T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ
 • /
 • Etkinlikler
 • /
 • Uluslararası Dil, Düşünce ve Din Bilimleri Kongresi -III “Okullar ve Kuramlar” 25-26-27 MAYIS 2022

Uluslararası Dil, Düşünce ve Din Bilimleri Kongresi -III “Okullar ve Kuramlar” 25-26-27 MAYIS 2022

 • 25
 • Mayıs
  Çarşamba
 • SAAT
  09:00

Sosyal bilimlerin en belirgin üç sahasını oluşturan dil, düşünce ve din; varoluşundan itibaren insanlığın temel hususiyetleri olan konuşma, kavrama ve inanmaya tekabül eden alanlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Dil; gündelik iletişim ve gramatik tartışmalar kadar edebiyattan felsefî bilimlere uzanan geniş bir yelpaze içerisinde birçok alana sirayet eden bir çalışma sahasıdır. İnanç ise günlük yaşamda karşılaştığımız ve belli bir güvene dayalı bir inanma biçiminden doğa veya doğaüstü boyutlara ulaşan bir alanda daha çok metafizik, teoloji veya ilahiyat olarak ifadesini bulur. Her iki alanı ortak kesen felsefe ise bir taraftan insanın sistematik veya sistematik olmayan bütüncül düşünme eylemini ifade eden bir meta bakışı sunarken diğer taraftan ise genelde varlık, bilgi ve eylem üzerine yoğunlaşan bir disiplindir. Buna göre dil, düşünce ve din, insanlığın hem evrensel hem de yerel boyutlarını kuşatan geniş bir ilişki ağında karşımıza çıkan temel araştırma alanlarıdır.

 

Bu ana çerçeve etrafında ilk olarak Mardin Artuklu Üniversitesi tarafından 8-10 Kasım 2018 tarihinde gerçekleştirilen genel bir kongrenin devamı olarak üç farklı tema halinde planlanan Uluslararası Dil, Düşünce ve Din kongrelerinin ilkinde 16-18 Nisan 2020 tarihinde yukarıda sözkonusu edilen alanların kurucu ve taşıyıcı kavramlar ve kuramları araştırmacıların gündemine taşınmıştı. Bu yıl Mardin Artuklu Üniversitesi ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ortaklığında 25-27 Mayıs 2022 tarihinde düzenlenecek ikinci kongrede ise söz konusu alanlarda ortaya çıkan kurumlar ve okullar araştırmacıların gündemine taşınacaktır. Önümüzdeki yıl düzenlenmesi planlanan üçüncü kongrede ise bu alanlarda öne çıkan kişiler ve eserler üzerine yoğunlaşılacaktır. Bu plan eşliğinde gerçekleştirilecek kongrelerin neticesinde bir alanı bilimsel alan kılan temel bileşenler, bu alanlarda daha ileri çalışmaların yapılabilmesi için bilim dünyasının dikkatine sunulabilecektir.

 

Konu Başlıkları 

1.    Dil Bilimleri

a.    Kurumsallaşan Dil

b.    Dil Okulları ve Akımları

c.    Kavramsal İlişkiler ve İlişkilenmeler

d.    Dil ve Edebiyat Kuramları

e.   Dil, Anlam ve Yorum

f.    Evrensellik-Yerellik Çerçevesinde Dil

g.   Edebi Metinlerde Dil Stratejileri

 

2.    Düşünce Bilimleri

a.   Bir Ekol ve Okul Olmanın İmkanları

b.  Sistemleşen veya Sistemli Düşünceler   

c.   Kurumsallaşan Düşünceler

d.   Düşünce Bilimlerinde Okullar, Akımlar ve Kurumlar

e.   Kurumsal Değişim ve Dönüşümler Tarihi

f.   Kurumlar İçinden Konuşan Metinler

g.  Kurumsal Karşıtlıklar

 

3.    Din Bilimleri

a.    Dinî Kurumlar ve Akımlar

b.    Din, İnsan ve Anlam

c.    Din Eğitimi ve Öğretiminde Önemli Akımlar

d.    Din, Bilim ve Dil

e.    Din Bilimlerinde Anlam ve Yorum

f.     Kurumsallaşan Bir Yapı Olarak Din

g.    Dinî Akımlar Karşıtlıkları

 

 

Önemli Tarihler

 

Bildiri özeti göndermek için son tarih:                       31 Ocak 2022

Kabul edilen bildirilerin duyurulması:                        15 Şubat 2022

Kongreye kesin kayıt yaptırmak için son tarih:         1 Mart 2022

Tam metin göndermek için son tarih:                       25 Nisan 2022

Kongre programının ilanı:                                         1 Mayıs 2022

Kongre tarihi:                                                             25-26-27 Mayıs 2022

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü