T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ
 • /
 • Duyurular
 • /
 • Doktora Yeterlilik Okuma Listesi

Doktora Yeterlilik Okuma ListesiFelsefe bölümünde Doktora Yeterlilik Sınavına girecek öğrenciler için tavsiye edilen kitapların listesidir. 

Mardin Artuklu Üniversitesi Felsefe Bölümü Doktora Yeterlilik Okuma Listesi

 1. Platon, Devlet
 2. Platon, Timaios
 3. Aristoteles, Metafizik
 4. Aristoteles, Fizik
 5. Aristoteles, Politika
 6. Aristoteles, Nikhomakhos’a Etik
 7. Kindi, Felsefi Risaleler
 8. Fârâbî, El-Medînetü’l-fâdıla
 9. İbn Sina, Metafizik I-II
 10. Gazzali, Filozofların Tutarsızlığı
 11. Fahreddin Razi, Ana Meseleleriyle Kelam ve Felsefe (el-Muhassal)
 12. Maverdî, el-Ahkamü’s-sultaniyye
 13. Nizamülmülk, Siyasetname
 14. Nasirüddin Tûsî, Ahlâk-ı Nasirî
 15. İbn Rüşd, Felsefe-Din İlişkileri (Faslu’l-Makal)
 16. İbn Haldûn, Mukaddime
 17. İbn Miskeveyh, Ahlak Eğitimi / Tehzibu'l-Ahlak
 18. Thomas More, Ütopya
 19. Thomas Hobbes, Leviathan
 20. Niccolo Machiavelli, Prens
 21. Descartes, Meditasyonlar-Metafizik Düşünceler
 22. Descartes, Yöntem Üzerine Konuşma
 23. Baruch Spinoza, Ethica
 24. Baruch Spinoza, Politik İncelemeler
 25. Leibniz, Monadoloji
 26. David Hume, İnsanın Anlama Yetisi Üzerine Bir Soruşturma
 27. John Locke, Hükümet Üzerine Birinci İnceleme / Hükümet Üzerine İkinci İnceleme
 28. Jean-Jacques Rousseau, Toplum Sözleşmesi
 29. Immanuel Kant, Saf Aklın Eleştirisi
 30. Kant, Pratik Aklın Eleştirisi
 31. Hegel, G. W. F., Tinin Fenomenolojisi
 32. Hegel, G. W. F Tarih Felsefesi
 33. Montesquieu, Kanunların Ruhu Üzerine
 34. John Stuart Mill, Özgürlük Üzerine
 35. Schopenhauer, İsteme ve Tasarım Olarak Dünya
 36. Kierkegaard, Søren, Ölümcül Hastalık Umutsuzluk
 37. Nietzsche, Ahlakın Soykütüğü Üzerine
 38. Henri Bergson, Ahlak ve Dinin İki Kaynağı
 39. Edmund Husserl, Fenomenoloji Üzerine Beş Ders
 40. Martin Heidegger, Varlık ve Zaman
 41. Rudolf Carnap, Moritz Schlick ve Ernest Mach, Viyana Çevresi Program Yazıları,
 42. Carl Schmitt, Siyasi İlahiyat: Egemenlik Kuramı Üzerine Dört Bölüm
 43. J.P. Sartre, Varoluşçuluk Bir Hümanizmadır
 44. Karl R. Popper, Bilimsel Araştırmanın Mantığı
 45. Kaufmann, Walter, İnsanı Anlamak I-II
 46. MacIntyre, Alasdair, Varoluşçuluk
 47. Bloch, Ernest, Rönesans Felsefesi
 48. Foucault, Kelimeler ve Şeyler
 49. Levinas, Tanrı, Ölüm ve Zaman
 50. Derrida, Gramatoloji
 51. Deleuze, Fark ve Tekrar
 52. Paul Feyerabend, Yönteme Karşı
 53. Thomas Kuhn, Bilimsel Devrimlerin Yapısı
 54. Badiou, Etik Kötülük Kavrayışı Üzerine Bir Deneme
 55. Cevizci, Ahmet, Aydınlanma Felsefesi
 56. Gilson, Etienne, Ortaçağ Felsefesinin Ruhu
 57. Jacqueline, Russ, Avrupa Düşüncesinin Serüveni
 58. West, David, Kıta Avrupası Felsefesine Giriş
 59. Richarde E. Palmer, Hermenötik
 60. Taylan Altuğ, Dile Gelen Felsefe
 61. Fuat Sezgin, İslam’da Bilim ve Teknik, I-V
 62. Ahmet Aslan, İlkçağ Felsefesi Tarihi, I-V
 63. Bayram Ali Çetinkaya (Ed.), İslam Felsefesi Tarihi I-II
 64. K. El-Rouayhep-S. Schmidtke, İslam Felsefesi: Filozoflar ve Eserler
 65. M. Muhammed Şerif (Ed.), İslam Düşüncesi Tarihi I-IV
 66. Mehmet Bayraktar, İslam Felsefesine Giriş