T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ FARS DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
  • /
  • Duyurular
  • /
  • Ortak Seçmeli Dersler Uygulaması

Ortak Seçmeli Dersler Uygulaması

Üniversitemizde Bir İlk: “Ortak Seçmeli Dersler” Başlıyor…

Üniversitemizdeki tüm önlisans ve lisans öğrencileri için III. yarıyıldan itibaren “Ortak Seçmeli Dersler” uygulaması başlıyor. Ortak Seçmeli Dersler, öğrencilerin ilgi ve yetkinliklerine uygun nitelik ve çeşitlilikte, kişisel değişime ve gelişime değer katan her türlü güncel ve popüler konuların yer aldığı derslerdir. 

Üniversitemizde eğitime devam eden tüm öğrenciler, III. yarıyıldan itibaren her yarıyılda, Ortak Seçmeli Dersler havuzundan 1 (bir) ders seçebileceklerdir. Böylece kendilerini farklı alanlarda da geliştirme, bilgi ve becerilerini arttırma imkânı bulabileceklerdir. Ders seçiminde aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

1. Öğrenciler kendi müfredatlarında zaten mevcut olan (ismi veya içeriği aynı olan) dersleri seçmemelidirler.

2. Tüm ortak seçmeli dersler, aynı gün ve saatte yapılacaktır (Çarşamba, 13.00-15.00). Öğrenci seçtiği dersin verildiği birimin ilan ettiği dersliğe giderek derse katılacaktır. Pandemi nedeniyle derslerin yüz yüze yapılmaması kararı alındığı durumlarda dersler tüm diğer gibi uzaktan eğitim ile yapılacaktır.

3. Bir dersin açılabilmesi için en az 10 (on) öğrenci tarafından seçilmesi gerekmektedir. Öğrenciler otomasyon ortamında ders içeriklerini inceleyerek ortak seçmeli derslerden birine kayıtlarını yaparlar. Kayıtlar öğrenci danışmanlarınca kontrol edilip onaylanır. Ders ekleme-çıkarma döneminde danışman onayı ile değişiklik yapılabilir.

4. Ortak seçmeli derslerin değerlendirilmesi diğer dersler gibi MAÜ Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır. Değerlendirme sonucunda verilen notlar dönem not ortalaması ve genel not ortalaması hesaplamalarına katılır. Ancak öğrenciler, başarısız oldukları ortak seçmeli dersleri tekrar almak veya yerine başka bir ortak seçmeli ders almak zorunda değildir. Başarısız oldukları takdirde oluşan eksik ders yükünü kendi bölümüne ait müfredat derslerinden de tamamlayabilirler. Alınan bir ortak seçmeli ders, öğrencinin kendi programında alması gereken zorunlu derslerin yerine geçemez. Bu konudaki kontrol ve sorumluluk öğrenciye aittir. 

