T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ
  • /
  • Duyurular
  • /
  • Lisans Tez Sunumları Etkinliği Gerçekleştirildi

Lisans Tez Sunumları Etkinliği GerçekleştirildiLisans Bitirme Tez Sunumları Etkinliği 2 Mayıs 2019 tarihinde, 08.30 ile 15.00 saatleri arasında Ebu'l Ulâ Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

 

I. Oturum: Dr. Kamuran Gökdağ (Oturum Başkanı) 08.30-10.00 
Müzeyyen Işık: Hegel'in Nesnel Tini Açısından Politika Türkan Güleç: Michel Foucault’da Özne ve İktidar Şehmus Demir: İbn Haldun Düşüncesinde Bütünlük İlkesinin Toplumsal Yapı Üzerindeki Etkisi 
Hatice Kuluman: Machiavelli Felsefesinde Kurucu Lider ve Ahlak İlişkisi 
Kemal İçten : İktidarın Beden Üzerindeki Etkisi 
Fatma Aladağ: John Locke’un Doğal Hukuk Geleneğinde “Rıza” Kavramının Yeri 

 

II. Oturum : Emine Tuncer (Oturum Başkanı) 10.15-11.45 
Ruken Atabey: Melayê Cizîrî’nîn Bilgi Anlayışı 
Şilan Noyan: Melayê Cizîrî’de Aşk Dini  
Amina Bakan: Melayê Cizîrî’de Benlik Anlayışı 
Dilek Yiğit : Mevlana ve Şems-i Tebrizi’de Aşk Kavramı Selman İnan: Şehbenderzâde Filibeli Ahmed Hilmi’nin Romanlarında Tasavvuf 

 

III. Oturum: Arzu Kantele (Oturum Başkanı) 12.30-14.00 
Hüseyin Ertaş: İbn Haldun’da Devletin Oluşumu ve Gelişimi Melisa Çavlı: İbn Haldun’da İktisat 
Ebru Marsak: John Stuart Mill’de Kadın Problemi 
Nurşen Ay: Çoçukluk Çağı Travmaları ile Anlam Duyusu Birgül Adsoy: Çocukluk Çağı Travmaları, Etkileri ve Benlik Saygısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 
Uğur Boylu : Jean Jacques Rousseau’nun Siyaset Felsefesinde Doğa Durumu ve Toplum Sözleşmesi Bağlamında Özgürlük Anlayışı 

 

IV. Oturum : Fırat Şık (Oturum Başkanı)  14.10-15.00 
Afitap Acat: İbn Sînâ’nın Varlık Görüşü 

Saliha Satılmış: Fârâbî'de Mutluluk ve Ahlak İlişkisi

Kiymet Doğan: İbn Rüşd‘te Felsefe-Din İlişkisi

Dilber Aydın: Descartes Felsefesinde Din-Bilim İlişkisi