T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
  • /
  • HABERLER
  • /
  • Fakültemizin hakemli dergisi ARTS, TR Dizin listesine girdi

Fakültemizin hakemli dergisi ARTS, TR Dizin listesine girdi

2019 yılında yayın hayatına başlayan uluslararası hakemli dergimiz ARTS: Artuklu Sanat ve Beşeri Bilimler Dergisi, Sanayi ve Tekneoloji Bakanlığı'na bağlı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TUBİTAK) bünyesindeki Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) tarafından taranan TR Dizin Dergi Listesine girdi.

Editöryal yönetimi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanları tarafından yürütülen ARTS, iki yıl gibi kısa bir sürede yayınlanan tüm sayılarında etik yayın ilkelerine bağlılığıyla örnek bir akademik yayıncılık faaliyeti olarak Üniversiteler Arası Kurul (ÜAK) tarafından tanınan TR Dizin Dergi Listesine girmekle taltif edildi.

ARTS'ın DergiPark sayfasına ve bugüne kadar yayınlanan sayılarına ulaşmak için burayı tıklayınız.