T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Erasmus Koordinatörlüğü
  • /
  • Duyurular
  • /
  • 2021-2022 Akademik Yılı Erasmus+ Personel Hareketliliği Başvuru Sonuçları

2021-2022 Akademik Yılı Erasmus+ Personel Hareketliliği Başvuru Sonuçları

2021-2022 Akademik Yılı Erasmus+ Personel Hareketliliği Başvuru Sonuçları Açıklanmıştır.

Eğitim Alma Sonuçları için tıklayınız.

Ders Verme Sonuçları için tıklayınız.

“Bu başvuruların değerlendirilmesi ve nihai karar verme aşamasında değerlendirmeyi yapan personel ile başvuru sahipleri arasında değerlendirmeyi yapan personelin tarafsızlığını etkileyebilecek herhangi bir kişisel ilişki bulunmamaktadır. Karar, tarafsızlık ve şeffaflık kurallarına uygun bir şekilde verilmiştir.”

 

Kişisel Verilen Korunması Kurulu (KVKK) ve Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) hükümlerine uygun hareket etmek üzere, seçim sonuç listesi, personellerin kişisel bilgilerini muhafaza edebilmek ve 3. kişiler tarafından anlaşılmasını engellemek adına ad-soyadın ilk harfleri paylaşılması, T.C. Kimlik numaralarının 3.,4. ve 7., 8. sayısı gizlenmesi suretiyle ilan edilmiştir.                                                                                                                                                                                                                      

Tüm adayların sınav sonuçlarının açıklandığı günü takiben 7 (yedi) gün içerisinde sınav sonuçlarına itiraz etme hakkı bulunmaktadır. Seçme ve yerleştirme sürecinin kurallara uygun, adil ve şeffaf yapılmadığı yönünde öğrenci ve yükseköğretim kurumu arasında ihtilaf olması durumunda Türk İdare Mahkemeleri yetkilidir.

 

İtiraz Tarihleri: 18.11.2021-25.11.2021

 

İtirazlar bu duyurunun ekinde ve/veya Mardin Artuklu Üniversitesi Erasmus+ Koordinatörlüğü sayfasında bulunan İtiraz Dilekçesi formu doldurulup erasmus@artuklu.edu.tr adresine iletilmesi ile yapılmalıdır.

İtiraz Dilekçesi için tıklayınız. 

 

Mardin Artuklu Üniversitesi

Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü

Erasmus+ Komisyonu