MAÜ-ÇÖZMER
  • /
  • HABERLER
  • /
  • Üniversitemiz Dijital Atıklara Dikkat Çekiyor

Üniversitemiz Dijital Atıklara Dikkat Çekiyor

Üniversitemiz Ortağı Olduğu Uluslararası Projeyle Dijital Atıklara Dikkat Çekiyor. 4 uluslararası ortak ve 4 ulusal ortakla yürütülen 2021-1-TR01- KA220-YOU 000028571 referans numaralı Eco-Digital and Citizenship for our Planet and Future “Digital Waste” (Dijital Okur Yazarlık ve Vatandaşlık “Dijital Atık”) projesi faaliyetlerine devam ediyor.

Ankara Siyasal ve Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ASEM) ana koordinatörlüğünde, İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği, Ankara Bilgi Paylaşım Topluluğu ve Üniversitemiz yerel ortak; Romanya Köstence Ovidius Üniversitesi, Portekiz Embaixada da Juventude, Lübnan Aie Serve ve Fransa Solution Derneği uluslararası ortaklar olarak yer alıyor.

Projede Üniversitemiz, Öğretim Üyemiz Doç. Dr. Semra Gürbüz ve Öğretim Görevlimiz Hanife Yeşilyurt tarafından temsil ediliyor.

Bilgisayar ve Telefonlardaki Dijital Atıklara Dikkat

Proje, gençler arasında "Yeşil ve Sürdürülebilir Dünya için  "Karbon Ayak İzinin Azaltılması" konularına dikkat çekmeyi amaçlıyor.

Bilgisayar ve telefonlarda depolanan mail, dosya, fotoğraf vb verilerin dijital atık oluşturduğunu söyleyen Üniversitemiz Öğretim Üyesi Proje Koordinatörü Doç. Dr. Semra Gürbüz, dijital atıklar silinmezlerse ciddi anlamda karbon ayak izinin arttırdıklarını ve çevreye zarar verdiklerini belirtti. Gürbüz, Projeyle Dijital atıklar konusunda farkındalık yaratarak gereksiz verilerin silinmesine, daha faydalı olabilecek bulut sistemlerin kullanımının teşvik edilmesine çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Lübnan, Portekiz, Romanya ve Fransa’nın uluslararası ortak ülkeler olduğu Dijital Okur Yazarlık ve Vatandaşlık “Dijital Atık” Projesi faaliyetlerine, 2022 yılı Ekim ayında Tüm ortak temsilcilerinin katılımı ile Ankara’ da yapılan yönetici toplantısı ile projeye başlandı. Akabinde Üniversitemiz ev sahipliğinde ulusal ve uluslararası ortak kuruluşların temsilcilerinin tanıtım ve ilk eğitim programıyla proje devam etti. 

Lübnan/Beyrut ve Fransa/Paris’te yönetici toplantıları, Portekiz/Porto’da eğitim faaliyeti yapıldı. Son eğitim faaliyeti ekim ayında Beyrut’ta yönetici toplantısı ise Romanya/Constanta’da Ovidius Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşecek.

Projede Yaygınlaştırma Süreci Başladı

Eğitim faaliyetleri gerçekleştirilen projede yaygınlaştırma süreci başladı. Projenin yaygınlaştırmalarını üstlenen Üniversitemiz Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (MAUSEM), tüm proje katılımcıları ile fakülte ve bölümlerinde ayrıca kurumlar bazında yaygınlaştırmalar yaparak dijital atıklar konusuna dikkat çekecek ve konu ile ilgili yerelde farkındalık yaratacak.

Üniversitemiz tarafından ayrıca Mardin’de konu ile ilgili aktörlerin ve sokak röportajlarının yer aldığı, dijital atıklarla ilgili diğer ortakların oluşturduğu dijital atık ölçüm aplikasyon tanıtımı ve web sayfasının anlatılacağı “Dijital Atık Belgeseli’ çekilecek ve kamuoyuyla paylaşılacak. 

Proje Türkiye’de Dikkat Çekti

Projenin Türkiye’de dikkat çektiğini söyleyen Proje Koordinatör Yardımcısı Öğretim Görevlimiz Hanife Yeşilyurt, projenin detaylarını almak ve uygulamak amacıyla birçok üniversite ve kuruluşun kendileriyle iletişime geçtiğini ifade etti.

Hem Projenin başlama aşamasında hem eğitim programlarında aktif bir görev alan Mardin Artuklu Üniversitesinin yaygınlaştırma aşamasında da önemli çalışmalar yapacağını ve farkındalık oluşturmaya devam edeceğinin bilgisini veren Yeşilyurt, hazırlayacakları Dijital Atık Belgeseliyle de bir toplumsal duyarlılık oluşturacaklarına inandığını kaydetti.