T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ
  • /
  • HABERLER
  • /
  • Lisans Bitirme Tezleri Sunumları Etkinliği

Lisans Bitirme Tezleri Sunumları Etkinliği

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

FELSEFE BÖLÜMÜ & ARTUKLU FELSEFE TOPLULUĞU

LİSANS BİTİRME TEZİ SUNUM ETKİNLİĞİ

EBU’L-ULÂ KONFERANS SALONU-KAMPÜS

25 NİSAN 2018

PROGRAM AKIŞI

Açılış Konuşması//09.00-09.15

Doç. Dr. Yunus Cengiz (Felsefe Bölüm Başkanı)

Birinci Oturum: 09.15-10.30

10.30-10.50// Çay&Kahve Molası

 

İkinci Oturum: 10.50-12.15

Oturum Başkanı: Necip Uyanık (Araş. Gör.)

Oturum Başkanı:

Siracettin Aslan (Araş. Gör.)

Sırrı Cengiz

Michel Foucault’da İktidar İlişkileri ve Yönetim Mekanizmaları

Pınar Tekmenüray

İbn-i Haldun’da Devlet Kavramı

Nesrin Bakı

Hannah Arendt’ta Kötülüğün Sıradanlığı ve Şiddet

Emine Olcay

İbn-i Haldun’da İnsan Doğası

Kıymet Demir

Nietzsche’nin Bengi Dönüş Teorisinde Üst İnsan Kavramı

Mehmet Şan

İbn-i Haldun’da Devlet Türleri

Sultan Serkendiz

Marx ve Kapitalizmin Kadın Hayatına ve Cinsiyetler Arası İlişkilere Etkisi

Meryem Kaya

İbn-i Haldun’un Adalet Dairesi

Büşra Köken

Levinas’ta Tanrı ve Özne

Nurcan Kaya

Thomas Hobbes’un Toplumsal Sözleşmesi’nde Doğa Durumu

Elif Betül Mengüç

Schopanhauer’da Can Sıkıntısı

Canan Elbi

Descartes’ta Ruh (Zihin) Beden Dualizmi ve Kimlik Statüsü

Seher Doğan

Eşitsizliği Giderme Modeli Olarak Korsika Adası

Melike Kargı

Rousseau'da Birey ve Devlet İlişkisi

Soru&Cevap&Tartışma

Soru&Cevap&Tartışma

12.15-13.30 // Yemek Arası

 

 

Üçüncü Oturum: 13.30-14.45

14.45-15.00// Çay&Kahve Molası

 

Dördüncü Oturum: 15.00-16.15

Oturum Başkanı: Halil İbrahim Çetres (Araş. Gör.)

Oturum Başkanı: Sedat Bingöl (Araş. Gör.)

Şehnaz Tekin

Gazalî’de Ruhun Ölümsüzlüğü

Ela Yılmaz

Okul Türü ve Özgüven İlişkisi

Zülfiye Bıçak

İbn Rüşd'e Göre Din - Felsefe İlişkisi

Elif Teber

Mardin Artuklu Üniversitesi’nde Kendini Dindar Olarak Tanımlama Üzerine Bir İnceleme

Ebru Gündüz

İbn Rüşd’e Göre Özgür İrade ve Kader

Sevgi İpek

Sartre’da Varoluşçuluk

Şehla Ekinci

Augustinus ve Kötülük Problemi

Dilan Akagündüz

Şiir ve Felsefe İlişkisi Bağlamında Özgürlük, Varoluşçuluk İncelemesi

Nurcan Durak

Phaidon Diyaloğunun Tahlili

Gamze Danış

Jean Paul Sartre Felsefesinde “Bulantı” Kavramı

Dilan Can

Aristoteles’in ‘Nikomakhos’a Etik” Adlı Yapıtında Etik- Siyaset İlişkisi

Zülfü Çelik

 Kant ve Ahlak

 

Soru&Cevap&Tartışma

Soru&Cevap&Tartışma

Değerlendirme ve Kapanış  // 16.15-17.00

Doç. Dr. Yunus Cengiz, Doç. Dr. M. Nesim Doru, Dr. Ahmet Ceylan, Dr. Kenan Sarıalioğlu, Dr. M. Fatih Kılıç

Dr. Kamuran Gökdağ