T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Kamu, Özel ve Karma Sektör İş Birliği Koordinatörlüğü
  • /
  • HABERLER
  • /
  • MAÜ-ODA/BORSA ARAŞTIRMASINA GÖRE MARDİN’DE TARIMSAL KAPASİTE YETERSİZ VE ETKİNSİZ KULLANILIYOR

MAÜ-ODA/BORSA ARAŞTIRMASINA GÖRE MARDİN’DE TARIMSAL KAPASİTE YETERSİZ VE ETKİNSİZ KULLANILIYOR

Mardin İli/İlçeleri Odaları/Borsaları (Kızıltepe Ticaret Borsası, Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası, Mardin Ticaret ve Sanayi Odası, Nusaybin Ticaret Borsası, Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası), Mardin Artuklu Üniversitesi Kamu, Özel ve Karma Sektör İşbirliği Koordinatörlüğü (MAÜKÖK) ile işbirliği yaparak Mardin’in Tarim ve Hayvancılık Yapısına ilişkin bir saha çalışması gerçekleştirdi.

 

MAÜ İİBF İktisat Bölümü Öğretim Üyesi, MAÜKÖK Koordinatörü ve TOBB/TEPAV, Mardin İli/İlçeleri Oda/Borsa Akademik Danışmanı Doç. Dr. Mehmet Behzat Ekinci’nin yönetiminde İktisat-İşletme Bölümleri öğrencilerinin katkılarıyla yürütülen bu araştırma, Mardin İli/İlçeleri Odalarının/Borsalarının Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) ile ortak çalışması niteliğindedir.

 

27-30 Ekim 2021’de düzenlenen 7.Uluslararası Mardin Tarım Ekipmanları, Gıda ve Hayvancılık Fuarı’nın (Magrotex 2021) katılımcı firmalarıyla gerçekleştirilen bu saha çalışması ile; Mardin’in tarım ve hayvancılık yapısına ilişkin sorunlar, bu sektörlerle yakından ilgili firmaların bakış açısıyla tespit edilerek ilgili çözüm tekliflerinin ortaya konulması amaçlanmaktadır.

 

8’i Mardin’den, 15’i Mardin dışından (Adana, Ankara, Antalya, Çorum, Diyarbakır, İstanbul, Konya, Manisa, Maraş, Sinop, Urfa) olmak üzere toplamda 23 Fuar katılımcısı firma ile, yüzyüze anket usülüyle gerçekleştirilen araştırmada şu 2 (iki) ana soruya cevap bulunmaya çalışıldı.

  1. Mardin’deki tarım ve hayvancılık yapısına dair değerlendirmeleriniz (kapasite/sorunlar) nelerdir?
  2. Mardin’deki tarım ve hayvancılık yapısına dair sorunların giderilmesine yönelik neler yapılabilir?

 

Anket kapsamında verilen cevaplar harmanlandı ve genel durum tespiti yapılarak değerlendirmeye tâbi tutuldu.

 

Araştırma ile ortaya çıkan sonuçlar şöyledir:

 

Firmalar, Mardin'deki gıda, tarım ve hayvancılık yapısına dair sorunların giderilmesine yönelik birtakım tekliflerde bulunmaktadır. Bunlardan bir kısmı şöyledir:

 

Mardin Artuklu Üniversitesi ve Mardin İli/İlçeleri Odaları/Borsaları bu tür işbirlikleri yaparak şehre ve bölgeye ilişkin tespitler, değerlendirmeler ve iktisat politikası teklifleri içeren benzer çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.