T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
  • /
  • Duyurular
  • /
  • 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Yabancı Uyruklu öğrencilerin başvuru, kabul ve kayıt koşulları

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Yabancı Uyruklu öğrencilerin başvuru, kabul ve kayıt koşulları

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Yabancı Uyruklu öğrencilerin başvuru, kabul ve kayıt koşulları

A.GENEL İLKELER

a)Liseden mezun durumda bulunmaları koşuluyla;

1. Yabancı uyruklu olanların,

2. Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin, (5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununu 7. Maddesinde “ (1) Türkiye içinde veya dışında Türk Vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk Vatandaşıdır.” Hükmü bulunmakta olup, yurtdışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanununu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.),

3. Yabancı Uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların,

4. a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden T.C uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (Ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil ) yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvuru yapabileceğine,

b) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) başvuru yapabilmelerine,

5. KKTC uyruklu olup; KKTC'de ikamet eden ve KKTC'de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak yine GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların

başvuruları kabul edilecektir.

b) Adaylardan

1) T.C uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların,

2) KKTC uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını (lise) KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç ),

3) a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyrukluların ( a maddesinin 4 numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç),

4) Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

 

5) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyrukluların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Başvurular tüm belgeler türkçe olarak Mardin Artuklu Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na kişisel olarak yapılır.Öğrenci en fazla 3(üç) tercih yapabilir.

B- Başvuru için gerekli belgeler:

1. Yabancı Uyruklu Öğrenciler için Başvuru Formu: Farklı fakülte ve yüksekokulların birden fazla programına başvurulması halinde bile, yalnız bir başvuru formu doldurulur (başvuru formuna Mardin Artuklu Üniversitesi web. sayfasından ulaşılabilir).

2. Lise diplomasının noter ya da Türkiye Büyükelçiliği/Konsolosluğu onaylı Türkçe örneği:

(Adayların lise diplomalarının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığından ya da ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliğinden / Konsolosluğundan alınabilecek “Denklik Belgesi”de kayıt sırasında istenecektir.)

3.Not Belgesi (transkript):Adayların, lisede aldıkları dersleri ve notlarını gösterir ve Lise Müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not belgelerini kapalı zarf içinde sunmaları gerekmektedir.(Not durum belgesi Türkçe değilse Türkçe’ye çevrilmiş Noter/Türkiye Büyükelçiliği/Konsolosluğu onaylı kopyası da not durum belgesi ile birlikte sunulmalıdır.)

4. Aşağıda belirtilen sınavlardan herhangi birine ait sınav sonuç belgesi veya lise bitirme belgesinin Noter/Türkiye Büyükelçiliği/Konsolosluğu onaylı örneği,

5- Pasaportun Türkçe’ye çevrili Noterden/Türkiye Büyükelçiliğinden / Konsolosluğundan onaylı fotokopisi,

6- 2 adet vesikalık fotoğraf,

7- Üzerine alıcı adresi yazılı pullu zarf.

8-YÖS Belgesi

 

 

SINAV TÜRLERİ VE ASGARİ PUANLAR

SINAVIN ADI

ASGARİ PUAN-ŞARTLAR

ABITUR Sınavı

Almanya’da ortaöğretim sonucunda yapılan sınav en az 4 puan

 

SAT (Scholastic Aptitude Test) Sınavı

En az 1100 toplam puan ve

En az 600 matematik puan

 

GCE (General CertificateExamination) Sınavı

Biri başvurulan bölümle ilgili olmak üzere en az 3 konuda A Level derecesi olan adaylar

TCS (T.C’ye akraba Türk Toplulukları) Sınavı

En az 60 standart puan

 

 

Tawjihi (Ürdün ve Filistin’de yapılan orta öğretim mezuniyet sınavı)

Başvurulan programın puan türünden en az %80’ini almış olmak

 

ACT (AmericanCollege Test ) Sınavı

Fen (sciencereasoning), matematik (math) ve toplam puan olarak en az 21 puan

 

 

Bakalorya Sınavı (Lübnan)

