T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
 • /
 • Duyurular
 • /
 • Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Ön Başvuru ve Kesin Kayıt Duyurusu

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Ön Başvuru ve Kesin Kayıt Duyurusu

 

2022-2023 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

ÖN BAŞVURU VE KESİN KAYIT DUYURUSU

 

 1. 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılında verilecek Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı için Üniversitemiz Senatosunca belirlenen 750 kontenjan (%50 Mardin Artuklu Üniversitesi mezunları ve %50’si diğer üniversite mezunları) için,  Mardin Artuklu Üniversitesi ile diğer üniversitelerin aşağıdaki tabloda yer alan bölümlerinden mezun olanların başvuruları kabul edilecektir.

           Ön başvurular, 05.08.2022-12.08.2022 tarihleri arasında sadece aşağıda belirtilen link üzerinden alınacaktır. Posta, e-mail, faks veya kargo ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Tüm adayların başvuru yapmadan önce aşağıda yer alan açıklamaları dikkatle okuması, atamaya esas olan alan ve mezun olduğu program bilgilerini dikkatle incelemesi gerekmektedir.

           Ön başvuru için: https://besyo.artuklu.edu.tr/formasyon/

 1. Yurtdışındaki üniversitelerden mezun olanlardan yalnızca Yükseköğretim Kurulunca diploma denklikleri kabul edilmiş olanlar başvuru yapabileceklerdir. Bu kişilerin lisans transkriptlerinin, ilgili üniversitelerince veya Yükseköğretim Kurulu’nca 100’lük not sistemine dönüştürülmüş olması gerekir.
 2. Başvuru sırasında istenen belgelerin eksik ve/veya imzasız, onaysız olması durumunda başvurular kabul edilmeyecektir. İstenen belgeler herhangi bir resmi kurumdan onaylatılabilir.
 3. Ön başvurular tamamlandıktan sonra YÖK tarafından belirlenen Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Çerçeve Usul ve Esaslar ile Mardin Artuklu Üniversitesi Senatosu’nun belirlediği ölçütler ve kontenjanlar dâhilinde yerleştirmeler yapılacaktır.
 4. Programlara müracaat edenlerin sıralaması, transkript genel not ortalamasına göre belirlenecektir. Sıralamalarda 100’lük not sistemi esas alınacaktır. Diğer not sistemleriyle mezun olanların, YÖK’ün not dönüşüm tablosunu esas alarak notlarını 100’lük not sistemine dönüştürerek online başvuru formuna yazmaları gerekmektedir.
 5. Kayıt hakkı kazanan adaylar, ön başvuruda beyan ettikleri bilgi ve belgeleri, kesin kayıt sırasında teslim etmek zorundadırlar.
 6. Kayıt ücreti,  5.000 TL olup iki eşit taksit şeklinde ödenecektir. İlk taksit, kesin kayıt sırasında yatırılacaktır. Öğrencilerin yatırdıkları öğrenim kayıt ücreti, hiçbir şekilde iade edilmeyecektir.
 7. Programda yer alan derslerin %40’ı (uygulamalı dersler hariç) uzaktan eğitim/çevrim içi eğitim şeklinde yapılacaktır. Dönem sonu (final) ve bütünleme sınavları yüz yüze yapılacaktır. Öğretmenlik Uygulaması dersleri, yüz yüze ve Mardin il sınırları içerisindeki İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullarda yapılacaktır.
 8. Aşağıdaki tabloda yer alan atamaya esas öğretmenlik alanlarının (branşların) her birinde en az 6 (altı) öğrencinin kesin kayıt yaptırması halinde ilgili alana öğrenci alınacaktır. 6 (altı) öğrenciden az kayıt olması halinde, kayıt yaptıran öğrencilerin ücretleri iade edilecektir.

 

 

BAŞVURULAR VE GEREKLİ BELGELER

Sonuçların İlanı:

Pedagojik Formasyon Sertifika Programına başvuru sonuçları, 15.08.2022 tarihinde Üniversitemizin ve Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümünün web sayfalarında ilan edilecektir (https://www.artuklu.edu.tr ve https://www.artuklu.edu.tr/egitim-bilimleri). Sonuçlarla ilgili olarak başvuranlara ayrıca bir bilgilendirme yapılmayacaktır.

Kesin Kayıtlar:

Programa kabul edilen öğrencilerin kesin kayıtları 15.08.2022 ile 18.08.2022 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde şahsen yapılacaktır.

