T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
 • /
 • Duyurular
 • /
 • PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ BAŞVURULARI

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ BAŞVURULARI

Başvuru takvimi güncellendi

T.C.

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

EDEBİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

2018-2019 Akademik Yılı Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı

Başvuru ve Kayıt Duyurusu

 

BAŞVURU KOŞULLARI

 1. Yükseköğretim Kurulu’nun konuya ilişkin kararı doğrultusunda Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı için Üniversitemiz Senatosunca belirlenen 600 kontenjana, Mardin Artuklu Üniversitesi ve diğer üniversitelerin ilgili bölümlerinde halen 3. ve 4. sınıflarında okumakta olan öğrenciler veya mezun durumunda olanlara ayrılmıştır.
 2. Programlara müracaat edenlerin sıralamasında 100’lük not sistemi esas alınacaktır. 4’lük not sistemiyle mezun olan öğrenciler için YÖK’ün not dönüşüm tablosu esas alınacaktır.
  1. Mardin Artuklu Üniversitesi ve diğer üniversitelerin 3 ve 4. sınıf öğrencileri için:
 1. Öğrencilerin güncel genel akademik not ortalaması (transkript ortalaması).
 2. Not ortalamasında eşitlik olması halinde alt dönemlerden dersi olmayanlara öncelik verilecektir. Eşitliğin devam etmesi durumunda, doğum tarihi günümüze en yakın olan aday, doğum tarihinin aynı olması durumunda ise programa başvuru önceliği dikkate alınacaktır.
  1. Lisans mezunu olanlar için:
 1. Öğrencilerin genel akademik not ortalaması (transkript ortalaması),
 2. Not ortalamasının eşitliği halinde, doğum tarihi günümüze en yakın olan aday, doğum tarihinin aynı olması durumunda ise programa başvuru önceliği dikkate alınacaktır.
 3. Ön lisans üzerine lisans tamamlayan öğrencilerin akademik başarıları, ön lisans ve lisans tamamlamaya ait notların aritmetik ortalaması alınarak tespit edilecektir.
 1. Başvuru sırasında istenen belgelerin eksik ve/veya imzasız, mühürsüz/onaysız olması durumunda başvurular kabul edilmeyecektir. İstenen belgeler herhangi bir resmi kurumdan onaylatılabilir.
 2. Yurtdışındaki üniversitelerden mezun olanlardan yalnızca Yükseköğretim Kurulu’nca diploma denklikleri kabul edilmiş olanlar başvuru yapabileceklerdir. Bu kişilerin lisans transkriptlerinin, ilgili üniversitelerince veya Yükseköğretim Kurulu’nca 100’lük not sistemine dönüştürülmüş olması gerekir.
 3. Aşağıda belirlenen branşlar dışında yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 4. Atamaya esas olan öğretmenlik alanı ile ilgili olarak, bir alanda (branşta) en az dört öğrencinin kesin kayıt yapmadığı alanlara öğrenci alınmayacaktır.

 

KONTENJAN DAĞILIMI ve BAŞVURU ALINACAK ALANLAR

Toplam kontenjanın alanlara göre dağılımı, belirlenen alanlara başvurular bittikten sonra alanlar bazında yapılan başvuru sayıları dikkate alınarak belirlenecektir. Aşağıda verilen tablodaki bölümlere göre öğrenci alınacaktır.

 

S.N.

ATAMAYA ESAS OLAN ÖĞRETMENLİK ALANI

ATAMAYA ESAS OLAN ÖĞRETMENLİK ALANLARINA BAŞVURU YAPABİLECEK YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI

1

Arapça

 1. Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü
 2. Mütercim-Tercümanlık Bölümü (Arapça)

2

Beden Eğitimi

 1. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
 2. Spor Bilimleri Fakültesi
 3. Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu

3

Bilişim Teknolojileri

 1. Bilgi Teknolojileri
 2. Bilgisayar Bilimleri
 3. Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği
 4. Bilgisayar Mühendisliği
 5. Bilgisayar Teknolojisi Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü
 6. Bilişim Sistemleri Mühendisliği
 7. Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
 8. Elektronik ve Bilgisayar Bölümü
 9. İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
 10. Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği
 11. Matematik-Bilgisayar Bölümü
 12. Yazılım Mühendisliği

