T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü
  • /
  • Duyurular
  • /
  • Uluslararası Sempozyum: Göçmen Çocukların Eğitimi

Uluslararası Sempozyum: Göçmen Çocukların Eğitimi 

27-28 Mayıs 2021

 

Organize Eden Kurumlar:

MAÜGÖÇ ve ORSAM

 

Toplantı Yeri:

Mardin & Online

 

Göçmen Çocukların Eğitimi Sempozyumu

27-28 Mayıs 2021 / Mardin ve Online

Çağımız, insanların doğduğu yerde yaşama imkanına sahip olmasının giderek zorlaştığı bir zaman dilimi haline gelmiş bulunuyor. İç savaşlar ve yoksulluk nedeniyle göç eden milyonlarca insan, çeşitli yollarla göç ettikleri başka ülkelerde ya mülteci kamplarında ya da kendi imkanlarıyla zor şartlar altında hayatını sürdürmenin mücadelesini veriyor. Göç edenler geriye dönüş umudunu hep canlı tutsa da, geride bırakılan yerlerdeki şartların değişmemesi ve gidilen yerlerdeki tutunma çabaları, bu göçlerin önemli bir kısmını kalıcı hale getirmiş görünüyor. Göçmenlerin yeni toplumsal çevrede bulunuş statüleri ve vatandaşlık tartışmaları devam ederken, göçmen çocukların eğitimi sorunu ise maalesef göz ardı edilmiştir. Oysa eğitim, göçmenlerin toplumsal uyum ve gelişimini desteklemesi açısından hayati bir önem arz ediyor.

Birleşmiş milletlere göre, 2019 yılı itibariyle dünya genelinde evini terk etmek zorunda kalan 80 milyona yakın insanın 34 milyona yakını 18 yaş altı çocuklardan oluşmaktadır. Sadece Suriyeli göçmenlerin durumu bizlere göçmen çocukların eğitiminin göz ardı edilemeyecek veya çözümü ertelenmeyecek bir soruna dönüştüğünü göstermektedir. 2020 yılı itibariyle dünya genelindeki 6.5 milyondan fazla Suriyeli göçmenin 2 milyona yakını ve Türkiye’de yaşayan 3 milyon 643 binin 1 milyon 729 bini zorunlu eğitim çağında olan çocuklardır. Türkiye’de özellikle Suriyeli göçmenlerin kitleselleşmesinin akabinde, önce kısa vadeli politikalarla sadece kamplardaki çocukların eğitim sorunlarına acil çözümler olmak üzere, 2013 ve 2014’te çıkarılan kanun ve genelgeler ile daha sonra hazırlanan Stratejik Plan’da göçmenlerin eğitimine yer verilerek daha kalıcı çözümler üretmeyi amaçlamıştır.

Göçmen çocukları eğitimi üzerine yapılan çalışmalar sonucunda, 2019-2020 eğitim öğretim yılında 1 milyonu aşan temel eğitim çağındaki Suriyeli nüfusun 684 bin 919’u eğitim sistemine dahil edilmiş; okullaşma oranı ise %63,29 seviyesinde kalmıştır. Göçmenlerin eğitimiyle ilgili bu olumlu gelişmelere rağmen, eğitime erişim ve nitelikli eğitimden faydalanma konusundaki sorunlar devam etmektedir. Eğitime adil erişim, nitelikli eğitim ve yönetim için, sadece Suriyelileri değil, bütün göçmenleri kapsayan uzun vadeli strateji ve politikalar, okul altyapıları, yönetici ve uygulayıcıların farkındalık ve yeterlilikleri, okul-aile-STK ve sosyal çevre ile işbirliği gibi konularda iyileştirmelere ihtiyaç vardır. Ayrıca, göçmen çocuklarının eğitimi sadece Suriyeli çocukları ilgilendirmediği gibi, bu durum başka ülkelerde ve başka göçmen grupları tarafından da yaşanmaktadır.

Mardin Artuklu Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ve ORSAM’ın (Ortadoğu Araştırmaları Merkezi) birlikte düzenlediği uluslararası “Göçmen Çocukların Eğitimi” sempozyumunda, başta eğitim politikaları ve mevzuatı, eğitime erişim ve yerel eğitim yönetimleri ve eğitim ortamlarında uygulamalar olmak üzere, göçmen çocukların eğitiminde karşımıza çıkan sorun ve uygulamaları tartışmayı, politika yapıcı ve uygulayıcılarına dönük öneriler sunmayı, ayrıca akademik bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu çalışmalar farklı ülkelerdeki farklı göçmen grupların durumu hakkında karşılaştırma yapma imkânı sağlayacaktır.

Sempozyum kapsamında, ayrıca STK’ların göçmenlerin eğitimindeki rolleri, göçmen öğrencilerin derslerine giren öğretmenlerin alan tecrübelerinin paylaşılması ve bu alanda araştırma yapan akademisyenlerin katılımıyla bir çalıştay düzenlenecektir. Çalıştaya katılacak uygulayıcıların ve araştırmacıların da özet göndermeleri gerekmektedir. Sempozyum ve çalıştaya sunulacak özetler, 500-750 kelime aralığında olmak koşuluyla Türkçe, Arapça ve İngilizce olarak gönderilebilir. Sempozyum ve çalıştayda sunulan ve hakem değerlendirmesinden geçen tam metinler, sempozyum kapsamında derlenecek eserde yayınlanacaktır.

 

Sempozyum Temaları (Aşağıdakilerle sınırlı değildir):

Göçmen ve mülteciler bağlamında:

 

Katılım Şartları:

Sempozyum bütün soysal ve beşerî bilimler mensuplarına açıktır. Bölgeyle ilgili uzmanlar, akademisyenler, düşünce kuruluşları, araştırma merkezleri, medya mensupları, karar alıcılar ile doktora öğrencileri sunumları ve makaleleriyle katılabilecektir.

 

Özet Göndermek İçin Son Tarih: 15 Nisan 2021

Kabul Edilen Özetlerin İlanı: 22 Nisan 2021

Oturumlar: 27-28 Mayıs 2021

 

DÜZENLEME KURULU

 

Danışma Kurulu

 

Bilim Kurulu