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

 1. Mezuniyet Belgesi (e-devlet çıktısı): Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi (Diplomanın veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı ibraz edilerek, Aslı Gibidir onaylı fotokopisi teslim edilecek)
 2. Transkript Belgesi (e-devlet çıktısı veya onaylı)
 3. T.C. Kimlik Kartı veya Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Aslını ibraz etmek kaydıyla)
 4. 2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Fotoğrafların arkasına T.C. Kimlik No, Ad-Soyad ve başvurduğunuz alan adını yazınız.)
 5. Program kayıt ücreti ilk taksitinin yatırıldığına dair dekont,

Kesin kayıt için istenen belgeler, Edebiyat Fakültesi Öğrenci İşleri Bölümündeki görevliye (Z- 28 nolu oda) teslim edilecektir.

Öğrenim Ücreti ve Banka Bilgileri:

 

Öğrenim ücreti, Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Hesabına (Türkiye Halk Bankası Mardin Yenişehir Şubesi IBAN: TR40 0001 2001 4970 0005 1000 11) kayıt hakkı kazanan öğrencinin Adı Soyadı ve T.C. Kimlik Numarası ile birlikte “2022-2023 Formasyon Öğrenim Ücreti” şeklinde açıklama belirtilerek ödenecektir. İnternet bankacılığı yoluyla da ödeme yapılabilir.

Öğrenim ücretinin birinci taksiti 2.500 TL olarak kayıttan önce, ikinci taksiti ise 2.500 TL olarak 06.02.2023 ile 17.02.2023 tarihleri arasında yatırılıp, dekontun formasyon birimine teslim edilmesi gerekir. Kesin kayıt yaptırdıktan sonra herhangi bir sebeple derslere devam etmeyen veya kaydını sildiren öğrencilerin yatırdıkları öğrenim kayıt ücreti hiçbir şekilde iade edilmeyecektir.

Yedek Kayıtlar: Boş kalan kontenjanların yerine yedek adayların kaydı yapılacaktır.

 

BAŞVURU VE KAYITLARLA İLGİLİ ÖNEMLİ TARİHLER

Ön Başvuruların Alınması

05.08.2022-12.08.2022 (Saat 23.59)

Kesin Kayıt Listelerinin Açıklanması

15.08.2022

Kesin Kayıtların Yapılması

15.08.2022 - 18.08.2022

Yedek Kayıt Listelerinin Açıklanması

19.09.2022

Yedek Kayıtların Yapılması

22.08.2022-26.08.2022

Eğitim Öğretime Başlama

19.09.2022

 

EĞİTİM FAALİYETİ İLE İLGLİ DİĞER AÇIKLAMALAR

 

 1. Haftalık ders programı dönem başlamadan önce ilan edilecektir.
 2. Dersler hafta içi ve/veya hafta sonunda yapılacaktır.
 3. Derslerin ve sınavların yürütülmesinde Mardin Artuklu Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esas alınacaktır. Öğrenciler ilk defa aldıkları teorik derslere %70 oranında devam etmek zorundadır. Uygulamalı derslerde ise devamsızlık hakkı bulunmamaktadır.
 4. Ara sınavlar için öğrenci tarafından ibraz edilen mazeretin, Bölüm Yönetim Kurulunca uygun görülmesi halinde Mazeret Sınavı yapılır, ancak Dönem Sonu Sınavı ile Bütünleme sınavlarında hiçbir şekilde Mazeret Sınavı yapılmayacaktır. Ara sınavların planlaması, ilgili dersin öğretim üyesi tarafından yapılacaktır. Dönem Sonu Sınavı ile Bütünleme Sınavları merkezi olarak yapılacak ve en az bir hafta öncesinden Eğitim Bilimleri Bölümü web sayfasında duyurulmaktadır.
 5. Başvuru takviminde, akademik takvimde, ders ve sınav programlarında ihtiyaç halinde değişiklikler yapılabilecektir.
 6. Program 2022-2023 Akademik Yılı Güz Döneminde başlayacak ve Bahar Döneminde bitirilecek şeklinde planlanmıştır. Ders günleri tatil günlerine ve ÖSYM/AÖF sınavlarına denk gelmesi durumunda, uygun tarihlerde telafi dersleri yapılacaktır.
 7. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına kayıt yapan öğrenciler, üniversitemizden ve başka üniversitelerden aldıkları derslerle uzaktan ve açık öğretim yoluyla aldıkları derslerden muaf olmak için, Üniversitemiz Pedagojik Formasyon Birimine onaylı transkriptlerini ve ders içeriklerini ibraz ederek, ilk dönemin ilk iki haftası içinde muafiyet başvurusu yapabilirler. Programın ilk iki haftası tamamlandıktan sonra muafiyet başvuru dilekçeleri kesinlikle alınmayacaktır. Muaf olunan dersler için öğrencilere ayrıca ücret iadesi yapılmayacaktır.
 8. Pedagojik Formasyon Bürosu iletişim numarası: 0 482 2134002 – 7093