5

Biyoloji

 1. Biyoloji Bölümü
 2. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
 3. Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji

6

Coğrafya

 1. Coğrafya Bölümü

7

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

 1. Çocuk Gelişimi Bölümü
 2. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü
 3. Çocuk Sağlığı ve Gelişimi Bölümü

8

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

 1. Dini İlimler Fakültesi
 2. İlahiyat Bilimleri Fakültesi
 3. İlâhiyat Fakültesi
 4. İslami İlimler Fakültesi
 5. Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi

9

Felsefe

 1. Felsefe Bölümü (En az 16 kredi Sosyoloji, 16 kredi Psikoloji aldığını belgelendirenler)
 2. Sosyoloji Bölümü (En az 16 kredi Felsefe, 16 kredi Psikoloji, 8 kredi Mantık aldığını belgelendirenler)

10

Fizik

 1. Fizik Bölümü
 2. Fizik Mühendisliği

11

Görsel Sanatlar

 1. Resim
 2. Geleneksel Türk Sanatları
 3.  Geleneksel Türk El Sanatları
 4. Görsel Sanatlar Bölümü
 5. Resim Anasanat Dalı
 6. Heykel

12

Hasta ve Yaşlı Hizmetleri

 1. Sağlık Eğitimi Bölümü
 2. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
 3. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
 4. Ergoterapi Bölümü
 5. Hemşirelik Yüksekokulu
 6. Sağlık Memurluğu /Bölümü
 7. Hemşirelik/Bölümü
 8. Ebelik/Bölümü
 9. Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

13

İmam- Hatip Lisesi Meslek Dersleri

 1. İlahiyat Fakültesi
 2. İlahiyat Bilimleri Fakültesi
 3. Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi
 4. Dinî İlimler Fakültesi
 5. İslami İlimler Fakültesi

14

İngilizce

 1. Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü
 2. Çeviri Bilim Bölümü (İngilizce)
 3. İngiliz Dil Bilimi Bölümü
 4. İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü
 5. İngiliz Dili ve Kültürü Bölümü
 6. Mütercim-Tercümanlık Bölümü (İngilizce)

15

Kimya/ Kimya Teknolojisi

 1. Kimya Bölümü
 2. Kimya Mühendisliği

16

Konaklama ve Seyahat Hizmetleri

 1. Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği
 2. Turizm İşletmeciliği
 3.  Turizm ve Otel İşletmeciliği
 4.  Konaklama İşletmeciliği
 5.  Seyahat İşletmeciliği
 6. Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik
 7.  Turizm ve Büro Yönetimi
 8. Turizm ve Rehberlik
 9. Turizm ve Otelcilik

17

Matematik

 1. Matematik Bölümü
 2. Matematik-Bilgisayar Bölümü (Kredilerinin en az %70’ini matematik alanında belgelendirenler)
 3. Matematik Mühendisliği

18

Muhasebe ve Finansman

 1. İktisat
 2. İşletme
 3. Maliye
 4. Muhasebe ve Finansal Yönetim Bölümü
 5. Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümü
 6. Bankacılık ve Finans Bölümü
 7. Muhasebe Bölümü
 8. Muhasebe Bilgi Sistemleri

19

Müzik

 1. Müzik Bölümü/Anabilim Dalları
 2. Müzik ve Sahne Sanatları Bölümünün;

• Müzik Toplulukları Anasanat Dalı • Duysal (ses) Sanatları Tasarımı Anabilim Dalı • Koro

