T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

KİTAP TAVSİYELERİ

M.A.Ü İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ HOCALARIMIZIN ÖĞRENCİLERİMİZE OKUMAYI TAVSİYE ETTİĞİ KİTAPLAR

Açıklama: Okumak, aydın bir kişilik gelişimi, bilimsel bakış açısı, dil gelişimi ve kültür birikimi bakımından önemlidir. Üniversite yılları da öğrencilerin çeşitli alanlarda okumalar yapma fırsatı bulduğu öğrenim aşamalarından biri olduğundan önceleyecekleri kitaplar konusunda kendilerine yardımcı olmak için fakültemiz öğretim elemanlarının önerileriyle belirlenen çeşitli kaynak kitapların yer aldığı bir okuma listesi hazırlanmıştır. Farklı yazarlardan aldığı ilhamla bugünden geleceği görebilen bir bakış açısı kazandırmak, yaşadığı medeniyetin birikimlerini değerlendirebilme ve buna katkıda bulunacak bir bilinçle yetişmelerini sağlamak amaçlanmıştır. Öğrencilerimizin ilgi duyduğu alanla alakalı kitapları öncelemekle birlikte ilgili farklı kitapları da okuması tavsiye edilmektedir. Okuma yapılırken gerekli yerlerin altını çizme, önemli bilgileri not alma, kitaplara dair değerlendirme yazısı yazma vb. okuma teknikleri de tercih edilebilir.

 

1. Sınıflar için

 1. İsmail Raci Faruki, Tevhid
 2. Yusuf el-Karadavi, Müslümanın Temel Kültürü
 3. Muhammed Hamidullah, İslam Peygamberi I
 4. Adem Apak, İslam Tarihi I
 5. Sezai Karakoç, Diriliş Neslinin Amentüsü
 6. İsmail Lütfi Çakan, Hadis Öğrenimi
 7. Vejdi Bilgin, Behremend
 8. Gürbüz Deniz, İnsan
 9. Muhammed Esed, Mekke’ye Giden yol
 10. Annemarie Schimmel, Hz. Muhammed
 11. Muhammed Hamidullah, İslam’a Giriş
 12. Ekrem Ziya Umeri, Medine Toplumu
 13. Platon, Sokratesin Savunması
 14. Nurettin Topçu, Var Olmak
 15. İbn Tufeyl, Hay bin Yakzan
 16. Aliya İzzetbegoviç, İslam Deklerasyonu
 17. Necip Fazıl Kısakürek, Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvufu
 18. Ali Şeriati, İnsanın Dört Zindanı
 19. Ayşe Şasa, Bir Ruh Macerası
 20. Erich Fromm, Göğü Delen Adam

2. Sınıflar için

 1. Abdulfettah Ebu Gudde, Bir Eğitimci Olarak Hz. Muhammed ve Öğretim Metotları
 2. Ahmet Muhtar Büyükçınar, Hayatım İbret Aynası
 3. Doğan Cüceloğlu, İnsan ve Davranışı
 4. Hayreddin Karaman, Günlük Hayatımızda Helaller ve Haramlar
 5. M. Enes Topgül, Râvî
 6. Mehmet Erdoğan, Fıkha Giriş
 7. Adem Apak, İslam Tarihi II
 8. İbrahim Aslan-Osman Demir, Kelam Tarihi
 9. Nilüfer Göle, Modern Mahrem ya da Arzın Merkezine Yolculuk
 10. Sezai Karakoç, Yunus Emre
 11. Tuncay İmamoğlu, Batı Düşüncesinin Felsefi Temelleri
 12. İsmail Cerrahoğlu, Tefsir Usulü
 13. Zekiyuddin Şaban, İslam Hukuk İlminin Esasları (trcm: İ. Kafi Dönemez)
 14. Muhammed Hamidullah, İslam Peygamberi II
 15. Platon, Devlet
 16. Nurettin Topçu, İsyan Ahlakı
 17. Marcus Aurelius, Kendime Düşünceler
 18. Ömer Türker, İslam Düşünce Gelenekleri
 19. Mehmet Bayraktar, İslam Felsefesine Giriş
 20. Nurettin Topçu, İradenin Davası

3. Sınıflar için

 1. Abdürrezzak Tek, Tasavvufun Ana Konuları
 2. Adem Apak, İslam Tarihi III
 3. Ahmet Yaman, İslam Aile Hukuku
 4. Alev Alatlı, Kabus
 5. Aliya İzzetbegoviç, Doğu Batı Arasında İslam
 6. Asım Yapıcı, Ruh Sağlığı ve Din
 7. Ebu Hanife, Fıkh-ı Ekber
 8. Ekrem Ziya Umeri, Sahih Rivayetlere Göre Dört Halife Dönemi
 9. Emin el-Huli, çev. Mevlüt Güngör, Kuran Tefsirinde Yeni Bir Metot
 10. Fatma Bayram, Bir Vaizenin Günlüğü
 11. M. Erol Kılıç, Sufi ve Şiir
 12. Selçuk Coşkun, Hadise Bütüncül Bakış
 13. Tayyar Altıkulaç, Zorlukları Aşarken
 14. Yusuf el-Karadavi, Sünneti Anlamada Yöntem
 15. M. Sait Şimşek, Günümüz Tefsir Problemleri
 16. Hayrettin Karaman, Ana Hatlarıyla İslam Hukuku 1-2-3
 17. Halil İbrahim Bulut, Dünden Bugüne Siyasi-İtikadi İslam Mezhepleri Tarihi     
 18. İlhan Kutluer, Felsefe Tasavvuru
 19. İbrahim Kalın, Perde ve Mana
 20. Aristoteles, Nikomakhos’a Etik

