T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ KURULU

Önemli Duyuru

Üniversitemiz Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulunun 14.10.2022 tarihli ve 2022/11 nolu toplantıda alınan 26 Sayılı Etik Kurulu Kararı gereği (Başvuru dönemi içerisinde aynı yazara, aynı yardımcı araştırmacıya ait en fazla 3 (üç) başvuru yapılabileceğine) oy birliği ile karar verilmiştir.