T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Mimari Proje Üretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Kültür için Alan Fonu

Şlomo: Göç Edenlerin Ardından

Goethe-Institut, Hollanda Büyükelçiliği, İstanbul İsveç Başkonsolosluğu ve Fransız Kültür Merkezi’nin öncülüğünde, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) ve Anadolu Kültür’ün işbirliğiyle gerçekleştirilen Kültür için Alan platformunda, Şlomo: Göç Edenlerin Ardından (Şlomo: After the Migrants) başlıklı projemiz fon almaya hak kazandı. 

Süryani dilinde "selam" anlamına gelen Şlomo sözcüğünü başlık edinen bu proje ile Türkiye'de azınlık durumunda kalan bir toplumun büyük umutlarla göç ederken ardında bırakmak zorunda kaldığı mimari kültürel mirasa dikkat çekilmektedir. Projede, mimarlıkta bilişim alanında kullanılan 3 boyutlu dijital belgeleme ve temsil üretme yöntemlerinin "glitch" gibi aksayan yönleri ile azınlıkta kaldığı bir toplumun genel kodlarına uymama nedeniyle dışarı itilen Süryaniler arasında ilişki kurulmaktadır. Çalışmalar sırasında üretilecek olan görsel ve işitsel temsiller, spekülatif ifade biçimleriyle sanatsal ürünlere dönüştürülerek sergilenecek, bir panel ile uzmanların ve konuya ilgi duyanların oluşturacağı tartışma zeminiyle metne dökülecektir.

Projemiz kapsamında yurt içinden dijital sanatçıları 3 farklı atölye çalışmasında Mardin'de ağırlayarak dijital sanat eserleri üreteceğiz. 

Detaylar için: https://kulturicinalan.com