T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
  • /
  • HABERLER
  • /
  • Fakültemizin hakemli akademik dergisi (ARTS) yayın hayatına başladı

Fakültemizin hakemli akademik dergisi (ARTS) yayın hayatına başladı

ARTS: Artuklu Sanat ve Beşeri Bilimler Dergisi, yayın hayatına başladı. Uluslararası bilimsel hakemli bir dergi olan ARTS'ın ilk sayısı yayımlandı. Yılda iki kez, Şubat ve Eylül aylarında elektronik olarak yayınlanacak olan dergiye Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinde yazılmış akademik çalışmalar kabul ediliyor.

ARTS, farklı disiplinleri ortak paydada buluşturmayı, beşeri bilimler ile sanat alanları içerisinde bir araştırma, tartışma, eleştirme, soru sorma alanı yaratmayı amaçlar. Bu çerçevede dergimizde, yerel sanatsal uğraşlardan ulusaşırı yaklaşımlara, popüler anlayışlardan klasik anlatılara, çağdaş sanatsal öğelerden toplumsal temalara, beşeriyetinden çeşitliliğinin yarattığı geniş yelpazeden farklı teorik yaklaşımlara, alımlama araştırmalarından farklı sanatsal türlere ve sanatçı profillerine çeşitli konularda üretilen yazılara yer verilmektedir.

ARTS, bilim insanlarının, sanatçıların ve araştırmacıların yukarıda anılan konu, tema ve disiplinlerle ilgisi bulunan çalışmalarını ilgili çevrelere sunmak ve bu bağlamda yeni bir kamusallık yaratmak amacıyla çıkmaktadır. Dolayısıyla hazırlanan araştırma, inceleme ve proje çalışmalarının sonuçlarını hedef kamularla paylaşmak; bu alanlarda akademik çalışma yürüten akademisyenlere ve araştırmacılara yayın olanağı sunmak; sanatsal ve beşeri bilimsel disiplinler bünyesindeki sosyolojik, felsefi, teknik ve eğitime ilişkin problematiklerin tartışılmasına zemin oluşturmak; ARTS'ın amacına uygun olarak en somut çıktıları olacaktır.

 

ARTS'ın ilk sayısına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 

ARTS'ın 2019, 2 Eylül - September sayısı için makale başvurusu kabul edilmektedir. 

İlgili çağrıya ulaşmak için lütfen tıklayınız.