Başvurulan programın puan türünden en az 13 puan

 

 

Çin Halk Cumhuriyeti Üniversitesi Giriş Sınavında (Gaokao)

Başvurulan programın puan türünden 750 üzerinden en az 480 puan

 

 

Al- Shahada-Al-Thanawiyya Sınavı (Baccalaureate)

Suriye’de yapılan Al-Thanawiyya Sınavı (Baccalaureate) sınavından 240 üzerinden

a)Mühendislik-Mimarlık Fakültesi için fen dalında (ScientificStream) en az 180,

b) Edebiyat Fakültesi için herhangi bir puan türünde en az 165

c) Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü için fen dalında (ScientificStream) en az 155

ç) Diğer bölümler için alanı ile ilgili puan türünde olmak üzere en az 160 puan.

DiplomeDebirestan (İran)

Ortalama en az 13/20

Pişdaneşgahi (İran)

Bitirme notu en az 13/20

Kazakistan’da Ulusal Üniversite Testi

120 üzerinden en az 80

Matura Diploması

Matura Diploması almış olanlar

Al- Shahada-Al-Thanawiyya Sınavı (Baccalaureate) (Libya)

Mühendislik bölümleri için fen dalında (ScientificStream) 240 üzerinden en az 190, diğer bölümler için (Soc/Art Stream) en az 180.

Fransız Bakaloryası, Bakalorya Sınavı (Kamerun, Nijer, Burkine Faso, Çad, Orta Afrika, Benin, Togo, Senegal )

En az 12/20

TQDK Sınavı (Azerbaycan Üniversite Giriş Sınavı)

En az 400/700

 

 

 

TÜBİTAK- Bilim Olimpiyatları

TÜBİTAK’ın tanıdığı ve katıldığı uluslar arası bilim olimpiyatlarında altın, gümüş ve bronz

 

 

madalya almış adaylar

 

UnifieldStateExamination-EGE Rusya Federasyonu

Rusya Federasyonu- Merkezi Devlet Sınavının en az ikisi başvurulan programla ilgili olmak üzere, üç konudan ortalama %80 almış olmak.

Yemen Al İmtihan Vizari-Al Thanawiyya

Başvurulan programın puan türünden en az 80 puan

Gürcistan

a) Gürcistan Ulusal Sınavı 250

 

b) Gürcistan SasualoskolisAtestati/ Attestet o sredremobrazovanii 5 üzerinden 3

Irak Al-Edadiyah

100 üzerinden 60

Mısır Thanaweya Amma

General SecondaryCertificate

Diploma notunda en az %30 başarı

 

 

Türkmenistan Lise Bitirme Diploması

En az 3/5

Rusya Lise Bitirme Diploması (GOS)

En az 3/5

Türkiye’deki Üniversitelerin yaptığı ve Üniversitemizce kabul edilen Yurtdışı öğrenci sınavları

100 üzerinden en az 50

Listede yer almayan ülke ve sınavlar ile ortaöğretim diplomaları

Mardin ArtukluÜniversitesi Yurtdışından Öğrenci Kabul Komisyonu tarafından değerlendirilir.

Mardin Artuklu Üniversitesi ARÜYÖS 2019

En az 50/100 puan

 

 

C.Başvuru tarihleri ve başvuru adresi:

 

Başvurular 24 Haziran 2019 - 12 Temmuz 2019 tarihleri arasında Mardin Artuklu Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Yenişehir / MARDİN-TÜRKİYE adresine şahsen yapılır. (Tel: +90 482 213 40 09 )

 

Başvuruların değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmeleri Mardin Artuklu Üniversitesi’nin takdirindedir. Başvuru için geçerli sınavların herhangi birinden Üniversite Senatosunun kabul ettiği puanın altında puan alanlar ile diğer başvuru koşullarını taşımayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz. Adayların başvuruları, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından değerlendirilir.

