ANTROPOLOJİYE GİRİŞ) Bahar Arş.Gör.Dr. SEMRA ÖZLEM DİŞLİ
8 Tıklayınız... ÜOSD36 SEÇMELİ(SANAT TARİHİ-II) Bahar Doç.Dr. EVİNDAR YEŞİLBAŞ
9 Tıklayınız... ÜOSD40 SEÇMELİ(ARTUKLU VE MEDENİYET) Bahar Dr. Öğretim Üyesi ABDÜLBAKİ BOZKURT
10 Tıklayınız... ÜOSD44 SEÇMELİ(KARİYER PLANLAMA) Bahar Dr. Öğr. Üyesi Osman Eroğlu
11 Tıklayınız... ÜOSD46 SEÇMELİ(TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI) Bahar Arş.Gör. Dr. Naif ERGÜN
12 Tıklayınız... ÜOSD48 SEÇMELİ(GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARI) Bahar Dr.Öğr. Üyesi Serap Toprak Döşlü
13 Tıklayınız... ÜOSD34 SEÇMELİ(BİRLİKTE YAŞAMA KÜLTÜRÜ) Bahar Prof.Dr. VAHAP ÖZPOLAT
14 Tıklayınız... SARP202 SEÇMELİ(ARAPÇA-II) Bahar Dr. Öğretim Üyesi MÜRÜVVET TÜRKEN ÇAKIR
15 Tıklayınız... SARP302 SEÇMELİ(ARAPÇA-IV) Bahar Doç.Dr. AHMET ABDÜLHADİOĞLU
16 Tıklayınız... SARP402 SEÇMELİ(ARAPÇA-VI) Bahar Dr. Öğretim Üyesi ASLAM JANKIR
17 Tıklayınız... SKRD202 SEÇMELİ(KÜRTÇE-II) Bahar Arş.Gör.Dr. KENAN SUBAŞI
18 Tıklayınız... SKRD302 SEÇMELİ(KÜRTÇE-IV) Bahar Arş.Gör.Dr. MEHMET YONAT
19 Tıklayınız... SKRD402 SEÇMELİ(KÜRTÇE-VI) Bahar Arş.Gör.Dr. M.Şirin FİLİZ