 

 

 

 

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARINA BAŞVURUSU ALINACAK ÖĞRETMENLİK ALANLARI VE YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu’nun, 20 Şubat 2014 tarihli ve 09 sayılı kararının ekinde yer alan Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge ’den alınarak belirlenen ve aşağıdaki tabloda yer alan alanlarda başvurular alınacaktır. Ön başvurular tamamlandıktan sonra alanların kontenjanlarının belirlenmesinde, 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde öğretmenlik uygulamasına yönelik eğitim almış ilgili branş öğretmenlerinin sayısı esas alınacaktır.

S.N.

ATAMAYA ESAS OLAN ÖĞRETMENLİK ALANI

ATAMAYA ESAS OLAN ÖĞRETMENLİK ALANLARINA BAŞVURU YAPABİLECEK YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI

1

Adalet

1.    Hukuk Fakültesi

2.    Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

3.    Kamu Yönetimi

2

Arapça

 1. Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü
 2. Mütercim-Tercümanlık Bölümü (Arapça)

 

3

 

Beden Eğitimi

 1. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
 2. Spor Bilimleri Fakültesi
 3. Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu
 4. Sağlık Bilimleri Fakültesi Spor Bilimleri Bölümü

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

Bilişim Teknolojileri

 1. Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi
 2. Bilgisayar Mühendisliği
 3. Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği
 4. Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği
 5. Matematik-Bilgisayar Bölümü
 6. İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
 7. Bilgisayar Teknolojisi Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü
 8. Bilgi Teknolojileri
 9. 13. Yazılım Mühendisliği
 10. Bilişim Sistemleri Mühendisliği
 11. Elektronik ve Bilgisayar Bölümü
 12. Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
 13. Bilgisayar Bilimleri
 14. Yönetim Bilişim Sistemleri

 

5

 

Biyoloji

 1. Biyoloji Bölümü
 2. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
 3. Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji

6

Coğrafya

 1. Coğrafya Bölümü

 

7

 

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

 1. Çocuk Gelişimi Bölümü
 2. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü
 3. Çocuk Sağlığı ve Gelişimi Bölümü

 

 

8

 

 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

 1. Dini İlimler Fakültesi
 2. İlahiyat Bilimleri Fakültesi
 3. İlâhiyat Fakültesi
 4. İslami İlimler Fakültesi
 5. Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi

 

9

 

Felsefe

 1. Felsefe Bölümü (En az 16 kredi Sosyoloji, 16 kredi Psikoloji aldığını belgelendirenler)
 2. Sosyoloji Bölümü (En az 16 kredi Felsefe, 16 kredi Psikoloji, 8 kredi Mantık aldığını belgelendirenler)

10

Fizik

 1. Fizik Bölümü
 2. Fizik Mühendisliği

 

 

11

 

 

Görsel Sanatlar

 1. Resim
 2. Geleneksel Türk Sanatları
 3. Geleneksel Türk El Sanatları
 4. Görsel Sanatlar Bölümü
 5. Resim Anasanat Dalı
 6. Heykel
 7. Resim - Baskı Sanatları Bölümü
 8. Plastik Sanatlar Bölümü
 9. Plastik Sanatlar ve Resim Bölümü

 

 

 

12

 

 

 

Hasta ve Yaşlı Hizmetleri

 1. Sağlık Eğitimi Bölümü
 2. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
 3. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
 4. Ergoterapi Bölümü
 5. Hemşirelik Yüksekokulu
 6. Sağlık Memurluğu /Bölümü
 7. Hemşirelik/Bölümü
 8. Ebelik/Bölümü
 9. Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

 

 

13

 

İmam- Hatip Lisesi Meslek Dersleri

 1. İlahiyat Fakültesi
 2. İlahiyat Bilimleri Fakültesi
 3. Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi
 4. Dinî İlimler Fakültesi
 5. İslami İlimler Fakültesi

 

 

14

 

 

