T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
 • /
 • Duyurular
 • /
 • 2022-2023 ULUSLARARASI ÖĞRENCİ TERCİH BAŞVURU DUYURUSU(YÖS Puanı ile Alınan Bölümler )

2022-2023 ULUSLARARASI ÖĞRENCİ TERCİH BAŞVURU DUYURUSU(YÖS Puanı ile Alınan Bölümler )

Uluslararası Öğrenci başvuruları 08.08.2022 tarihi itibariyle başlayacaktır.

Başvurular SADECE ONLİNE olarak başvuru sistemi üzerinden alınacaktır.

Başvuru sırasında istenilen belgelerin tümünün sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Belgeleri eksik olan öğrencilerin başvuruları red edilecektir.

Başvuru yaparken Arapça karakterlerin kullanılmaması gerekmektedir.

2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENİM ÜCRETLERİ TABLOSU(Güncel) 

 

Bölüm bazında uluslararası öğrenci kontenjanları için TIKLAYINIZ.

Online Başvuru Kılavuzu için TIKLAYINIZ (PDF) (Türkçe)

Online Başvuru Kılavuzu için TIKLAYINIZ (PDF) (Arabic)

Online Başvuru Kılavuzu için TIKLAYINIZ(VİDEO)

 

Başvuru ve Kesin Kayıt Takvimi (YÖS puanı ile öğrenci kabul eden programlar)

Başvuruların alınması

08.08.2022 – 12.08.2022

Kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin belirlenmesi

17.08.2022

Kesin kayıtların alınması

05.09.2022 – 09.09.2022

Yedek kayıtların alınması

12.09.2022 – 14.09.2022

Özel yetenek sınavının yapılması

(Güzel Sanatlar Fakültesi; Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu)

Bölümler tarafından belirlenecektir.
Türkçe yeterlilik sınavının yapılması (TÖMER) Tömer tarafından belirlenecektir.

Eğitim-öğretimin başlaması

19.09.2022

 

Online başvuruda 3 adet belge yüklemeniz istenecektir.Tüm belgeler "pdf" formatında olması gerekmektedir. 

 1. Lise diploması (Orijinali ve Türkçe tercümesi) - (Öğrencinin ülkesindeki Türkiye Büyükelçiliğinde veya Konsolosluğunda onaylanmış Türkçe örnek veya Yeminli Noter onaylı Türkçe tercümesi) (Tek dosya halinde yükleyiniz.) (Zorunlu)
 2. Pasaport veya Kimlik Belgesi (Zorunlu)
 3. MAÜ-YÖS veya Diğer Üniversite YÖS sonuç belgesi (Zorunlu)

 

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

 

Mardin Artuklu Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Kabulü Yönergesi için TIKLAYINIZ.

 

BAŞVURU KOŞULLARI:

Başvuru koşulları Mardin Artuklu Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Kabulü Yönergesi’nin aşağıda verilen 7 ve 8. Maddelerde belirtilmiştir.

 

Madde 7- (1) Başvurusu kabul edilecek adaylar şunlardır:

Lise son sınıfta olmaları veya mezun durumda olmaları koşuluyla;

 1. Yabancı uyruklu olanlar,
 2. Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı, Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenler,
 3. Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçenlerin ve bu durumdaki çift uyrukluların,
 4. T.C. uyruklu olup orta öğreniminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar,
 5. KKTC uyruklu olup burada ikamet eden ve orta öğretimin tamamını burada tamamlayan General Certificate of Education Advanced Level (GCE AL) sınav sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 yılları arasında diğer ülkelerdeki orta öğretim kurumlarına kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya olacak olanlar.

 

Madde 8- (1) Başvurusu kabul edilmeyecek adaylar şunlardır:

 1. T.C. uyruklu olup orta öğreniminin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanlar,
 2. KKTC uyruklu olanlar (7. Maddenin “e” bendindeki şartları taşıyanlar hariç),
 3. 7. Maddenin “c” bendinde tanımlanan çift uyruklulardan ilk uyruğu T.C. olanlar,
 4. Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C. uyruklu olan veya “a” maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyruklular.

 

Tercih ve Yerleştirme Esasları:

Tercih ve yerleştirme işlemleri Mardin Artuklu Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Kabulü Yönergesi’nin aşağıda verilen 11 ve 12. maddelerine göre yapılacaktır.

Madde 11: Senato tarafından Yerleşme İçin Kabul Edilen Sınavlar ve Gerekli Minimum Puanlar Tablosuna (EK-1) göre sırasıyla şu şekilde gerçekleştirilir.

a) MAÜ-YÖS sınavı veya Türkiye’deki diğer yükseköğretim kurumları tarafından yapılan YÖS sınavları sonuçlarının, EK-1’deki tabloda belirtilen katsayı ile çarpımından elde edilen YÖS sınavı sonuçları (EK-1 Tablosu için TIKLAYINIZ).

b) Türkiye dışındaki ülkeler tarafından yapılan ve üniversiteye giriş sınavı niteliği taşıyan sınav sonuçları.

Madde 12- (1) Başvuru için geçerli olan sınav türleri ve puanları ilan metninde belirtilir. Lise bitirme düzeyindeki sınavların (Abitur, International Baccalaureate vb.) geçerlilik süresi sınırsız, üniversiteye giriş türündeki sınavların (YÖS, SAT vb.) geçerlilik süresi ise iki yıldır.