 

Yerleştirmeler, Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanan ve üniversite giriş sınavı statüsünde olan sınavlar veya lise diploma/lise bitirme sınavı sonuçlarına göre yukarıdan aşağıya doğru sıralanarak ülke barajıda dikkate alınarak kontenjan dahilinde yapılacaktır.

 

Lise diploma notu/lise bitirme sınavlarının geçerlilik sürelerinde bir sınırlama bulunmamaktadır Üniversite giriş sınavı statüsünde olan sınavların geçerlilik süresi ise iki yıldır.

 

D.Türkçe Dil Düzeyi

Başvuran öğrencilerden Türkçe düzeyi yetersiz olan adayların Türkçe düzeyleri Üniversitemiz Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığı tarafından yapılacak Türkçe yeterlik sınav sonucuna veya TÖMER tarafından yapılan sınava göre belirlenir. Yeterlik sınavında başarılı olabilmek için 100 üzerinden en az 60 puan almış olmak gerekir.

Türkçe düzeyleri;

C1 Düzeyi: Türkçesi yeterlidir. Öğrenime başlayabilir.

B2 Düzeyi: Türkçesi yeterlidir. Öğrenime başlayabilir.

A1 - A2 - B1 Düzeyleri: Türkçesi yetersizdir.

Eğitim öğretim yılının başında Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığı veya TÖMER tarafından yapılacak olan Türkçe yeterlik sınavına girerler. Sınavda en az 60 puan alıp başarılı olanlar öğretime başlarlar. Başarısız olanlara ise kayıt yaptırdıktan sonra Türkçesini geliştirmek üzere bir yıl öğrenime ara izni verilir. Sonraki eğitim öğretim yılı başında yine Türkçe yeterlik sınavına girerler. Bu sınavda da başarısız olanların kaydı silinir.

Öğretim dili

Üniversitemizde öğretim dili Türkçe’dir. Bazı programların öğretim dili (en az %30 İngilizce) veya (%100 Arapça) ya da (%100 İngilizce) dir.

 

Ülke Barajı

Kontenjan ayrılan birimlere kabul edilen aynı ülke uyruklu adayların sayısı, ilgili fakülte veya yüksekokula bağlı programların kontenjan toplamının yüzde 20’sini geçemez. İlgili programa başvuran başka ülke uyruğunda adayın olmaması durumda ise %20'lik baraj göz önünde bulundurulmaz.

 

E.Sonuçların duyurulması

Sonuçlar internet ortamında duyurulur. Ayrıca, Üniversitemize kabul edilen adaylara Mardin Artuklu Üniversitesi tarafından bir kabul mektubu gönderilir. Adayların, bu mektup ile birlikte ülkelerindeki (veya en yakın) Türkiye Büyükelçiliğine/Konsolosluğuna giderek “Öğrenim Vizesi” almaları gerekmektedir. Bu vize, Türkiye’ye giriş yapmak ve üniversiteye kayıt yaptırmak için mutlaka gereklidir.

F.Maddi Güvence Beyanı

Üniversitemize kayıt yapmaya hak kazanan yabancı uyruklu öğrencilerden kendi geçim masrafını karşılayacak kaynağı sağladığını gösterir belge istenebilir.

a)Kayıt hakkı kazanan adayların kayıtları; Üniversitemiz Yabancı Uyruklu Öğrenci Birimi tarafından eğitim-öğretimin başlangıcından önce Üniversitemiz web sayfasında duyurulacak yer ve tarihte yapılacaktır.

b) Kayıt için gerekli belgeler;

1-Lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği ya da Konsolosluğundan alınacak "Denklik Belgesi",

2-Ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği ya da Konsolosluğundan onaylanmış lise diplomasının aslı,

3-Not Durum Belgesinin (transkript) aslı ve Türkçeye çevrilmiş kopyası (Her iki belge de ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliğinden ya da Konsolosluğundan onaylanmış)

4-Sınav sonuç belgesinin, ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliğinden ya da Konsolosluğundan onaylanmış aslı,

5-Resmi kimlik ya da pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliğinden ya da Konsolosluğundan onaylanmış fotokopisi

6-Katkı payı ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu (miktar her yıl eğitim öğretim başlamadan önce Bakanlar Kurulunca belirlenmektedir.)