 1. Güzel Sanatlar Fakültesi ve Türk Musikisi Devlet Konservatuarı ile Devlet Konservatuarının; • Temel Bilimler Bölümü • Kompozisyon Bölümü • Ses Eğitimi Bölümü • Müzik Bilimleri Bölümü • Çalgı Bölümleri (Nefesli Çalgılar, Yaylı Çalgılar, Vurmalı Çalgılar, Piyano ve Harp, Piyano, Mızraplı Çalgılar) • Bando Şefliği • Folklor ve Etnomüzikoloji  • Müzikoloji • Opera  • Şan ve Opera • Opera ve Konser Şarkıcılığı • Türk Sanat Müziği • Şan • Türk Halk Oyunları • Türk Müziği • Türk Musikisi • Koro • Müzik Teknolojisi • Müzik Teorisi • Türk Halk Müziği • Türk Halk Müziği (Ses Eğitimi Ana Sanat Dalı/ Çalgı Eğitimi Ana Sanat Dalı) • Müzik Bölümü Performans Anasanat Dalı (Performans Programı)
 2. Osmanlı Dönemi Karşılaştırmalı Müzik Programı  
 3. Geleneksel Türk Müzikleri
 4. Türk Din Mûsikîsi Anasanat Dalı  
 5. Devlet Konservatuarı Sahne Sanatları Bölümü (**)

(**) Kredilerinin en az %70’ini müzik alanında aldığını belgelendirenler.

20

Pazarlama ve Perakende

 1. İktisat
 2. İşletme
 3. Maliye
 4. Pazarlama

21

Okul Öncesi

 1. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü
 2. Çocuk Gelişimi Bölümü
 3. Çocuk Sağlığı ve Gelişimi Bölümü

22

Psikoloji, Rehberlik

 1. Psikoloji Bölümü

23

Sağlık/Sağlık Hizmetleri

 1. Hemşirelik Yüksekokulu
 2. Hemşirelik/Bölümü
 3. Ebelik/Bölümü
 4. Sağlık Memurluğu/Bölümü
 5. Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
 6. Sağlık Eğitimi Bölümü

24

Tarih

 1. Tarih Bölümü

25

Türk Dili ve Edebiyatı

 1. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümleri
 2. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 3. Türk Halkbilimi Bölümü

26

Yaşayan Diller ve Lehçeler

 1. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü (**)
 2. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (**)
 3. Türk Halkbilimi Bölümü (**)
 4. Yaşayan Diller ve Lehçelerin ilgili alanında lisans programları (**)

(**)Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kurmancca, Zazaca ve Süryanice) alanında yüksek lisans programını tamamlayanlar.

 

 

BAŞVURULAR ve GEREKLİ BELGELER

 

Başvurular, 11 Şubat 2019 – 18 Mart 2019 arasında alınacak olup, aşağıda başvuru sırasında adaylardan istenecek belgeler listelenmektedir. Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar için yine bu belgeler kullanılabilecek olup, kesin kayıtta ek olarak öğrenim ücretinin birinci taksitine ilişkin banka dekontu talep edilecektir.

Başvurular şahsen veya bir yakını vasıtasıyla yapılacak olup, başvuru yeri Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğrenci İşleridir (Z-28 nolu oda).

Posta, e-mail, faks veya kargo ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

   1. Kayıt İçin Başvuru Dilekçesi
   2. Mezuniyet belgesi: Mezunlar için, Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi (Diplomanın veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı ibraz edilerek, Aslı Gibidir onaylı fotokopisi teslim edilecek)
   3. Lisans Not Transkripti (Onaylı), (Mardin Artuklu Üniversitesi ve diğer üniversitelerin 3 ve 4. Sınıf öğrencileri için başvuru tarihi itibariyle güncel transkript)
   4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Aslını ibraz etmek kaydıyla)
   5. 2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Fotoğrafların arkasına TC No, Ad-Soyad ve başvurduğunuz alan adını yazınız.)

 

Sonuçların İlanı:

Pedagojik Formasyon Sertifika Programına başvuru sonuçları 29 Mart 2019 tarihinde Saat 17:00’dan sonra Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri web sayfasından ilan edilecektir (https://www.artuklu.edu.tr ve https://www.artuklu.edu.tr/egitim-bilimleri).  Sonuçlarla ilgili olarak ayrıca bilgi verilmeyecektir.

