T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ MARDİN MESLEK YÜKSEKOKULU
Öğr. Gör. Refika GERİ
Birim: MARDİN MESLEK YÜKSEKOKULU,
Email: refikageri@artuklu.edu.tr
Telefon: (482) 213 4002
Dahili: 7915

Kişisel Bilgi________________________________________

 • Doğum Yeri ve Tarihi:       Sakarya – 1978
 • E-Posta:           refikageri@artuklu.edu.tr    
 • Görevi:            Öğr.Gör Mardin Artuklu Üniv. Mardin M.Y.O

 Eğitimi______________________________________________

 • 2001 Lisans, Sakarya Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
 • 2014 Yüksek Lisans 1. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, İşletme Anabilim Dalı.
 • 2017 Yüksek Lisans 2. Kırgızistan Devlet Spor Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor AD.

Yaptığı Görevler______________________________________________

 • 2018-halen: MYO Mardin-Artuklu Üniversitesi
 • 2013-2018: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi
 • 2007-2011: Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü

 

Bildiği Diller_______________________________________

 • İNGİLİZCE
 • KIRGIZCA

Alan İndekslerinde Taranan Dergilerdeki Makaleler_______________________________________

1. Çelik K C, Demirhan B, Canuzakov K, Geri S, Abdırahmanova C, Tillabaev A, Geri R. Düzenli fitness egzersizlerinin antropometrik ve deri altı yağ ölçüm değerlerine etkisi, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2015, 4(5), 294-309.

2. Çavuş, Ş., & Geri, R. Entrepreneurial Characteristics of Final Year Students Studying in the Faculty of Economics and Administrative Sciences and Faculty of Sports Sciences in Province of Bishkek of Kyrgyzstan. İnternational Journal of Academic Research.(indexing: ISI database). 2014.

 

Uluslararası kongrelerde sözlü olarak sunulan ve tam metni yayınlanan bildiriler                                             

1. Geri Serdar, Tazegül Ünsal,Geri Refika,Çakar Atilla (2018).  Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Narsisizim Düzeyleri ve Çoklu Zeka Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi.  3. Uluslararası Avrasya  Spor, Eğitim ve Toplum Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum).

2.Geri Serdar, Tazegül Ünsal,Geri Refika (2018).  Beden Eğitimi Dersi Alan ve Almayan Öğrencilerin Spora Karşı Tutumlarının Karşılaştırılması.  3. Uluslararası Avrasya  Spor, Eğitim ve Toplum Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum).

3. Гери Р, Джанузаков К Ч, Гери С. Влияние регулярных занятий пилатес на параметры подкожного жира (Türkçe: Düzenli yapılan pilates egzersizlerinin deri altı yağ parametrelerine etkisi),  Вестник Физической Культуры И Спорта (КГАфКиС), 2017, 18(3), 107-113.

4. Abdırahmanov B, Abdırahmanova C, Geri S, Geri R. Особенности Тактических Приемов Применяемых Борцамикурешистами Различного Уровня Подготовленности (Türkçe: Hazırlık düzeyleri farklı olan güreşçilerin müsabakalarda kullandıkları taktik yöntemler), 3rd International Traditional Turkish Wrestling Symposium and Games, Kahramanmaraş/Türkiye, III. Uluslar arası Geleneksel Türk Güreşleri Sempozyumu ve Oyunları Bildiri Kitapçığı, 2016, 46-54.

5. Çavuş, Ş., & Geri, R. Kırgızistan - Türkiye Manas Üniversitesi Son Sınıfında Okuyan Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerinin Belirlenmesi. 6.Uluslararası Girişimcilik Kongresi, Bişkek/Kırgızistan.Bildiri Kitapçığı, 2014, 171-180,

Projeler                            

1. Bişkek ve Çüy Bölgesi 8-10 Yaş Çocukların Sportif Yetenek Taraması. Proje No: KTMU-BAP-2018.FBE.06 Araştırmacı, 2019, tamamlandı.

 

2. Kırgızistan’ı Uluslararası Müsabakalarda Temsil Eden Milli Sporcuların Performans Analizleri Proje No: KTMÜ-BAP :2015.FBE.06, Araştırmacı, 2017, tamamlandı.

 

Lisans Düzeyinde Verdiği Dersler                     

 

Spor Bilimlerine Giriş

Yaşam Boyu Spor

Beden Eğitimi Bilimlerine Giriş

 

İlgi Alanları                               

 

Basketbol

Pilates