T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
  • /
  • Duyurular
  • /
  • 2021-2022 BAHAR YARIYILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU DUYURUSU

2021-2022 BAHAR YARIYILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU DUYURUSU

“Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri gereğince 2021-2022 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında Üniversitemiz örgün “ÖN LİSANS” programlarına yatay geçiş ile kabul edilecek öğrencilerde aranılacak koşullar, gerekli belgeler, son başvuru tarihleri ve kontenjanlar aşağıda belirtilmiştir.

A-BAŞVURU / DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARIN İLANI

1) Kurumlar arası yatay geçişler yükseköğretim kurumlarının isimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az yüzde sekseni aynı olduğu tespit edilen diploma programları arasında ve kontenjan dâhilinde yapılır.

2) 1. sınıf ikinci yarıyıla geçiş için; Öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 olması gerekir.

3) Aynı yükseköğretim kurumunda aynı diploma programlarında birinci öğretimden ikinci öğretime kontenjan sınırlaması olmaksızın yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programına geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücreti öderler.

4)Yatay geçiş başvurusunda bulunabilmek için öğrencinin geldiği üniversitede tüm derslerini başarmış ve alttan başarısız dersinin bulunmaması gerekir.

5) Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

6) Başvurularla ilgili ön değerlendirmeyi, ilgili yönetim kurulları tarafından oluşturulan komisyonlar yapar. Başvurular, adayların genel not ortalamas ile yerleştirme puanına göre değerlendirilir ve yerleştirme işlemleri ilgili birimin yönetim kurulunca belirlenen ve YÖK Başkanlığınca onaylanan kontenjana göre yapılır.

7) Dörtlü sisteme göre elde edilen başarı notlarının yüzlü sisteme dönüştürülmesinde, Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tabloları veya üniversitelerince düzenlenen karşılıklar kullanılır.

8) DEĞERLENDİRME:

- Öğrencinin başvurduğu yıldaki puan türünün tavanı(TYT-AYT) 500 puan olarak sayılacak ve yüzlük sistemdeki karşılığı bulunacak. Bu puanın %50 ile öğrencinin GANO(Genel Not Ortalamasının) %50'i toplanarak yatay geçiş yerleştirmesine esas başarı puanı hesaplanacaktır. Kabul sıralaması da bu puan esasına göre yapılacaktır. Öğrencinin geldiği üniversitede yüzlük not sistemi varsa transkriptindeki not ortalaması, yoksa YÖK'ün dörtlük sistemin yüzlük sisteme dönüştürme tablosu dikkate alınacaktır.

Örnek:

Öğrencinin Yerleşme Puanı:250,00

100 lük Sistemdeki ÖSYM Puanı:50,00

ÖSYM Puanının %50 i: 25,00

Öğrencinin GANO’su=60,00

GANO’nun %50 i=30,00

Yatay geçiş yerleştirmesine esas başarı puanı=25,00+30,00=55,00

Yatay geçiş hesaplama tablosu için tıklayınız.

YÖK'ün dörtlük sistemin yüzlük sisteme dönüştürme tablosu için tıklayınız

 

B-BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1) Başvuru Formu Başvuru Formu İçin Tıklayınız

2) ÖSYS Sonuç belgesinin internet çıktısı.

3) Not durum belgesi (Transkript), başvuruda bulunan öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, izlediği dersler ve bu derslerden aldığı notları gösteren belgenin onaylı aslı.(E-Devletten alınan transkriptler kabul edilecektir.)

4) Aldığı dersleri gösteren ders içeriklerkleri.(Geldiği Üniversitenin bilgi paketi sayfasında mevcut ise ders içerikleri çıktısı istenmeyecektir.)

5) Öğrencinin Disiplin cezası almadığına dair belge.

 

C-BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TARİHLERİ

Başvurular, belgeler tamamlanmış olarak, 24.01.2022-28.01.2022 tarihleri arasında ilgili meslek yüksekokulu müdürlüğüne şahsen veya Posta/Kargo ile yapılacaktır.

