T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ
  • /
  • HABERLER
  • /
  • "İnsan ve Felsefe" Başlıklı Konuşma Yapıldı

"İnsan ve Felsefe" Başlıklı Konuşma Yapıldı

Felsefe Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Necip Uyanık, 23 Aralık 2021 tarihinde Edebiyat Fakültesi Amfi 7'de "İnsan ve Felsefe" başlıklı bir konuşma yapmıştır. 

Konuşmasında Varoluşçu Felsefenin çeşitli örneklerini ele alan Uyanık, Platon ve Hegel gibi sistem filozoflarının "insan"ı salt kavramsal boyutta ele alarak, insanın yaşayan, umut eden, kaygılanan bir canlı olduğunu gözardı ettiklerini vurguladı. 

Konuşmanın içeriği ise genelde insanın benliği, kişinin kendini tanıması, insan yaşamında özgürlüğün yeri ve insan duyguları üzerineydi.

"İnsan nedir?" sorusundan hareketle insanın felsefe tarihi açısından ele alınışı  görünür kılındı.

Bu bağlamda katılımcılara hem sistem filozofları hem de varoluşçu gelenek etrafındaki insan anlayışı aktarıldı. 

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar'ın da dinlediği konuşmanın soru-cevap kısmı, toplantı sonrasında fakülte koridorlarında devam etti.