T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü
  • /
  • HABERLER
  • /
  • GÖÇ, MÜLTECİLİK VE VATANDAŞLIK ÇALIŞTAYI

GÖÇ, MÜLTECİLİK VE VATANDAŞLIK ÇALIŞTAYI

GÖÇ, MÜLTECİLİK VE VATANDAŞLIK: SURİYELİ MÜLTECİLERİN TÜRKİYE VATANDAŞLIĞI SORUNU ONLİNE ÇALIŞTAYI

12-13 Ekim 2020

 

Dokuz yıldır devam eden Suriye iç savaşının en önemli sonuçlarından birisi de göç olgusudur. İç savaşın başlamasıyla beraber milyonlarca Suriyeli, savaşın yıkıcı etkilerinden kurtulmak ve daha huzurlu bir yaşam sürdürebilmek için kendi topraklarından ayrılıp başka ülkelere göç etmek zorunda kaldılar. Göç edenlerin büyük çoğunluğu bir gün tekrar dönme umuduyla kendi topraklarını terk etse de Suriye’deki savaş koşullarının hala devam etmesi Suriyelilerin göç ettikleri yerlerdeki mevcudiyetlerinin geçici bir kalıştan daimiliğe doğru evrilmesini beraberinde getirdi. Bunun yanında göç ettikleri topraklarda doğup büyüyen azımsanmayacak sayıda Suriye kökenli çocuğun kendi anavatanları ile doğup büyüdükleri ülke arasında bir aidiyet karmaşası içinde olduğu söylenebilir.

Suriye’nin komşularından birisi olması hasebiyle Türkiye de bu göçten en fazla etkilenen ülkelerin başında gelir. Türkiye Suriyeli göçmenler için sadece üçüncü ülkelere gitmek için kullandıkları bir göç güzergahı değil, aynı zamanda çok sayıda Suriyeli için nihai göç adresi durumundadır. Suriye iç savaşının başlamasından beri Türkiye’de eğitim gören, istihdam edilen ve kampların dışında ikamet eden önemli sayıda Suriyeli Türkiye’deki toplumsal hayata sorunsuz şekilde katılım göstermektedir. Ancak tüm bunlara rağmen Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin yasal statüleri tartışmalı bir konu olmayı sürdürmektedir. Türkiye’deki Suriyeliler bağlamında en çok tartışılan konuların başında da vatandaşlık konusu gelir.

Mardin Artuklu Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi de düzenleyeceği çalıştay ile Suriyeli Göçmenler bağlamında Vatandaşlık konusunu, bilimsel olarak tartışmaya açmayı amaçlamaktadır. Çalıştay Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin vatandaşlığa bakışları ve vatandaşlık algıları, Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin yasal statülere göre dağılımı, Türkiye’de yabancıların vatandaş olma koşulları ve vatandaşlık mevzuatı, Suriyelilerin vatandaşlığa kabulü konusunda başka ülkelerin politikaları ve uygulamaları, uluslararası kurumların vatandaşlık politikası ve mevzuatları gibi mevzuları irdelemeyi amaçlamaktadır. Ekim ayında Mardin Artuklu Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan çalıştaya göç ve vatandaşlık alanında çalışan araştırmacıları çalıştaya katkı sağlamaya davet ediyoruz.

 

Aşağıdakilerle sınırlı olmamakla birlikte çalıştayın muhtemel konu başlıkları şöyle sıralanabilir:

Göç ve Vatandaşlık

Yabancı ve Vatandaşlık

Türkiye’nin Suriyeli göçmen politikası

Türkiye’nin vatandaşlık mevzuatı ve Suriyeliler

Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin vatandaşlık algıları

Türk vatandaşlarının Suriyelilerin vatandaşlığına bakışları

Suriyeliler ve Vatansızlık Tehlikesi

Türkiye doğumlu Suriyelinin yasal durumu ve geleceği

Vatandaşlık ve Uyum İlişkisi

Türkiye’deki Suriyeliler ve entegrasyon

Türkiye Vatandaşı Suriyelilerin kimlik algıları

Uluslararası kurumların vatandaşlık politikası

Diğer Ülkelerdeki Suriyelerin yasal statüleri

Diğer Ülkelerin Suriyeli göçmen politikaları

 

Önemli Tarihler

Özet Gönderim Son Tarih: 28 Ağustos 2020

Tam Metin Gönderim Son Tarih: 25 Eylül 2020

 

İletişim: Artuklu.goc@artuklu.edu.tr