2021-2022 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Üniversitemiz Kurumlar arası Yatay Geçiş Kontenjanları ile Başvuru ve Değerlendirme Takvimi

Üniversite Adı:

Başvuru Tarihi

Değerlendirme Tarihi

Sonuç İlan Tarihi

KesinKayıt Tarihi

Yedek Kayıt Tarihi

Mardin Artuklu Üniversitesi

Başlangıç

Bitiş

Başlangıç

Bitiş

 

Başlangıç

Bitiş

Başlangıç

Bitiş

 

24.01.2022

28.01.2022

01.02.2022

02.02.2022

03.02.2022

07.02.2022

10.02.2022

11.02.2022

11.02.2022

 

 

YATAY GEÇİŞ KONTENJANI

YURT İÇİ

YURT DIŞI

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

   

Meslek Yüksekokulu

   

Bilgisayar Programcılığı

2

0

Bilgisayar Programcılığı(İ.Ö)

2

0

Elektrik

2

0

Elektrik(İ.Ö)

2

0

Elektronik Teknolojisi

2

0

Elektronik Teknolojisi(İ.Ö)

2

0

İnşaat Teknolojisi

3

0

İnşaat Teknolojisi(İ.Ö)

2

0

İşletme Yönetimi

2

0

Makine

2

0

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

2

0

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları(İ.Ö)

2

0

Turizm ve Otel İşletmeciliği

2

0

Mimari Restorasyon

2

0

Mimari Restorasyon(İ.Ö)

2

0

Spor Yönetimi

2

0

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

   

Çocuk Gelişimi

3

0

Çocuk Gelişimi(İ.Ö)

3

0

İlk ve Acil Yardım

3

0

İlk ve Acil Yardım(İ.Ö)

3

0

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

3

0

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri(İ.Ö)

3

0

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama

2

0

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama(İ.Ö)

2

0

Yaşlı Bakımı

3

0

Yaşlı Bakımı(İ.Ö)

3

0

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

2

0

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İ.Ö)

2

0

Evde Hasta Bakımı

2 0

Kızıltepe Meslek Yüksekokulu

   

Organik Tarım

2

0

Tohumculuk

2

0

Midyat Meslek Yüksekokulu

   

Bilgisayar Programcılığı

8

0

Bilgisayar Programcılığı(Uzaktan Öğretim)

8

0

Çocuk Gelişimi

7

0

Elektrik

7

0

Doğal Yapı Taşları Teknolojisi

7

0

Kuyumculuk ve Takı Tasarımı

7

0

Sosyal Hizmetler

7

0

Sosyal Hizmetler(Uzaktan Öğretim)

8

0

Nusaybin Meslek Yüksekokulu

   

Dış Ticaret

2

0

Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İngilizce)

2

0

Ömerli Meslek Yüksekokulu

   

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

5

0

Savur Meslek Yüksekokulu

   

Bankacılık ve Sigortacılık

2

0

Harita ve Kadastro

2

0

Sosyal Hizmetler

2

0

 

 

İLETİŞİM TELEFON NUMARALARI: 0482 213 4002

FAKÜLTE/MESLEK YÜKSEKOKULU

DAHİLİ NUMARA

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

7093 veya7023

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

7504 veya 7505

İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

7450 veya 7458

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

7204 veya 7290

MİMARLIK FAKÜLTESİ

6000 veya 6001

İSLAMİ İLİMLERE FAKÜLTESİ

7321 veya 7304

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

4000 veya 4024

TURİZM FAKÜLTESİ

3211 veya 3210

MARDİN MESLEK YÜKSEKOKULU

3109 veya 3110

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

7257 veya 7256

MİDYAT MESLEK YÜKSEKOKULU

5029 veya 5016

KIZILTEPE MESLEK YÜKSEKOKULU

2127 veya 2128

NUSAYBİN MESLEK YÜKSEKOKULU

4016 veya 4020

SAVUR MESLEK YÜKSEKOKULU

3607 veya 3608

ÖMERLİ MESLEK YÜKSEKOKULU

3201