T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
  • /
  • Duyurular
  • /
  • 7417 SAYILI AF KANUNU DUYURUSU

7417 SAYILI AF KANUNU DUYURUSU

T.C.

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

 

7417 Sayılı Af Kanunu Hakkında Duyuru

(Ön Lisans-Lisans-Yüksek Lisans-Doktora)

 

-5 Temmuz 2022 tarihinden önce Üniversitemizden kendi isteğiyle ayrılan, azami öğrenim süresinden dolayı kaydı silinen ve Üniversitemizde herhangi bir programa kayıt hakkı kazanıp kayıt yaptırmayanlar, 5 Temmuz 2022 tarih ve 31887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 Sayılı öğrenci affından faydalanmak üzere ekteki form ile başvuruda bulunmaları halinde yeniden öğrencilik hakkı kazanabilirler.

 

-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen konuya ilişkin usul ve esaslar için tıklayınız

-İlgili kanun maddesi için tıklayınız

 

-22 Temmuz-9 Eylül 2022 tarihleri arasında müracaatta bulunanlar 2022-2023 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında öğrenime başlayabileceklerdir.

 

-9 Eylül 2022 tarihinden sonra müracaatta bulunanlar 2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında öğrenime başlayabileceklerdir.

 

Af kanunundan faydalanamayacaklar:

Terör suçu ile kasten öldürme suçlarından (madde 81, 82 ve 83), işkence suçundan (madde 94 ve 95), eziyet suçundan (madde 96), cinsel saldırı (madde 102), çocukların cinsel istismarı (madde 103), uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan (madde 188) mahkûm olanlar ile sahte belge sebebiyle kaydı iptal edilenler ile kayıt sırasında sahte belge verenler ile 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71 inci maddesinde yazılı suçlar ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler,

 

Son  Başvuru Tarihi: 7 Kasım 2022


Başvuru Yeri ve Şekli:

Başvurular ilgili Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu ve Enstitülere şahsen yapılacaktır.

 

Başvuru için gerekli belgeler: 

1- Başvuru Formu (İndirmek için tıklayınız)

2- Lise Diploması (Dikey geçiş öğrencileri için ön lisans diploması

3- Adli Sicil Kaydı (E-Devlet üzerinden alınabilir)

4- ÖSYM yerleştirme belgesi

5- Nüfus cüzdan fotokopisi

6- Son altı ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf

7- Askerlik durum belgesi