7-Ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliğinden ya da Konsolosluğundan alınacak "Öğrenim Vizesi",

8-Uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil - Türkçe yeterlik belgesinin ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği ya da Konsolosluğundan onaylanmış aslı,

9- 2 adet vesikalık fotoğraf.

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-2020 YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KAYIT TAKVİMİ

2019-2020 مجدول تسجيل الطلاب الأجانب للعا الدراسي

___________________________________________

24 Haziran 2019

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Başvuru Başlangıç Tarihi

24.06.2019

تاريخ بدأ التقديم لمفاضلة الطلاب الأجانب

12 Temmuz 2019

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Başvuru Bitiş Tarihi

12.07.2019

تاريخ انتهاء التقديم لمفاضلة الطلاب الأجانب

23 Ağustos 2019

Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin İlanı

23.08.2019

تاريخ اعلان نتائج المفاضلة للطلاب الأجانب

26 Ağustos-02 Eylül 2019

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kesin Kayıtları

26.08.2019-02.09.2019

ريخ تثبيت التسجيلت للطلاب الأجانب

05 Eylül 2019

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Türkçe Muafiyet Sınavları

05.09.2019

تاريخ امتحان إعفاء الطلاب الأجانب في اللغة التركية

16 Eylül 2019

Eğitim-Öğretime Başlama

16.09.2019

تاريخ بدأ العام الدراسي

 

 

 

 

KONTENJANLAR

LİSANS

Edebiyat Fakültesi

Faculty of Letters

كلية الأداب

Kontenjan/Quota

Antropoloji

Anthropology

علم الانسان

5

Arap Dili ve Edebiyatı

Arabic Language andLiterature

اللغة العربية وآدابها

10

Arkeoloji

Archeaeology

علم الآثار

3

Fars Dili ve Edebiyatı

Persian Language and Literature

اللغة الفارسية وآدابها

4

İngiliz Dili ve Edebiyatı

English Language and Literatiure

وآدابها الانجليزية اللغة

4

Felsefe

Philosophy

الفلسفة

4

Kürt Dili ve Edebiyatı

Kurdish Language and Literature

اللغة الكردية وآدابها

4

Sanat Tarihi

History of Art

تاريخ الفن

4

Sosyoloji

Sociology

علم الإجتماع

4

Süryani Dili ve Edebiyatı

Syriac Language andLiterature

اللغة السريانية وأدبها

2

Tarih

History

التاريخ

6

Tarih(Arapça)

History(Arabic)

(التاريخ (العربية

2

Türk Dili ve Edebiyatı

Turkish Language andLiteraturee

اللغة التركية وآدابها

5

İslami İlimler Fakültesi

Faculty of IslamicSciences

كلية العلوم الاسلامية

 

İlahiyat (Arapça)

Theology (Arabic)

(الشريعة (العربية

20

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Faculty of EconomicsandAdministrativeSciences

كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية

 

İktisat

Economics

الاقتصاد

15

İşletme

Management

ادارة الاعمال

15

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

PoliticalScienceand International Relations

العلوم السياسية والعلاقات الدولية

10

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Faculty of Engineeringand Architecture

كلية الهندسة والعمارة

 

Mimarlık

Architecture

العمارة

4

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Faculty of Health Sciences

كلية العلوم الصحية

 

Ebelik

Obstetrics

القبالة

8

Hemşirelik

Nursing

تمريض

6

Turizm Fakültesi

Tourism Faculty

كلية السياحة

 

Konaklama İşletmeciliği

Accommodation Management

إدارة دور الضيافة

5

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Gastronomy and Culinary Arts

فنون الطهي والمطابخ

4

Güzel Sanatlar Fakültesi

Faculty of FineArts

كلية الفنون الجميلة

 

Resim

Drawing

الرسم

3

ÖNLİSANS

Meslek Yüksekokulu

Vocational School

المعاهد المهنية

 