 

Kesin Kayıtlar:

 1. Programa kabul edilen öğrencilerin kesin kayıtları 1-15 Nisan 2019 tarihlerinde mesai saatleri içerisinde yapılacaktır. Kesin kayıt hakkı kazanmasına rağmen süresi içinde kayıt yaptırmayan adaylar kayıt hakkını kaybeder.
 2. Kesin kayıtlar tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlara, yedek listeden kayıt yaptırmaya hak kazananlar Eğitim Bilimleri web sayfasından 17 Nisan 2019, Saat 17:00’dan sonra ilan edilecek ve 18-22 Nisan 2019 tarihleri mesai saatleri içerisinde yedek listeden kayıtlar yapılacaktır. Bu süre içinde kayıt yaptırmayanlar kayıt hakkını kaybeder.

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

Programa kayıt ücreti 2054 TL’dir. Kesin kayıt hakkı kazanmış ve başvuruda gerekli belgeleri teslim etmiş olan adaylar, öğrenim ücretini 3 taksit şeklinde ödeyeceklerdir. Öğrenim ücretinin I. taksitinin (750 TL) ödendiğine dair banka dekontunu, kesin kayıt tarihleri içerisinde şahsen, vekâleten veya bir yakını vasıtasıyla teslim edecektir. Ya da ücretin yatırıldığına dair ilişkin dekont kesin kayıt tarihlerinde ilanda belirtilen formasyon@artuklu.edu.tr e-mail adresine gönderilebilir. Ancak dekontun aslı formasyon birimi tarafından istenmesi durumunda teslim edilmek üzere öğrenci tarafından muhafaza edilmelidir.

Diğer 2 taksit ise 15-25 Eylül 2019 (750 TL) ile 15-25 Ocak 2020 (554 TL) tarihlerinde ödenecek ve ücretin yatırıldığına dair dekontlar ilanda belirtilen formasyon@artuklu.edu.tr e-mail adresine gönderilecektir. Ancak dekontların asılları formasyon birimi tarafından istenmesi durumunda teslim edilmek üzere öğrenci tarafından muhafaza edilmelidir.

 

Öğrenim Ücreti ve Banka Bilgileri:

Öğrenim ücreti, Mardin Artuklu Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Hesabına (T.C. Ziraat Bankası Mardin Şubesi IBAN: TR 43 0001 0000 9263 4189 5450 01) kayıt hakkı kazanan öğrencinin Adı Soyadı ve TC Numarası ile birlikte “2018-19 Formasyon Öğrenim Ücreti” şeklinde açıklama belirtilerek ödenecektir. İnternet Bankacılığı yoluyla da ödeme yapılabilir.

Kesin kayıt yaptırdıktan sonra herhangi bir sebeple kaydını sildiren öğrencilerin yatırdıkları öğrenim kayıt ücretleri kesinlikle iade edilmeyecektir.

 

 

DİĞER AÇIKLAMALAR

 

