T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Ek Sınav Duyurusu

30 Eylül 2019-11 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılan 2 Ek Sınava katılmayan Azami Öğrenim Süresini doldurmuş meslek yüksekokulları öğrencilerimiz, 21 Ekim 2019-25 Ekim 2019 tarihleri arasında kendi yüksek okullarına başvurmaları halinde ikinci bir defa daha yapılacak "2 Ek Sınavlarına" katılabileceklerdir.

Bilindiği üzere; 2547 Sayılı Kanunun 44. Maddesinin (c) fıkrasında: "Azami öğrenim süresini dolduran son sınıf öğrencilerine başarısız (Devam aldıkları) oldukları bütün dersler için 2 Ek Sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonucunda başarısız ders sayısını 5(beş) veya 5(beş)'in altına düşürenlere 3 yarıyıl eğitim-öğretim hakkı verilir." denilmektedir.

Bu sınavların sonunda başarısız ders sayısını 5(beş) veya 5(beş)'in altına düşüremeyenlerin Üniversitemiz ile ilişikleri kesilecektir. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde olup ayrıca resmi bir yazı gönderilmeyecektir.

1.Ek Sınavlar: 04 Kasım 2019-08 Kasım 2019 tarihleri arasında, 2.Ek Sınavlar: 11 Kasım 2019-15 Kasım 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. 30 Eylül 2019-11 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılan Ek Sınavlara katılan öğrencilerin bu duyuruyu dikkate almamaları rica olunur.

 

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü