• /
  • HABERLER
  • /
  • Bölgesel Kalkınmada Sahaya İniyoruz

Bölgesel Kalkınmada Sahaya İniyoruz

Sosyal Bilimler +5’T’ vizyonu ile büyük çıkış yakalayan üniversitemiz, bölgesel kalkınma odaklı kurulan ‘Kamu Özel ve Karma Sektör İşbirliği Koordinatörlüğü’nü(MAÜKÖK) oluşturarak, kurumsal ve sektörel koordinasyonun sağlanması yönünde ilk hamlesini gerçekleştirdi.

Şehrin ve bölgenin kalkınmasına can suyu olacak akademik birikimlerin ‘Tarım’, ‘Sanayi’ ve ‘Hizmet’ sektörleri sahasına aktarılması amacıyla üniversitemiz tarafından kurulan MAÜKÖK’ün ilk toplantısı, Rektörlük Konferans Salonunda düzenlendi.

Rektörümüz Prof. Dr. İbrahim Özcoşar,  İİBF Dekanımız Prof. Dr. Ömer Çaha, Rektör Yard. ve Turizm Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Serhat Harman,  Meslek Yüksekokulu Müdürümüz Dr. Erhan Polat ve Doç. Dr. Behzat Ekinci’nin konuşmacı olarak yer aldığı toplantıya, üniversitemizin akademik ve idari temsilcileri katıldı.

Mardin’de Tıp Fakültesini kuran ve turizm alanında yaptığı önemli çalışmalar ile şehre dokunan bir üniversite olarak kıymetli Mardinlilerin teveccühünü kazandıklarını belirterek konuşmalarına başlayan Rektörümüz Prof. Dr. İbrahim Özcoşar:
“Yeni vizyonumuz çerçevesinde belirlediğimiz odak konularında özellikle Turizm alanında önemli bir mesafe katederek sahada önemli projeler yürüttük. Haklı bir övünç kaynağı olarak Türkiye’deki turizm fakülteleri arasında en iyi fakülteye sahip olduğumuzu söylememiz mümkün. Bu üniversitemiz için itici bir güç oldu. MAÜKÖK çalışmasıyla sahaya çok daha doğrudan girmeyi hedefliyoruz. MAÜKÖK koordinatörlüğünün yapısını üç ana eksen etrafında oluşturduk. MAÜKÖK yapısı içerisinde;  MAÜ ve Tarım Sektörü Temsilcileri(MAÜTAS), MAÜ ve Sanayi Sektörü Temsilcileri (MAÜSAS), MAÜ ve Hizmet Sektörü Temsilcileri(MAÜHİS) kurullarını oluşturduk. Böylelikle alanlarında uzman tüm akademik ve idari çalışanlarımız ile sahada aktif yer alarak sektörle iş birlikleri, ortak çalışmalar ve projeler üretebileceğiz.” dedi.

Üniversitemizin, fikir, düşünce ve altyapı olanakları ve beşeri kaynakları itibari ile bu yapılanmaya hazır olmasının;  toplumun, sektörün ve sanayinin bu konudaki talep ve beklentilerini öğrenmek ve onları bir araya getirmek için önemli bir avantaj olduğunu vurgulayan Özcoşar, MAÜKÖK olarak şehre tüm akademik birimler ile destek sunacaklarının altını çizdi.

Öğrencilerin maddi sıkıntılarını ele alan bir sistem ile çalışacaklarını ifade eden Özcoşar, sanayi ve ticaret dünyasının en önemli ihtiyacı olan nitelikli ara personelin yetiştiği Meslek Yüksek Okullarına yeni bir düzenleme getireceğini ve Meslek Okullarının sektör ile iç içe sahada yer alacağını aktardı. 

Daha önce de Üniversitemiz Araştırma Merkezleri’nin kente dokunan birçok projeye imza attıklarını hatırlatan Özcoşar, yapılacak çalışmaların MAÜKÖK ile birlikte daha kurumsal bir yapıya dönüşeceğini ve kalkınma stratejilerinin sahada hız kazanacağını ifade etti. 

Özcoşar, ilki düzenlenen MAÜKÖK toplantısının, şehrimizde güzel gelişmelerin yaşanmasına vesile olacağına inandığını ifade ederek, toplantıların belirli aralıklarla devam edeceğini söyledi.