İngilizce

 1. Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü
 2. Çeviri Bilim Bölümü (İngilizce)
 3. İngiliz Dil Bilimi Bölümü
 4. İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü
 5. İngiliz Dili ve Kültürü Bölümü
 6. Mütercim-Tercümanlık Bölümü (İngilizce)

 

15

 

Kimya/Kimya Teknolojisi

 1. Kimya Bölümü
 2. Kimya Mühendisliği
 3. Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya Bölümü

 

 

 

16

 

 

 

Konaklama ve Seyahat Hizmetleri

 1. Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği
 2. Turizm İşletmeciliği
 3. Turizm ve Otel İşletmeciliği
 4. Konaklama İşletmeciliği
 5. Seyahat İşletmeciliği
 6. Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik
 7. Turizm ve Büro Yönetimi
 8. Turizm ve Rehberlik
 9. Turizm ve Otelcilik

17

Maden Teknolojisi

 1. Maden Mühendisliği

 

18

 

Matematik

 1. Matematik Bölümü
 2. Matematik-Bilgisayar Bölümü
 3. Matematik Mühendisliği
 4. Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü

 

 

 

19

 

 

 

Muhasebe ve Finansman

 1. İktisat
 2. İşletme
 3. Maliye
 4. Muhasebe ve Finansal Yönetim Bölümü
 5. Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümü
 6. Bankacılık ve Finans Bölümü
 7. Muhasebe Bölümü
 8. Muhasebe Bilgi Sistemleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Müzik

 1. Müzik Bölümü/Anabilim Dalları
 2. Müzik ve Sahne Sanatları Bölümünün; • Müzik Toplulukları Anasanat Dalı • Duysal (ses) Sanatları Tasarımı Anabilim Dalı • Koro
 1. Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi, Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Türk Musikisi Devlet Konservatuarı ile Devlet Konservatuarının; • Temel Bilimler Bölümü • Kompozisyon Bölümü • Ses Eğitimi Bölümü
  • Müzik Bilimleri Bölümü Çalgı Bölümleri (Nefesli Çalgılar, Yaylı Çalgılar, Vurmalı Çalgılar, Piyano ve Harp, Piyano, Mızraplı Çalgılar) Bando Şefliği Folklor ve Etnomüzikoloji
  • Müzikoloji Opera • Şan ve Opera • Opera ve Konser Şarkıcılığı Türk Sanat Müziği Şan Türk Halk Oyunları
  • Türk Müziği Türk Musikisi Koro Müzik Teknolojisi
  • Müzik Teorisi Türk Halk Müziği • Türk Halk Müziği (Ses Eğitimi Ana Sanat Dalı/Çalgı Eğitimi Ana Sanat Dalı) Müzik Bölümü Performans Anasanat Dalı (Performans Programı)
 2. Osmanlı Dönemi Karşılaştırmalı Müzik Programı
 3. Geleneksel Türk Müzikleri
 4. Türk Din Mûsikîsi Anasanat Dalı
 5. Devlet Konservatuarı Sahne Sanatları Bölümü

 

21

 

Pazarlama ve Perakende

 1. İktisat
 2. İşletme
 3. Maliye
 4. Pazarlama

 

22

 

Okul Öncesi

 1. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü
 2. Çocuk Gelişimi Bölümü
 3. Çocuk Sağlığı ve Gelişimi Bölümü

 

 

23

 

 

Sağlık/Sağlık Hizmetleri

 1. Hemşirelik Yüksekokulu
 2. Hemşirelik/Bölümü
 3. Ebelik/Bölümü
 4. Sağlık Memurluğu/Bölümü
 5. Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
 6. Sağlık Eğitimi Bölümü

24

Sanat Tarihi

1.   Sanat Tarihi Bölümü

2.   Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Sanat Tarihi Anabilim Dalı

25

Tarih

1. Tarih Bölümü

 

26

 

Türk Dili ve Edebiyatı

 1. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümleri
 2. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 3. Türk Halkbilimi Bölümü

 

 

 

 

27

 

 

 

 

Yaşayan Diller ve Lehçeler

 1. Yaşayan Diller ve Lehçelerin ilgili alanında lisans programları
 2. Türkçe Öğretmenliği Bölümü
 3. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
 4. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 5. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
 6. Türk Halkbilimi Bölümü
 7. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

 

 

28

 

 

Yiyecek İçecek Hizmetleri

 1. Gastronomi ve Mutfak Sanatları
 2. Yiyecek İçecek İşletmeciliği Bölümü
 3. Beslenme ve Diyetetik
 4. Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği Bölümü
 5. Gastronomi Bölümü