T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Kamu, Özel ve Karma Sektör İş Birliği Koordinatörlüğü
 • /
 • HABERLER
 • /
 • MARDİN’DE ÜNİVERSİTE VE KURUMLAR KALKINMAYI BÖLGESEL ÇAPTA ELE ALIYOR

MARDİN’DE ÜNİVERSİTE VE KURUMLAR KALKINMAYI BÖLGESEL ÇAPTA ELE ALIYOR

Mardin Artuklu Üniversitesi Kamu, Özel ve Karma Sektör İşbirliği Koordinatörlüğü (MAÜKÖK), şehrin bazı önde gelen sektör temsilcileriyle geniş katılımlı bir Danışmanlar Kurulu toplantısı düzenledi. Bölgesel kalkınmaya yönelik strateji tespiti ve işbirliği imkânlarının araştırılması maksadıyla gerçekleştirilen toplantı, Mardin Artuklu Üniversitesi’nin (MAÜ) ev sahipliğinde merkez kampüste yapıldı.

9 Aralık 2021’de MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar başkanlığında düzenlenen toplantının katılımcıları şöyleydi: MAÜ Rektörü Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Bozkurt, MAÜKÖK Koordinatörü Doç. Dr. Mehmet Behzat Ekinci, MAÜKÖK Koordinatör Yardımcıları Öğr. Gör. Ferhat Demiralp, Dr. Öğr. Üyesi Veysi Acıbuca, Dr. Öğr. Üyesi Ömer Doru, Dr. Öğr. Üyesi Şehmus Aykol, Kurul Başkan Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Ömer Fazıl Emek, Öğr. Gör. İlyas Bayar; DİKA Genel Sekreteri Dr. Ahmet Alanlı; OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdül Nasır Duyan, Müdür Yardımcısı Remzi Fırtına; Kızıltepe Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahin, Genel Sekreter Yardımcısı Metin Sert; Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası (vekalet); Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kenan Özçelik; Nusaybin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Aktaş, Meclis Başkanı Abdülhakim Aytimur, Genel Sekreteri Abdullah Dal; Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası (vekalet); Kızıltepe Zahireciler Derneği Başkanı Mehmet Şerif Öter; Bulgurcular Derneği Başkanı Faysal Sun; MÜSİAD Mardin Şube Başkanı Mehmet İleri; ASKON Mardin Şube Başkanı Hatip Çelik; Mardin Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Azad Gürgör.

MAÜKÖK Danışmanlar Kurul toplantısında genel girizgahtan sonra iki sunum gerçekleştirildi:

 1. Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversite Modeli bağlamında MAÜKÖK oluşumunun tanıtımı.
 2. MAÜKÖK TRC3 İhracat Destek Merkezine (Bilgi, İstihbarat ve Strateji Merkezi) yönelik proje tanıtımı.

Toplantıda, yeni dönemde izlenecek stratejilere ilişkin müzakerelerde bulunuldu. Ayrıca, bu süreçte başarı derecesinin artırılabilmesine ilişkin potansiyel kurumsal işbirlikleri hakkında fikir paylaşımı gerçekleştirildi.

Toplantının bazı gündem maddeleri şöyleydi:

 1. Tarım sektöründeki ürün çeşitliliği, yüksek katma değerli ürünlerin promosyonu, etkin üretim biçimleri, üretimde markalaşma, ürün planlaması,
 2. Sanayi sektörüne ağırlık verilmesi, OSB sayısının artırılması, ürünlerde markalaşma, ürünlerin etkin pazarlanması, bölgeye yönelik sektörel tercihler, tekstil sektörüne önem verilmesi, tekstil sektöründe markalaşma,
 3. Hizmet sektörünün yeniden ve kapsamlı biçimde ele alınması, hizmet alt sektörü olarak turizm sektörüne yönelik yeni yaklaşımlar, faaliyet çeşitlendirmesi, tanıtım çalışmaları,
 4. Sektörel kurum işbirlikleri, kurumsal faaliyetlerin entegrasyonu.

Toplantıda alınan kararlardan bir kısmı şöyledir:

 1. Tarım sektöründe ürün çeşitliliğine ihtiyaç vardır. Geleneksel ürünlerden yüksek katma değerli ürünlere geçilmesinde fayda vardır. Bu amaçla mesela yer fıstığı, Siirt Fıstığı, Derik Zeytini, maralfalfa, lavanta, sumak vb. ürünlerin promosyonu yapılabilir.
 2. Tarımda etkin üretim biçimleri uygulanmamaktadır. Bu hususta bilinçlendirme çalışmalarına ihtiyaç vardır.
 3. Geciken GAP sulama kanallarına ilişkin lobicilik faaliyetleri için kurumsal işbirliği yapılmalıdır.
 4. Tarımsal üretimde markalaşmaya gidilmesi icap etmektedir. Böylece daha yüksek gelir elde edilebilecek bu da üretim kapasitesinin artırılmasına katkı sağlayacaktır.
 5. Tarımda arz-talep dengesinin sağlanabilmesi ve gelir imkânlarının artırılabilmesi için tarımsal ürün planlamasına ihtiyaç vardır. Bu kapsamda, kurumlar arası işbirliği yapılması suretiyle çiftçilerin ürünlere ilişkin yönlendirme sistemi oluşturulmalıdır.
 6. Sanayi sektörü bölgesel kalkınmada önemli bir rol üstlendiğinden buna yönelik yatırım-istihdam çalışmalarına ağırlık verilmelidir. Bu kapsamda yeni OSB’lerin kurulmasına ihtiyaç vardır. Özellikle ihtisas OSB’leri üzerinde durulabilir.
 7. Sınaî ürünlerde markalaşma büyük önem taşımaktadır. Markalaşmaya dair projeler geliştirilmeli ve bu kapsamda kurumsal işbirliği yapılması suretiyle sistematik yaklaşım sergilenmelidir.
 8. Sınaî ürünlerin etkin pazarlanmasına ihtiyaç vardır. Bu amaçla özellikle dış ticarî pazarlamaya ilişkin projelere öncelik verilmelidir.
 9. Sanayide bölgeye yönelik sektörel tercihlerde bulunulmalıdır. Bu maksatla mesela tekstil sektörü Mardin açısından önem taşımaktadır. Bu kapsamda, hâlihazırda gerçekleştirilen fason imalât aşamasından özgün tasarım ve üretim safhasına geçilmelidir. Bu süreçte tekstilde markalaşma da önem arz etmektedir.
 10. Turizm sektörüne yönelik yeni yaklaşımlara ihtiyaç vardır. Bu kapsamda Mardin’de turistik faaliyet çeşitlendirmesine gidilmelidir. Bu amaçla turizmde sistematik tanıtım çalışmalarına gidilmelidir.
 11. Mardin’de sektörel kurum işbirliklerinde başarı ve etkinlik için kurumsal faaliyetler entegre edilmelidir.

MAÜ ‘bölgesel kalkınma odaklı’ bir kurum hâline getirerek şehrine ve bölgesine katma değer seviyesini yükseltme ana hedefi kapsamında ‘sektörel işbirliklerinin artırılması’ ve ‘kurumsal kapasitenin geliştirilmesi’ ara hedeflerine odaklanan MAÜKÖK, benzer toplantıları daha geniş kapsamda gerçekleştirmeye devam edecek.