MAÜ-ÇÖZMER
  • /
  • HABERLER
  • /
  • Üniversitemiz İle Gazze İslam Üniversitesi Arasında Anlaşma İmzalandı

Üniversitemiz İle Gazze İslam Üniversitesi Arasında Anlaşma İmzalandı

Üniversitemiz ile Gazze İslam Üniversitesi arasında, akademik eğitim ve araştırma işbirliği protokolü imzalandı.

İki üniversite arasında akademik eğitim ve araştırma çalışmaları alanında işbirliklerini geliştirmek amacıyla hazırlanan Mutabakat Anlaşması Rektörümüz Prof. Dr. İbrahim Özcoşar ve Gazze İslam Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Kamalain Shaat tarafından imzalandı.

Rektörümüz Özcoşar: “Anlaşma Akademik İlişkilerde Karşılıklı Yarar Sağlayacak”

Siyonist işgalin yeniden başlaması sonrası ilk gün senato kararıyla işgalin karşısında, Filistin mücadelesinin yanımda olduklarını ilan ettiklerini belirten Rektörümüz Prof. Dr. İbrahim Özcoşar işgale karşı tepkilerini azaltmadan Gazze’ye desteklerini aralıksız sürdürdüklerini ve Filistin topraklarında yaşanan 100 yıllık işgali gündemlerinden düşürmediklerini ifade etti.
Siyonist saldırılarda rektörü dahil bir çok akademisyen ve öğrencisi şehit edilen Gazze İslam Üniversitesi ile imzaladıkları anlaşmanın, öğretim, araştırma ve sosyal yardım faaliyetleri için gerçek ve karşılıklı yarar sağlayan bir değişim geliştirmek üzere tasarlandığı bilgisini veren Rektörümüz Özcoşar, anlaşmanın hem iki üniversite arasındaki akademik çalışmalara hem de Türkiye ve Filistin arasındaki işbirliklerine ivme katacağına inandığını sözlerine ekledi.

Anlaşma İki Üniversite Hoca ve Öğrencilerine Birçok İmkan Sunacak

Üniversitemiz ile Gazze İslam Üniversitesi arasında imzalanan protokol kapsamında aşağıdaki çalışmalarda işbirliği yapılacak.
Öğretim ve araştırma üyeleri ile akademisyenlerin değişimi de dâhil olmak üzere ortak araştırmaların yürütülmesi,
Yayınlar ve araştırma verileri de dâhil olmak üzere araştırma materyalleri ve akademik bilgi alışverişi, akademik ve bilimsel konularda teknik destek, 
Konferanslar, sempozyumlar, seminerler ve kongreler gibi ortak bilimsel ve akademik faaliyetlerin düzenlenmesi ve her iki ülkeden de akademisyenlerin katkı sunmaya teşvik edilmesi,
Kamusal alanlara dâhil olmak için ortak kültürel ve sosyal kamu faaliyetlerinin yürütülmesi ve bu faaliyetlerde iş birliği yapılması,
İşbirliği içinde yürütülecek akademik faaliyetlerin, bütçe kaynakları ve yasal kısıtlamalara göre düzenlenmesi, 
Tüm eğitim kademelerinde öğrenci değişim programlarının teşvik edilmesi ve her iki ülkenin mevzuatının sınırları dâhilinde çift diploma sertifikası sunan programların düzenlenmesi.

Filistin ve Gazze Halkı Adına Üniversitemize Teşekkür

Mardin Artuklu Üniversitesi’nin genelde Filistin meselesine özelde Gazze mücadelesine yönelik destek çalışmalarını ilgiyle takip ettiklerini ifade eden Gazze İslam Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı  Dr. Kamalain Shaat, Mardin Artuklu Üniversitesi’nin yönetimi, hocaları ve öğrencileriyle birlikte  dünya üniversitelerine örnek olacak bir duruş sergilediğini belirterek bütün Filistin ve Gazze halkı adına Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar’a teşekkür etti.