2020-2021 GÜZ dönemi Ortak Seçmeli Dersler Havuzu

S.N. DERS İÇERİĞİ BİRİM   ORTAK SEÇMELİ  DERS DERSİ VEREN DÖNEM
1 Tıklayınız… EDEBİYAT FAK. ÜOSD39 SEÇMELİ (PSİKOLOJİYE GİRİŞ) DR.ÖĞR.Ü. M. CEVAT ACAR GÜZ
2 Tıklayınız… EDEBİYAT FAK. ÜOSD35 SEÇMELİ (SANAT TARİHİ-I) DOÇ. DR. EVİNDAR YEŞİLBAŞ GÜZ
3 Tıklayınız… EDEBİYAT FAK. ÜOSD43 SEÇMELİ (SOSYOLOJİK METİN OKUMALARI) DOÇ. DR. İBRAHİM YÜCEDAĞ GÜZ
4 Tıklayınız… EDEBİYAT FAK. ÜOSD45 SEÇMELİ (BEDEN SOSYOLOJİSİ) PROF. DR. ZÜLKÜF KARA GÜZ
5 Tıklayınız… EDEBİYAT FAK. SARP201 SEÇMELİ (ARAPÇA-I) DR. MÜRÜVVET TÜRKEN ÇAKIR GÜZ
6 Tıklayınız… EDEBİYAT FAK. SARP301 SEÇMELİ (ARAPÇA-III) DOÇ. DR. AHMET ABDULHADİOĞLU GÜZ
7 Tıklayınız… EDEBİYAT FAK. SARP401 SEÇMELİ (ARAPÇA-V) DR.ÖĞR.Ü. ASLAM JANKIR GÜZ
8 Tıklayınız… EDEBİYAT FAK. ÜOSD47 SEÇMELİ (KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA MESNEVİ) DOÇ. DR. ADNAN OKTAY GÜZ
9 Tıklayınız… EDEBİYAT FAK. ÜOSD49 SEÇMELİ (ÇOKDİLLİLİK VE ÇOKÜLTÜRLÜLÜK) DR.ÖĞR.Ü.HADRA K. ERKINAY TAMTAMIŞ GÜZ
10 Tıklayınız… EDEBİYAT FAK. ÜOSD51 SEÇMELİ (İSLAM TASAVVUF KLASİKLERİ) PROF. DR. M. NESİM DORU GÜZ
11 Tıklayınız… EDEBİYAT FAK. ÜOSD53 SEÇMELİ (ÇEVRE FELSEFESİ) DR.ÖĞR.Ü. AHMET CEYLAN GÜZ
12 Tıklayınız… EDEBİYAT FAK. ÜOSD41 SEÇMELİ (TARİH FELSEFESİ) DR.ÖĞR.Ü. ERCAN GÜMÜŞ GÜZ
13 Tıklayınız… EDEBİYAT FAK. ÜOSD55 SEÇMELİ (BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI VE MİLLİ MÜCADELE DR.ÖĞR.Ü. CANER YELBAŞI GÜZ
14 Tıklayınız… EDEBİYAT FAK. SKRD201 SEÇMELİ (KÜRTÇE-I) DR. ARŞ.GÖR. KENAN SUBAŞI GÜZ
15 Tıklayınız… EDEBİYAT FAK. SKRD301 SEÇMELİ (KÜRTÇE-III) DR. ARŞ.GÖR. MEHMET YONAT GÜZ
16 Tıklayınız… EDEBİYAT FAK. SKRD401 SEÇMELİ (KÜRTÇE-V) DR. ARŞ.GÖR. MEHMET ŞİRİN FİLİZ GÜZ
17 Tıklayınız… GÜZEL SANATLAR FAK. ÜOSD21 SEÇMELİ (SAĞLIK İLETİŞİMİ) DOÇ. DR. MEHMET IŞIK GÜZ
18 Tıklayınız… İSLAMİ İLİMLER FAK. ÜOSD03 SEÇMELİ (DÜNYA DİNLERİ-I) DOÇ. DR. MEHMET ALICI GÜZ
19 Tıklayınız… İSLAMİ İLİMLER FAK. ÜOSD05 SEÇMELİ (DİN ARKEOLOJİSİ) DR.ÖĞR.Ü. BİLAL TOPRAK GÜZ
20 Tıklayınız… İSLAMİ İLİMLER FAK. ÜOSD07 SEÇMELİ (İSLAM HUKUK TARİHİ) DOÇ. DR. TAHA NAS GÜZ
21 Tıklayınız… İSLAMİ İLİMLER FAK. ÜOSD09 SEÇMELİ (ANAHATLARIYLA İSLAM HUKUKU) DR. ÖĞR.ÜYESİ M. ATA DENİZ GÜZ
22 Tıklayınız… İSLAMİ İLİMLER FAK. ÜOSD11 SEÇMELİ (GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KUDÜS VE MESCİD-İ AKSA DOÇ. DR. MAŞALLAH TURAN GÜZ
23 Tıklayınız… İSLAMİ İLİMLER FAK. ÜOSD13 SEÇMELİ (KUR'AN OKUMAYA GİRİŞ-I) DR. ÖĞR.ÜYESİ AHMET AKBAŞ GÜZ
24 Tıklayınız… İSLAMİ İLİMLER FAK. ÜOSD15 SEÇMELİ (KALİGRAFİ) ÖĞR. GÖR. ERCAN GÜNDÜZ GÜZ
25 Tıklayınız… İSLAMİ İLİMLER FAK. ÜOSD01 SEÇMELİ (İSLAM'DA İBADET ESASLARI) DOÇ. DR. ABDURRAHMAN ENSARİ GÜZ
26 Tıklayınız… NUSAYBİN MYO ÜOSD33 SEÇMELİ (ENERJİ EKONOMİSİ) DR.ÖĞR.GÖR. ÖMER FAZIL EMEK GÜZ
27 Tıklayınız… SAĞLIK BİLİMLERİ FAK. ÜOSD17 SEÇMELİ (TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK) DR. ÖĞR.ÜYESİ NECMETTİN AKTEPE GÜZ
28 Tıklayınız… SAĞLIK BİLİMLERİ FAK. ÜOSD19 SEÇMELİ (YAŞLI BESLENMESİ) DOÇ. DR. SEMA KAÇAR GÜZ
29 Tıklayınız… SAĞLIK HİZMETLERİ MYO ÜOSD27 SEÇMELİ (OKUL ÖNCESİ EĞİTİM YAKLAŞIMLARI) ÖĞR. GÖR. FATMA KOÇ GÜZ
30 Tıklayınız… SAĞLIK HİZMETLERİ MYO ÜOSD29 SEÇMELİ (NARKOTİK MADDELER) DR.ÖĞR.Ü. İHSAN ALACABEY GÜZ
31 Tıklayınız… SAĞLIK HİZMETLERİ MYO ÜOSD31 SEÇMELİ (MEŞGULİYET VE AKTİVİTE EĞİTİMİ) ÖĞR. GÖR. MİNE AYANOĞLU GÜZ
32 Tıklayınız… TURİZM FAK. ÜOSD25 SEÇMELİ (KÜLTÜR,YİYECEK VE TOPLUM) DOÇ. DR. LOKMAN TOPRAK GÜZ