T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ KURULU

Önemli Duyuru (Başvuru)

Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu başvuru dosyaları Rektörlüğümüz Yazı İşleri Müdürlüğüne (evrak kayıt) eksiksiz şekilde elden teslim edilmesi gerekmektedir.