T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
  • /
  • Duyurular
  • /
  • 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi, Resim Bölümü ve Radyo Sinema ve TV Bölümü Danışman Listesi

2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi, Resim Bölümü ve Radyo Sinema ve TV Bölümü Danışman Listesi

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

2020-2021 Öğretim Yılı, Resim Bölümü, Radyo Sinema ve TV Bölümü Danışman Listesi 

 

Bölüm  

Danışman

E-mail

Resim 1.Sınıf

Öğr. Gör. Esra EKİNCİ

esraekinci@artuklu.edu.tr

Resim 2.sınıf

Doç. Kutlu GÜRELLİ

gurelli@yahoo.com

Resim 3.sınıf

Dr. Öğr. Üyesi Rahman Işık SARIALİOĞLU

rahmansaral@gmail.com

Resim 4.sınıf

Dr. Öğr. Üyesi Şefik ÖZCAN

mysozcan@gmail.com

Radyo, Sin. ve TV. 1.sınıf

Arş. Gör. Kansu ÖZDEN

Arş. Gör. Buğra KİBAROĞLU

kansuozden@artuklu.edu.tr

bugrakibaroglu@artuklu.edu.tr

 Radyo, Sin. ve TV. 2.sınıf

 Arş. Gör. Kübra ÇİÇEKLİ

 kubracicekli@artuklu.edu.tr