 

KESİN KAYIT

Kesin kayıtlar 5 Eylül – 9 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

Kazandığınız fakülte/yüksekokul’a şahsen gidip, istenilen belgelerin orijinallerini götürerek kayıt yaptırabilirsiniz.

ÖNEMLİ NOT: Bu tarihler arasında kesin kayıt yapmayan/yapamayan öğrenciler, kayıt hakkını kaybedeceklerdir.

 

Kesin kayıt esnasında istenilen belgeler:

 1. YÖS Sonuç belgesi (YÖS puanı ile yerleşilen bölümler için zorunlu)
 2. Lise diploması (Orijinali ve Türkçe tercümesi) - (Öğrencinin ülkesindeki Türkiye Büyükelçiliğinde veya Konsolosluğunda onaylanmış Türkçe örnek veya Noter onaylı Türkçe tercümesi)
 3. Lise Not Dökümü Belgesi/Not Belgesi (Orijinali ve Türkçe tercümesi) - (Öğrencinin ülkesindeki Türkiye Büyükelçiliğinde veya Konsolosluğunda onaylanmış Türkçe örnek veya Noter onaylı Türkçe tercümesi)
 4. Türkiye’deki liselere denk bir orta öğretim kurumundan mezun olunduğuna dair denklik belgesi (Öğrencinin ülkesindeki Türkiye Büyükelçiliğinden, Konsolosluğundan veya Milli Eğitim Bakanlığından alınmış denklik belgesi veya Noter onaylı Türkçe tercümesi),
 5. Öğrenim meşruhatlı pasaport (Öğrencinin ülkesindeki Türkiye Büyükelçiliğinde veya Konsolosluğunda onaylanmış Türkçe örnek veya Noter onaylı Türkçe tercümesi),
 6. İkamet tezkeresi (Kesin kayıt tarihinden itibaren 45 gün içinde teslim edilmelidir)
 7. 2 Adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş ve 4,5x6 cm ölçülerinde),
 8. Öğrenim ücretinin ödendiğine dair makbuz.(Ders kaydı döneminde yatırılacaktır.)

 

Türkçe Yeterlilik Düzeyi ve Eğitim-Öğretime Başlama

Türkçe yeterlilik düzeyi ve eğitim-öğretime başlama işlemleri Mardin Artuklu Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Kabulü Yönergesi’nin aşağıda verilen 20 ve 21. maddelerine göre yapılacaktır.

Madde 20- (1) Öğretim dili Türkçe olan programlara kabul edilen öğrencilerin, öğrenimlerine başlayabilmeleri için Türkiye’deki üniversitelerin Türkçe Öğretim Merkezlerinin veya Yunus Emre Enstitüsü’nün yapmış olduğu Türkçe yeterlilik sınavlarından birinden en az C1 düzeyinde puan almış olmaları gerekmektedir. Türkçe yeterlilik düzeyini bu belge ile ibraz eden adaylar kayıt tarihinden itibaren yerleştirildikleri programlarda eğitim-öğretime başlarlar. Türkçe dil becerisinin öğrenime engel olacak şekilde yetersiz olduğu görülen öğrencilerin dil becerilerinin MAÜ-TÖMER aracılığıyla yeniden belgelemeleri talep edilebilir.

(2) Türkçe eğitim veren programlara yerleşen ve kesin kayıt yaptırdığı tarihte Türkçe yeterlilik düzeyine sahip olmayan öğrencilerin, TÖMER’e kayıt yaptırıp yeterli Türkçe düzeyi belgesini alabilmeleri için kayıtları 1 yıl süreyle dondurulur. Kesin kayıt tarihinden itibaren 2 yıl içinde yeterli Türkçe düzeyine sahip olduğunu belgeleyemeyen öğrencilerin üniversite ile ilişikleri Koordinatörlüğün teklifi ve Senato kararı ile kesilir. Ortaöğretimini T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı liselerde tamamlayan adaylarda ve öğretim dili Türkçe olan bir ortaöğretim kurumundan mezun olduğunu belgeleyen adaylarda Türkçe yeterlilik düzeyi aranmaz.

 

Madde 21- (1) Öğretim dili Türkçe ile beraber belirli bir yabancı dil olan bölümlere kayıt yaptıran öğrenciler, yabancı dil hazırlık eğitimi ile birlikte TÖMER’e devam edebilirler. Yabancı dil eğitimi tamamlandıktan sonra talep edilmesi halinde Türkçe öğrenimi için bu öğrencilere 1 yıl ek süre verilir.

 

Madde 22- (1) Öğretim dili Türkçe olmayan bölümlerde öğrenime başlamak için Türkçe yeterlilik şartı aranmaz.

 

Madde 23- (1) Öğretim dili Türkçe olmayan bölümlere kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin, o dile ait ulusal/uluslararası yeterlilik belgelerini ilgili birime teslim etmeleri gerekmektedir. Yeterlilik belgesi bulunmayan öğrencilerin, Yabancı Dil Muafiyet Sınavına girip başarılı olmaları gerekmektedir. Başarılı olmayan öğrenciler ilgili bölümün hazırlık sınıfına devam ederler.

--------------------------------------------

Mardin Artuklu Üniversitesi

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı