T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
  • /
  • Duyurular
  • /
  • Akademik Personel Alımı Sınav Sonuçları

Akademik Personel Alımı Sınav Sonuçları

Sınav Sonuçları için tıklayınız.

 

Asil olarak kazanan adayların açıktan veya naklen atanmak istediklerini belirtir bir dilekçe ile aşağıda istenilen evrakları 15 (onbeş) gün içerisinde İslami İlimler Fakültesi Dekanlığına vermeleri gerekmektedir.
Naklen atanmak isteyenler sadece dilekçe vereceklerdir. Örnek Dilekçe İçin
Tıklayınız...

İSTENİLEN EVRAKLAR

1-Nüfus cüzdan fotokopisi

2-İkametgah ilmühaberi

3-Diploma veya mezuniyet belgesinin noter onaylı sureti

4-6 adet fotoğraf (son altı ayda çekilmiş)

5-Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi (tecil veya terhis belgesi)

6-Adli Sicil Kaydı (Sabıka Kaydı Belgesi)

7-Tam teşekküllü sağlık kurulu raporu (heyet raporu)