• /
  • HABERLER
  • /
  • “Midyat Yerel Kalkınma Çalıştayı” 12.03.2020

“Midyat Yerel Kalkınma Çalıştayı” 12.03.2020

Üniversitemiz bünyesinde kurulan Mardin Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Midyat Kaymakamlığı işbirliği neticesinde, 11.03.2020 tarihinde “Midyat Yerel Kalkınma Çalıştayı” düzenlendi.

Midyat’ın sahip olduğu sorun, ihtiyaç ve potansiyellerin tespiti için Mardin Artuklu Üniversitesi’nin alanında uzman hocaları ile 11.03.2020 tarihinde gerçekleşen Midyat Yerel Kalkınma Çalıştayı’nda, Midyat’taki Yerel Zanaatlar, Tarım ve Yerel Ürünler, Ekonomi ve İstihdam, Gençlik ve Spor, Turizm, Kadın, Çocuk ve Engelli Bireyler ile Eğitim v.b. ana başlıklara değinilerek ilçenin kalkınmasına temel teşkil edecek konular SWOT analizi yöntemiyle tartışıldı. Böylece Midyat’ın temel sorunları, bu çalıştay ile bir nebze de olsa giderilmeye çalışılacak.

Midyat Akitu Otel’de, iki oturum şeklinde düzenlenen Çalıştay’a; başta Üniversitemiz akademisyenleri olmak üzere, Midyat’taki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, işadamları, kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri ile yerel yöneticiler katıldı. Çalıştayın, değişen hayat koşullarına ayak uydurabilmek ve bu değişim sürecinde ilçemizde mevcut durumun tespit edilip, bu yönde stratejiler belirlenmesi ve literatüre katkı sağlaması açısından büyük önem arz ettiği bildirildi.

Bu çalıştay sonucunda, elde edilen veriler ile 7 alanla ilgili rapor oluşturulacak, bu rapora göre yine ilçenin güçlü ve zayıf yönleri ile fırsat ve tehditleri belirlenecek. Çalıştayla birlikte, atölye çalışması sonucunda elde edilen bulgulara dayanarak; uzun vadede ilçenin gelişmişlik düzeyine katkı sağlayacağı ve dolaylı olarak diğer sektörleri de olumlu açıdan etkileyeceğinin öngörüldüğü belirtildi.