• /
  • HABERLER
  • /
  • MAÜ Kalkınmayı Bölgesel Çapta Ele Alıyor

MAÜ Kalkınmayı Bölgesel Çapta Ele Alıyor

Üniversitemiz Kamu, Özel ve Karma Sektör İş birliği Koordinatörlüğü (MAÜKÖK), Rektörümüz Prof. Dr. İbrahim Özcoşar’ın başkanlığında şehrin önde gelen sektör temsilcilerinin yer aldığı geniş katılımlı bir Danışmanlar Kurulu Toplantısı düzenledi.

Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversite Modeli bağlamında MAÜKÖK oluşumu ile MAÜKÖK TRC3 İhracat Destek Merkezine (Bilgi, İstihbarat ve Strateji Merkezi) yönelik proje tanıtımı ile başlayan toplantıda, yeni dönemde izlenecek stratejilere ilişkin müzakerelerde bulunuldu.

Tarım sektöründeki ürün çeşitliliği, yüksek katma değerli ürünlerin promosyonu, etkin üretim biçimleri, üretimde markalaşma, ürün planlaması, sanayi sektörüne ağırlık verilmesi, OSB sayısının artırılması, ürünlerde markalaşma, ürünlerin etkin pazarlanması, bölgeye yönelik sektörel tercihler, tekstil sektörüne önem verilmesi, tekstil sektöründe markalaşma, hizmet sektörünün yeniden ve kapsamlı biçimde ele alınması, hizmet alt sektörü olarak turizm sektörüne yönelik yeni yaklaşımlar, faaliyet çeşitlendirmesi ve tanıtım çalışmaları toplantının gündem maddelerini oluşturdu. 

Üniversiteyi bölgesel kalkınma odaklı bir kurum hâline getirerek Mardin’in ve bölgemizin katma değer seviyesini yükseltme ana hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Üniversite Rektörümüz Prof. Dr. İbrahim Özcoşar,  “Üniversitemiz ile sektörel işbirliklerinin artırılması ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesine odaklanmış durumdayız. Şehrimizin ve bölgemizin önce gelen sektör temsilcileriyle benzer toplantıları daha geniş kapsamda gerçekleştirmeye devam edeceğiz.” ifadeleriyle kullanarak bilimsel birikimlerin sektörel alanlarda işlev kazanarak bölgesel kalkınmanın hız kazanması için çalışmaların hızla devam edeceğini belirtti. 

Rektörümüz Prof. Dr. İbrahim Özcoşar’ın başkanlığında düzenlenen toplantıya Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Ömer Bozkurt, MAÜKÖK Koordinatörümüz Doç. Dr. Mehmet Behzat Ekinci, MAÜKÖK Koordinatör Yardımcılarımızdan; Öğr. Gör. Ferhat Demiralp, Dr. Öğr. Üyesi Veysi Acıbuca, Dr. Öğr. Üyesi Ömer Doru, Dr. Öğr. Üyesi Şehmus Aykol, Kurul Başkan Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Ömer Fazıl Emek, Öğr. Gör. İlyas Bayar, DİKA Genel Sekreteri Dr. Ahmet Alanlı, OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdül Nasır Duyan, Müdür Yardımcısı Remzi Fırtına, Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kenan Özçelik, Kızıltepe Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahin, Genel Sekreter Yardımcısı Metin Sert, Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası, Nusaybin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Aktaş, Meclis Başkanı Abdülhakim Aytimur, Genel Sekreteri Abdullah Dal, Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası, Kızıltepe Zahireciler Derneği Başkanı Mehmet Şerif Öter,  Bulgurcular Derneği Başkanı Faysal Sun; MÜSİAD Mardin Şube Başkanı Mehmet İleri, ASKON Mardin Şube Başkanı Hatip Çelik; Mardin Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Azad Gürgör katıldı.