Bilgisayar Programcılığı

Computer Programming

برمجة الحاسوب

6

Elektrik

Electricity

الكهرباء

6

Elektronik Teknolojisi

Electronic Technology

التكنولوجيا الالكترونية

5

İnşaat Teknolojisi

Construction Technology

تكنولوجيا البناء

6

İnşaat Teknolojisi(İÖ)

Construction Technology(EP)

(تكنولوجيا البناء (مسائي

6

İşletme Yönetimi

Business Administration

إدارة عامة

6

Makine

Machinery

ميكانيك

6

Mimari Restorasyon

ArchitecturalRestoration

ترميم معماري

3

Mimari Restorasyon(İÖ)

ArchitecturalRestoration(EP)

(ترميم معماري (مسائي

3

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Accounting andTax Applications

تطبيقات المحاسبة والضرائب

6

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Tourismand Hotel Management

السياحة وإدارة الفنادق

6

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Vocational School of Health Services

معهد الخدمات الصحية المهنية

 

Çocuk Gelişimi

Child Development

رياض اطفال

8

Çocuk Gelişimi(İÖ)

Child Development(EP)

(رياض اطفال (مسائي

6

İlk ve Acil Yardım

First AidandEmergency

الإسعافات الاولية

8

İlk ve Acil Yardım(İÖ)

First AidandEmergency(EP)

(الإسعافات الاولية(مسائي

8

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

MedicalLaboratoryTechniques

تقنيات المختبرات الطبية

10

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri(İÖ)

MedicalLaboratoryTechniques(EP)

(تقنيات المختبرات الطبية (مسائي

10

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama

Medical Presantationand Marketing

الترويج والتسويق الطبي

6

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama(İÖ)

Medical Presantationand Marketing(EP)

(الترويج والتسويق الطبي (مسائي

6

Yaşlı Bakımı

Care Elderly

رعاية المسنين

7

Yaşlı Bakımı(İÖ)

Care Elderly(EP)

(رعاية المسنين (مسائي

6

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Medical Documentatiom and Secretarial

السكرتارية والتوثيق الطبي

4

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ)

Medical Documentatiom and Secretarial(EP)

(السكرتارية والتوثيق الطبي (مسائي

4

Kızıltepe Meslek Yüksekokulu

Kızıltepe Vocational School

معهد غزل تابا المهني

 

Organik Tarım

OrganicAgriculture

الزراعة العضوية

3

Tohumculuk

SeedProduction

تطعيم

3

Midyat Meslek Yüksekokulu

Midyat Vocational School

معهد مديات المهني

 

Bilgisayar Programcılığı

Computer Programming

برمجة الحاسوب

5

Bilgisayar Programcılığı(Uzaktan Öğretim)

Computer Programming(Distance Education)

(برمجة الحاسوب (تعليم عن بعد

15

Çocuk Gelişimi

Child Development

رياض اطفال

6

Elektrik

Electricity

الكهرباء

3

Kuyumculuk ve Takı Tasarımı

JewelryandJewelry Design

تصميم المجوهرات

3

Sosyal Hizmetler

Social Services

الخدمات الاجتماعية

3

Nusaybin Meslek Yüksekokulu

Nusaybin Vocational School

معهد نصيبين المهني

 

Dış Ticaret

ForeignTrade

تجارة خارجية

3

Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İngilizce)

Applied English andTranslation (English)

(التطبيقات الإنجليزية والترجمة الفورية (الإنجليزية

10

Ömerli Meslek Yüksekokulu

Ömerli Vocational School

معهد عمر المهني

 

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Office Management andExecutiveAssistant

إدارة المكاتب والمساعد التنفيذي

3

Savur Meslek Yüksek Okulu

Savur Vocational School

معهد سافور المهني

 

Bankacılık ve Sigortacılık

BankingandInsurance

المصرفية والتأمين

3

Harita ve Kadastro

Maps and Cadastre

الخريطة والمسح العقاري

4

 

BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ.

للحصول على استمارة التسجيل اضغط هنا