 1. Bilgi almak istediğiniz konularla ilgili öncelikle web sayfamızı takip etmeniz gerekmektedir. Programla ilgili her türlü güncel bilgi ve duyuru internet sayfamızdan ilan edilecektir (https://www.artuklu.edu.tr/egitim-bilimleri).
 2. Haftalık ders programı dönem başlamadan önceki hafta ilan edilecektir.
 3. Derslerin ve sınavların yürütülmesinde Mardin Artuklu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği mevzuatları uygulanacaktır. Öğrenciler ilk defa aldıkları teorik derslere %70 oranında devam etmek zorundadır. Uygulamalı derslerde ise %80 devam etme zorunluluğu vardır.
 4. Ara sınavlar için öğrenci tarafından ibraz edilen mazeret, Bölüm Yönetim Kurulunca uygun görülmesi halinde Mazeret Sınavı yapılır, ancak Dönem Sonu Sınavı ile Bütünleme sınavlarında hiçbir şekilde Mazeret Sınavı yapılmamaktadır. Ara sınavların planlaması ilgili dersin öğretim üyesi tarafından yapılmaktadır. Dönem Sonu Sınavı ile Bütünleme Sınavları merkezi olarak yapılmaktadır. En az bir hafta öncesinden Eğitim Bilimleri Bölümü web sayfasında duyurulmaktadır.
 5. Başvuru takviminde, akademik takvimde, ders ve sınav programlarında ihtiyaç halinde değişiklikler yapılabilir.
 6. Program 2018-2019 bahar döneminde başlayacak ve 2019-2020 bahar döneminde bitirilecek şeklinde planlanmıştır. Ders günleri tatil günlerine ve ÖSYM/AÖF sınavlarına denk gelmesi durumunda, telafi dersleri uygun olan daha önce veya daha sonraki bir tarihte yapılacaktır.
 7. Özel öğretim kurumlarında veya Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda bir öğretim yılından (iki dönem) az olmamak kaydıyla öğretmenlik yaptığını belgeleyenler, Öğretmenlik Uygulaması dersinden muaf tutulabilir.
 8. Ayrıca, program derslerinin alındığı dönemde en geç birinci yarıyılda derslerin başladığı tarihten itibaren ve aralık vermemiş olmak şartıyla, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda ücretli öğretmenlik, özel öğretim kurumlarında sözleşmeli öğretmenlik veya Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı olarak Kur'an Kursu Öğreticiliği yapmakta olanlar,  Öğretmenlik Uygulaması dersinden muaf tutulabilir.
 9. Ders muafiyet başvuruları bir dilekçe ile derslerin başladığı ilk haftada formasyon öğrenci birimine (Z-28 nolu oda) yapılacaktır. Başvurular Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan “Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Çerçeve Usul ve Esaslar” doğrultusunda değerlendirilecektir. Muafiyet başvuru dilekçesi ekinde, onaylı transkriptin yanı sıra dersin adı birebir aynı olmaması durumunda muaf olunmak istenen derslerin onaylı ders içerikleri bulunmak zorundadır. Programın ilk iki haftası tamamlandıktan sonra muafiyet başvuru dilekçeleri kesinlikle alınmayacaktır.
 10. İlgili mevzuat gereği muaf sayılan dersler için ücret iadesi yapılmayacaktır.
 11. Aşağıda başvuru ve akademik takvimle ilgili önemli tarihler belirtilmiştir.
 

 

ÖNEMLİ TARİHLER

 

Başvuru ve Kayıt Tarihleri

İlan Duyurusu

5 Şubat 2019

Başvuruların Alınması

11 Şubat -18 Mart 2019

Sonuçların Duyurulması

29 Mart 2019 Saat 17:00’dan sonra

Asil aday kesin kayıtları ve harç ücretinin yatırılması

1-15 Nisan 2019

Yedek aday duyurusu

17 Nisan 2019, Saat 17:00’dan sonra

Yedek aday kesin kayıtları ve harç ücretinin yatırılması

18-22 Nisan 2019

I. Taksitin ödeme tarihi (750 TL)

Kesin kayıt esnasında

II. Taksitin ödeme tarihi (750 TL)

15-25 Eylül 2019

III. Taksitin ödeme tarihi (554TL)

15-25 Ocak 2020

AKADEMİK TAKVİM- Güz Yarıyılı

Derslerin Başlaması (1. Hafta)

10 - 14 Haziran 2019

Dersler Başlaması – Bitişi (2-14. Haftalar)

23 Eylül - 29 Aralık 2019

Muafiyet Başvuruları Başlama- Bitiş

16-27 Eylül 2019

Öğretmenlik Uygulaması Başlama- Bitiş

Ekim 2019 - Haziran 2020

Ara sınavlar

Daha sonra ilan edilecektir.

Ara sınav mazeret sınav dilekçelerinin verilmesi

Ara sınav mazeret sınavının yapılması

Dönem sonu sınavları

Bütünleme sınavları

AKADEMİK TAKVİM-Bahar Yarıyılı

Daha sonra ilan edilecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adres: Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğrenci İşleri (Z-28 Nolu Oda), Kampüs Yerleşkesi (Diyarbakır yolu), Artuklu/ MARDİN

Telefon: 0 (482) 213 40 02 Dâhili: 7093

e-mail: formasyon@artuklu.edu.tr

 

BAŞVURU DİLEKÇESİ