4. Sınıflar için

 1. Abdülvehhab el-Messiri, Önyargı
 2. Adem Apak, İslam Tarihi IV
 3. Ali Ulvi Kurucu, Hatıralar I-II
 4. D. Ali Tökel, Divan Şairi Diyor ki
 5. Erol Güngör, İslam’ın Bugünkü Meseleleri
 6. Hasan Kamil Yılmaz, Ana Hatlarıyla Tasavvuf ve Tarikatlar
 7. İbrahim Kalın, İslam ve Batı
 8. Mehmet Görmez, Sünnet ve Hadisi Anlama Kılavuzu
 9. Meryem Cemile, İslam ve Oryantalizm
 10. Muhiddin Okumuşlar, Fıtrattan Dine
 11. Mustafa Öz, İmam Azamın Beş Eseri
 12. Yusuf el-Karadavi, Öncelikler Fıkhı
 13. Farabi, İdeal Devlet
 14. Şinasi Gündüz, Dünya Dinleri, Milelnihal
 15. Nihat Dalgın, Gündemdeki Tartışmalı Dini Konular
 16. Cabiri, Arap İslam Siyasal Aklı
 17. İzutsu, İslamda Varlık Düşüncesi
 18. İlhan Kutluer, Yitirilmiş Hikmeti Ararken
 19. Ali Şeriati, Yeni Çağın Özellikleri
 20. Halil İbrahim Şimşek (ed.), Tasavvuf Konusunda Bilinmesi Gereken 88 Soru

İlave Kitaplar

 1. Mustafa Sıbai, Hz. Peygamberin Hayatı Dersler ve İbretler
 2. Nesefî, Nesefi Akaidi
 3. William C. Chittick, Sachiko Murata, İslamın Vizyonu
 4. Bünyamin Erul, Sahabenin Sünnet Anlayışı
 5. Fuat Sezgin, Bilim Tarihi Sohbetleri
 6. Hayrettin Karaman, Dört Risale
 7. Carl Gustav Jung, Anılar Düşler ve Düşünceler
 8. Mâtürîdî, Kitabüt-Tevhid
 9. Nurettin Topçu, Türkiye’nin Maarif Davası
 10. Philip Hitti, Siyasi ve Kültürel İslam Tarihi
 11. Taha Abdurrahman, Bilgi Ahlaktan Ayrıldığında
 12. Montgomery Watt, Müslüman Aydın
 13. Farabi, İdeal Devlet
 14. Ömer Türker, Ahlak
 15. Muhammed Esed, Yolların Ayrılış Noktasında İslam
 16. Amin Maalouf, Ölümcül Kimlikler
 17. Ali Şeriati, Dine Karşı Din
 18. Ayşe Şasa, Birlik Ülkesinden Notlar
 19. Alev Alatlı, Nasihatler
 20. Dücane Cündioğlu, Kur'anı Anlamanın Anlamı
 21. William James, Dinsel Deneyimin Çeşitliliği
 22. İbn Nefs, Fadıl bin Natık
 23. İmam Gazzalî, Dilin Afetleri
 24. Doğan Cüceloğlu, İyi Düşün Doğru Karar Ver
 25. Epiktetos, Düşünceler ve Sohbetler
 26. Musa Carullah Bigiyef, İslam Şeriatının Esasları
 27. Rasim Özdenören, Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler
 28. Mevdudi, Kur’an’ın Dört Temel Terimi
 29. T.J. Winter, Postmodern Dünyada Kıbleyi Bulmak
 30. Cemil Meriç, Bu Ülke
 31. Adnan Bülent Baloğlu, Son Hurafe Deizm
 32. İmam Gazzalî, El-Münkız Mine'd-Dalal
 33. Şaban Ali Düzgün, Tanrı’nın Gözbebeği İnsan
 34. Kamil Güneş, Akıl ve Nass
 35. Ramazan Altıntaş, Gençler İnançtan Soruyor
 36. Mehmet Görmez, Gençliğin Anlam Arayışı
 37. Kuramer (Kolektif), Beklenen Kurtarıcı İnancı
 38. Roger Garaudy, Geleceğimizde İslam Var  
 39. Amin Maalouf, Semerkant
 40. Feridüddin Attar, Mantık Al-Tayr
 41. Muhammed İkbal, İslam’da Dini Düşüncenin Yeniden İnşası
 42. Seyyid Hüseyin Nasr, Genç Müslümana Modern Dünya Rehberi
 43. Roger Garaudy, İnsanlığın Medeniyet Destanı,
 44. Muhammed İkbal, Dini Düşüncenin Yeniden İnşası
 45. Erich Fromm, İtaatsizlik Üzerine
 46. Burhanettin Tatar, Din İlim ve Sanatta Hermenötik
 47. JacquelineRuss, Avrupa Düşüncesinin Serüveni
 48. Ahmet Cevizci, Kasım Küçükalp, Batı Düşüncesi-Felsefi Temeller
 49. İsmail Râcî Farukî, İslam
 50. Muhammed İkbal, İslam’da Dini Düşüncenin Yeniden İnşası