T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ
  • /
  • HABERLER
  • /
  • Yapı Dergisinin “Kuluçka” içeriğinde, Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrenci projelerinden bir seçki yer aldı.

Yapı Dergisinin “Kuluçka” içeriğinde, Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrenci projelerinden bir seçki yer aldı.

“Proje, mekan üretimi sürecine tersinden yaklaşarak yıkma eyleminin öne çıkarılarak tartışılması; yapma ve yıkma üzerine kurulu mekân üretiminde, farklı bir bakış açılarına yol vermek suretiyle olası mizansenleri çeşitlendirme fırsatı yaratmayı amaçlar.

Projede Mardin ilinin Savur ilçesi arazisi çalışma alanı olarak belirlenir, şehrin güç ağlarını temsilen aktörler ile roller paylaşılır. Arazi maketinin üzerine 1/1000 ölçeğinde mizansen şehir özenle inşa edilir. Süsleyici ya da malzemeyi zorlayan ekler ve müdahaleler yapılmaksızın, strafor üzerinde ateşle resim yapar gibi ya da bir heykel düzenlemesi yapar gibi maket olabildiğince kontrollü bir şekilde yakılıp yıkılır; her şey maket malzemesiyle yukarıdan yakılarak damlatılan erimiş plastik malzeme arasında tesadüflere de izin veren bir çalışmayla olup biter. Mimari proje sınıfının yaşadığı süreç kurguyu aşan kendi içinde çok katmanlı bir gerçeklik haline dönüşür. Sonuçta yıkmanın, mimarlık bilgisini sil baştan tartışmanın ve üretmenin bir pratiği yaşanır. Ortaya ise yıkma mizanseninin biçimsel olarak dondurulması olan alışılmadık şehir maketi çıkar.”

Warcity
Proje Dönemi: 2022-2023 Güz
Yürütücü: Serdar Toka
Öğrenciler ve Rolleri: Sanayi: Ramazan Gürsel, Ulaşım: Sinan Kosta, Getto: Zehra Göğer-Osman Ulutaş, Toplu konut: Ali Aktuğ, Müteahhit: Şeyma Tuz, Spor ve Eğlence: Dilara Arım, Kamu Binaları: Aygül Yüce, Elif Aslan, Kent Merkezi: Uğur Yüksel